Korzyści systemu SAP Business One - SUPREMIS

Zakres funkcjonalny SAP Business One

SAP Business One wspiera zarządzanie na każdym polu. Masz do dyspozycji szereg modułów.

Administracja (zarządzanie systemem)

Jest to narzędzie umożliwiające konfigurację i tworzenie zapasowych kopii danych, definiowanie kursów wymiany walut, zarządzanie uprawnieniami i alarmami, dostosowanie szablonów dokumentów, otwiera dostęp do informacji z innego systemu niż SAP.

Banki (obsługa transakcji bankowych)

Moduł ten obsługuje wszystkie transakcje bankowe, takie jak wpływy gotówkowe, czeki, depozyty, płatności zaliczkowe, płatności kartą kredytową i uzgodnienia bankowe.

Kalkulacja (tworzenie sprawozdań finansowych)

Pomaga w definiowaniu centrów zysku i czynników kosztów oraz generowaniu rachunków zysków i strat dla każdego centrum.

Księga (prowadzenie pełnej księgowości)

Moduł obsługuje wszystkie transakcje finansowe, prowadzenie Księgi Głównej, tworzenie kont i zarządzanie nimi, wyszukiwanie wprowadzanie pozycji księgowych i wyszukiwanie wpisów, tworzenie dokumentów tymczasowych, obliczanie różnic kursowych i budżetowanie.

Magazyn (zarządzanie gospodarką magazynową)

Wspomaga transfery pomiędzy magazynami, zapewnia obsługę operacji magazynowych, poziomów zapasów, pozycji, cenników, umów dotyczących cen specjalnych.

Partnerzy Handlowi (oprogramowanie CRM)

Oprogramowanie to umożliwia zarządzanie wszystkimi informacjami o Klientach, pośrednikach i dostawcach, obejmującymi profile, podsumowanie kontaktów, stany kont i analizę marketingową.

Produkcja (zarządzanie produkcją)

Moduł zapewniający narzędzia, dzięki którym można definiować wielopoziomowe specyfikacje materiałowe i tworzyć zlecenia produkcyjnych, monitorować dostępność produktów i materiałów.

Raporty (tworzenie raportów i zestawień)

Moduł ten umożliwia tworzenie raportów dotyczących niemal wszystkich aspektów działalności firmy, np. zobowiązań Klientów i dostawców, sprzedaży, przepływu środków pieniężnych, kontaktów z Klientami, księgowości, zapasów magazynowych, sprawozdań finansowych, wyceny, działalności Klientów i wielu innych.

Sprzedaż

Wspomaga tworzenie cenników, wprowadzanie zleceń Klientów, tworzenie dostaw, aktualizację stanu zapasów oraz zarządzanie wszystkimi fakturami i należnościami od odbiorców – faktura jest automatycznie powiązana z odpowiednim zapisem księgowym.

Zakup

Wspiera zarządzanie i obsługę umów dostawców oraz transakcji, m.in. składania zamówień lub aktualizacji poziomów zapasów, oblicza wartości importowanych towarów, obsługuje zwroty i faktury korygujące oraz przetwarzanie płatności.

Zarządzanie serwisem (punktem serwisowym)

Moduł ten wspomaga działania serwisowe, zarządzanie umowami, planowanie serwisu, monitoruje reakcje na zgłoszenia Klientów, ułatwia zarządzanie szansami sprzedaży.
System ERP SAP Business One ma jeszcze jeden atut – jest to system zintegrowany i skalowalny. To oprogramowanie dla firm możesz dopasować do specyficznych potrzeb każdego użytkownika: tworzyć dodatkowe okna, zmieniać wygląd istniejących, dodawać menu lub okna dialogowe. Takie modyfikacje możesz wykonywać sam, bez dodatkowych szkoleń. W razie upgrade’u nie trzeba będzie tworzyć ich na nowo, gdyż SDK (Software Developement Kit) ułatwia utrzymanie wszelkich rozszerzeń systemowych.
O popularności oprogramowania dla firm SAP Business One świadczy liczba wdrożeń. Przeszło 20000 firm uznało ten system za najlepsze rozwiązanie dla sektora MŚP. Skuteczność SAP Business One poparta jest 30-letnim doświadczeniem firmy SAP na międzynarodowych rynkach.

Zapraszamy do kontaktu:


Masz pytanie?

Dowiedz się więcej i napisz do nas

SAP Business One udostępnia elastyczną platformę biznesową, która uwalnia potencjał Twojej działalności gospodarczej. Pozwala na integrację zarówno wewnętrzną, pomiędzy różnymi systemami

Wyślij wiadomość

Kontunuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close