Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

supremis news

20% wzrost przychodów z licencji SAP

SAP WALLDORF – 20 października 2005 – Zarząd firmy SAP AG (NYSE: SAP) ogłosił dzisiaj wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy roku zakończonych 30 września 2005. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – trzeci kwartał 2005r. Przychody Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie dla firm za trzeci kwartał 2005 roku wyniosły 590 milionów EUR (2004: 491 mln EUR), co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z takim samym okresem w roku 2004. Licząc według stałych kursów walut, przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie wzrosły o 19% w skali roku. Całkowity przychód w trzecim kwartale 2005 r. wyniósł […]

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – trzeci kwartał 2005r.

Przychody

 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie dla firm za trzeci kwartał 2005 roku wyniosły 590 milionów EUR (2004: 491 mln EUR), co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z takim samym okresem w roku 2004. Licząc według stałych kursów walut, przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie wzrosły o 19% w skali roku.
 • Całkowity przychód w trzecim kwartale 2005 r. wyniósł 2,01 mld EUR (2004: 1,78 mld EUR), co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z trzecim kwartałem 2004 r. Licząc według stałych kursów walut1, całkowite przychody za ten rok wzrosły o 12%.
 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w USA wzrosły w trzecim kwartale 2005 roku o 34% do 199 milionów EUR (2004: 149 mln EUR). Licząc według stałych kursów walut, przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w USA wzrosły o 34% w ujęciu rok do roku.
 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w regionie EMEA wzrosły w trzecim kwartale 2005 roku o 6% do 263 milionów EUR (2004: 249 mln EUR). Licząc według stałych kursów walut, przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w tym regionie wzrosły o 6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2004 r. Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w Niemczech wzrosły o 12% w ujęciu rok do roku.
 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w regionie APA wzrosły w trzecim kwartale 2005 roku o 18% do 81 milionów EUR (2004: 69 mln EUR). Licząc według stałych kursów walut, przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w tym regionie zwiększyły się o 15% w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Udział w rynku w porównaniu z największymi konkurentami

 • Znaczące przychody z licencji na oprogramowanie (710 mln USD na świecie i 240 mln dolarów amerykańskich w USA wg kursu USD z końca kwartału) umożliwiły firmie dalsze zdobycie kolejnych udziałów w rynku w porównaniu ze swoimi największymi konkurentami na świecie i w USA. Uwzględniając cztery kolejne kwartały, udział Spółki w rynku światowym na tle grupy branżowych liderów, na podstawie przychodów ze sprzedaży licencji na oprogramowanie, wyniósł 60% na koniec trzeciego kwartału 2005 r., w porównaniu do 58% na koniec drugiego kwartału 2005 roku oraz 55% na koniec trzeciego kwartału 2004 r. W USA, biorąc pod uwagę cztery kolejne kwartały, udział firmy w rynku amerykańskim na tle grupy branżowych liderów, na podstawie przychodów ze sprzedaży licencji na oprogramowanie, wyniósł 44% na koniec trzeciego kwartału 2005 r, w porównaniu do 41% na koniec drugiego kwartału 2005 roku oraz 36% na koniec trzeciego kwartału 2004 r.

Dochód

 • Zysk operacyjny w trzecim kwartale 2005 roku wyniósł 517 milionów EUR (2004: 461 mln EUR) i był wyższy o 12% w porównaniu z trzecim kwartałem 2004 r. Zysk operacyjny pro forma wyniósł 520 milionów EUR (2004: 475 mln EUR) za kwartał, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.
 • Marża operacyjna w trzecim kwartale 2005 roku wyniosła 25,7%, czyli o 0,30 punktów procentowych mniej w porównaniu z tym samym kwartałem roku 2004. Marża operacyjna pro forma w trzecim kwartale 2005 roku wyniosła 25,8%, co stanowi spadek o 0,90 punktów procentowych porównaniu z tym samym okresem roku 2004.
 • Zysk netto w trzecim kwartale 2005 roku wyniósł 334 milionów EUR (2004: 291 mln EUR), lub 1,08 EUR na jedną akcję (2004: 0,94 EUR na jedną akcję), co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z trzecim kwartałem 2004 r. Zysk netto pro forma w trzecim kwartale 2005 roku wyniósł 337 milionów EUR (2004: 302 mln EUR), czyli zysk pro forma na jedną akcję osiągnął 1,09 EUR (2004: 0,97 EUR na jedną akcję), co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z trzecim kwartałem roku 2004.

„Trzeci kwartał przyniósł SAP kolejne dobre wyniki” – mówi Henning Kagermann, Prezes SAP. – „Odnotowaliśmy przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie w trzecim kwartale, zyskaliśmy większy udział w rynku w porównaniu do naszych głównych konkurentów oraz zwiększyliśmy naszą dominującą pozycje w USA.”

Henning Kagermann kontynuuje: „Podczas gdy nadal dostarczamy plany związane z Architekturą usług biznesowych, zdecydowaliśmy się także na przyspieszenie inwestycji. Tak więc, oprócz wprowadzania całego pakietu mySAP Business Suite oraz wszystkich rozwiązań branżowych na platformie SAP NetWeaver, jak planowano na październik, oferujemy także mySAP Business Suite oraz rozwiązania branżowe z ponad 500 usługami. Był to znaczący kamień milowy, gdyż jesteśmy pierwsza firmą, która dostarcza tak solidny zestaw rozwiązań wykorzystujący usługi. Tym, co nas wyróżnia jest przejrzysty, zdefiniowany plan na przyszłość w zakresie naszych inwestycji w oprogramowanie oraz fakt, że inwestujmy mądrze – wydając pieniądze na bardziej efektywny wzrost oraz na nabycia dające firmie siłę napędową.”

