11 maja w Adgar Park West w Warszawie, odbyła się trzecia edycja konferencji „Zarządzaj nieruchomościami prościej – optymalizacja kosztów i automatyzacja rozliczeń z Property Management dla SAP Business One”. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Rada Centrów Handlowych oraz portale E-biurowce oraz Renews.pl.

Konferencja poświęcona branży nieruchomości komercyjnych była doskonałą możliwością do spotkania ekspertów i wymiany poglądów w tej dziedzinie. Podczas warsztatów można było zobaczyć na żywo system do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi dla Asset, Property, Facility i Leasing Managerów.

Wśród prelegentów wystąpiła Pani Maja Biesiekierska odpowiedzialna za rozwój biznesu w zakresie doradztwa inwestycyjnego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, najmu powierzchni komercyjnych w grupie Prelios. Jej wystąpienie poświęcone było nowej usłudze na rynku, jakim jest zarządzanie nieruchomościami zagrożonymi. Dodatkowo podzieliła się swoimi doświadczeniami na temat zarządzania kosztami oraz relacjach pomiędzy zarządcą a najemcą. Liczni słuchacze mogli zadawać pytania i tym samym rozwiać swoje wątpliwości.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i aktywny udział. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to były okazją do wzajemnego, lepszego poznania się.

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się na jesieni tego roku.