Klauzula informacyjna dla kandydatów - SUPREMIS

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SUPREMIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-871) przy ul. Karczunkowskiej 46.

 

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@supremis.pl lub SUPREMIS Sp. z o. o., ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez SUPREMIS Sp. z o.o. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych / RODO ) w celu:

 

  1. realizacji bieżącego procesu rekrutacji na podstawie art. 221§1 Kodeksu Pracy (w zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
    w zakresie pozostałych danych wykraczających poza zakres art. 221§1 Kodeksu Pracy;
  2. realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podstawie odrębnie wyrażonej zgody
    (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie art. 221§1 Kodeksu Pracy.

 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

 

Ramy czasowe przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat – nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych w sposób  naruszający przepisy RODO.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close