Dostęp zdalny do obsługi oprogramowania R2Płatnik, to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie usług na odległość. Dzięki temu zarówno użytkownik (pracownik) jak i administrator systemu (dział księgowości lub kadr) mają stały dostęp do niezbędnych funkcjonalności systemu podczas pracy z domu czy wyjazdów służbowych.

 

R2Płatnik w chmurze oraz moduł www

 

R2Płatnik w chmurze

Pierwszą możliwością zdalnego dostępu do systemu R2Płatnik jest usługa chmurowa. W tym rozwiązaniu oprogramowanie umieszczone jest na najnowocześniejszych serwerach, które zapewniają szybki i bezpieczny dostęp do systemu dla każdego użytkownika.

Korzyści z użytkowania R2Płatnik w chmurze

 • elastyczna subskrypcja miesięczna,
 • dostęp cały czas i z każdej platformy,
 • większe bezpieczeństwo danych,
 • dostęp każdego pracownika,
 • brak konieczności inwestycji w własną infrastrukturę sprzętową,
 • system hostowany na najnowszym technologicznie, wydajnym serwerze.

Z tego rozwiązania swobodnie korzystają zarówno administratorzy systemu jak i pracownicy.

 

Zapytaj o wersję DEMO R2Płatnik w chmurze

 

Moduł samoobsługi pracowników (moduł www)

To rozwiązanie umożliwia pracownikom wykonywanie w systemie R2Płatnik podstawowych czynności, tj.:

 • podgląd danych,
 • rejestracja wniosków urlopowych,
 • rejestracja polecenia wyjazdu służbowego,
 • rejestracja czasu pracy,
 • i wiele innych.

 

Zobacz pozostałe możliwości modułu www

 

Moduł obsługi pracownika dla w R2Płatnik, to doskonałe rozwiązanie w przypadku:

 • częstych wyjazdów służbowych pracownika,
 • przemieszczania się między oddziałami firmy,
 • pracy zdalnej z domu czy biura lokalnego.

 

Przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu pracownik ma ciągły kontakt z działem kadr i wszystkie czynności wykonuje samodzielnie. Wpływa to na lepsze planowanie czasu pracy przez pracownika oraz eliminuje czasochłonne procesy manualnego wprowadzania lub przepisywania danych do programu kadrowo- płacowego, realizowane przez pracowników działów kadr i płac.

 

Nie znasz jeszcze rozwiązania R2Płatnik?

 

Zobacz możliwości systemu do obsługi kadr i płac. Skontaktuj się z nami i zapytaj o najnowsze rozwiązania ułatwiające pracę zdalną.

 

Poznaj R2Płatnik – Kadry i płace