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – dziewięć miesięcy 2005r.

Przychody

 • Przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie wzrosły o 18% do 1,60 mld EUR (2004: 1,36 mld EUR) za okres dziewięciu miesięcy 2005 roku. Licząc według stałych kursów walut, przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie wzrosły o 18% w pierwszych dziewięciu miesiącach roku.
 • Całkowite przychody za dziewięć miesięcy 2005 roku wyniosły 5,76 mld EUR (2004: 5,11 mld EUR), co stanowi wzrost o 13% w porównaniu do tego samego okresu roku 2004. Licząc według stałych kursów walut, całkowite przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2005 wzrosły o 13%.

Dochód

 • Zysk operacyjny za okres dziewięciu miesięcy 2005 roku wyniósł 1,35 mld EUR (2004: 1,19 mld EUR), co stanowi wzrost o 14% w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku. Zysk operacyjny pro forma4 w pierwszych dziewięciu miesiącach 2005 r. wyniósł 1,40 mld EUR (2004: 1,24 mld EUR), stanowiąc wzrost o 13%, co w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2004 r.
 • Marża operacyjna za pierwsze dziewięć miesięcy 2005 roku wyniosła 23,5%, co stanowi wzrost w wysokości 0,30 punktu procentowego w porównaniu z tym samym okresem w roku 2004. Marża operacyjna pro forma za pierwsze dziewięć miesięcy 2005 roku wyniosła 24,3% i była wyższa o 0,10 punktu procentowego w porównaniu z tym samym okresem w 2004 r.
 • Zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2005 roku był równy 877 mln EUR (2004: 769 mln EUR), czyli 2,83 EUR za akcję (2004: 2,47 EUR za akcję), co stanowi wzrost w wysokości 14% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Zysk netto pro forma4 za pierwsze dziewięć miesięcy 2005 roku wyniósł 910 mln EUR (2004: 804 mln EUR), czyli 2,94 EUR pro forma za akcję4 (2004: 2,59 EUR za akcję), co stanowi wzrost w wysokości 13% w porównaniu z tym samym okresem w 2004 r.

Przepływ środków pieniężnych

 • Operacyjny przepływ środków pieniężnych za pierwsze dziewięć miesięcy 2005 roku wyniósł 1,02 mld EUR (2004: 1,34 mld EUR). Przepływ środków pieniężnych 4,6 za pierwsze dziewięć miesięcy 2005 roku wyniósł 832 mln EUR (2004: 1,22 mld EUR), co stanowiło 14% procent łącznych przychodów w 2005 (2004: 24%). 30 września 2005 firma posiadała 3,1 mld EUR w aktywach płynnych (31 grudnia 2004: 3,2 mld EUR).

PROGNOZA GOSPODARCZA. Spółka zaktualizowała prognozę dla całego 2005 roku.

 • Firma zwiększyła prognozowane przychody ze sprzedaży licencji i teraz oczekuje w całym 2005 roku wzrostu przychodów ze sprzedaży licencji o 12% – 14% w porównaniu z 2004 r. Wcześniej firma oczekiwała wzrostu na poziomie 10% – 12%.
 • Zakładany jest nadal wzrost marży operacyjnej pro forma w całym roku 2005 (z wykluczeniem kosztów programów akcji pracowniczych i kosztów związanych z przejęciem) o 0,0 – 0,5 punktu procentowego w stosunku do 2004. W tym przypadku nie ma zmian od ostatnio opublikowanych prognoz.
 • Firma zwiększyła prognozowany zysk na jedną akcję i teraz oczekuje, że w całym 2005 roku zysk pro forma na jedną akcję (bez uwzględnienia kosztów programów akcji pracowniczych, przejęcia oraz zmniejszenia wartości udziałów mniejszościowych) znajdzie się w przedziale od 4,85 do 4,95 EUR na jedną akcję. Wcześniej firma oczekiwała, że przedział ten wyniesie od 4,70 do €4,80 na jedną akcję.
 • Firma zmieniła przewidywania w zakresie powyższej prognozy co do kursu dolara amerykańskiego w stosunku do EUR, który wyniesie 1,25 USD do 1,00 EUR. Wcześniejsza prognoza zakładała, że kurs dolara amerykańskiego w stosunku do EUR będzie równy 1,30 do 1.00 EUR.

Program skupu akcji

 • Bieżący program skupu akcji prowadzony przez firmę SAP pozwala jej na zakup akcji w wysokości do 10% łącznej sumy wszystkich akcji lub około 30 milionów akcji. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2005 roku firma skupiła 2,8 mln akcji po średniej cenie 126,07 EUR (łączna kwota: 347 mln EUR). Dla porównania, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku skupiono 1,1 mln akcji. Na dzień 30 września 2005 kapitał akcyjny wyniósł 6,7 miliona akcji. Zapewniając spółce znaczący przepływ środków pieniężnych, SAP zamierza nadal wykorzystywać swoje szanse na skupowanie akcji w przyszłości.

Informacja prasowa SAP Polska z dn. 20 października 2005 roku.

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również