W najnowszym wydaniu miesięcznika Computerworld, Maciej Jaroszyński, dyrektor konsultingu SUPREMIS, wypowiedział się na temat technologii wymiany danych pomiędzy elementami architektury systemów informatycznych.

 

 

Zwykle w firmach do czynienia mamy z wieloma procesami, które obsługiwane muszą być przez różnego rodzaju specjalistyczne oprogramowanie. Potrzeby sprawnego przepływu informacji w przedsiębiorstwach wymuszają na systemach, aby komunikowały się one ze sobą. Niemożliwe jest jednak stworzenie jednego standardu dla systemów, które pochodzą najczęściej od różnych producentów.

 

Odpowiedzi szukać należy w architekturze ESB, która może zebrać dane z różnych źródeł i je ze sobą zestawić. ESB obsługuje m.in. zarządzanie komunikatami przesyłanymi między systemami, zapewnia kontrolę procesów i transakcji, logowanie zdarzeń czy bezpieczeństwo. To pozwala na elastyczne podejście do połączenia poszczególnych komponentów. – mówi Maciej Jaroszyński.

 

Przykładowo, korzystając z szyny Integration Framework w systemie ERP SAP Business One z użyciem notacji BPMN i języka przeznaczonego do opisu interfejsów, budujemy połączenia z platformami e-commerce, oprogramowaniem do planowania produkcji (APS) czy połączenia z serwisami firm logistycznych.

 

Nowoczesne architektury wymiany danych w systemach ERP dają możliwość zbierania i agregowania informacji pochodzących z różnego rodzaju oprogramowania sprawiając, że dane w firmie stają się bardziej zrozumiałe. To bardzo ważny element, który stanowi o wydajności stosowanego oprogramowania w firmie.

 

Dyrektor konsultingu w SUPREMIS zwraca również uwagę na to, że jedna z największych organizacji doradczych w zakresie systemów IT – Gartner – już dawno zwróciła uwagę na to, że systemy ERP powinny pełnić rolę integracyjną systemów.

 

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat systemu wymiany danych, który wykorzystuje SAP Business One.