Branża budowlana - SAP Business One - SUPREMIS

SAP Business One dla branży budowlanej, inżynieryjnej i konstrukcyjnej

Profesjonalne zarządzanie firmą

Dla firm budowlanych przekroczenie budżetu lub nieterminowość to niedopuszczalne sytuacje, które niestety zdarzają się i narażają firmę na straty. Dlatego też system SAP Business One usprawniający zarządzanie projektami już od etapu składania oferty, to kluczowe narzędzie zwiększające rentowność firmy. Śledzenie postępu prac i kosztów, kosztorysowanie i budżetowanie to tylko część funkcjonalności rozwiązania branżowego do zarządzania projektami.

Kluczowe funkcjonalności rozwiązania:

 • wsparcie na wszystkich etapach projektu: od wsparcia procesu handlowego na początku, po rozliczenie zrealizowanego projektu,
 • tworzenie ofert, a także porównywanie otrzymanych ofert od kontrahentów,
 • rejestr umów, projektów i zasobów (ludzie, zespoły, materiały, sprzęt),
 • planowanie zapotrzebowania na materiały i zasoby oraz realizacja dostaw,
 • planowanie projektu z wykorzystaniem dynamicznego wykresu Gantta i współpraca z Microsoft Project,
 • rzeczowa i finansowa analiza postępu prac,
 • obsługa produkcji pomocniczej,
 • rozliczanie czasu pracy (karta pracy dostępna z przeglądarki),
 • analiza przepływu środków pieniężnych i rentowności,
 • rozbudowane możliwości analityczne dla projektów.

Poprawa zarządzania przedsiębiorstwem i projektami przy pomocy SAP Business One

System ERP SAP Business One wraz z rozwiązaniem branżowym do zarządzania projektami dla małych i średnich firm działających w branży inżynieryjnej i budowlanej zwiększa efektywność Twojego przedsiębiorstwa. Zastosowanie zintegrowanego systemu do zarządzania SAP zapewnia większą przejrzystość transakcji oraz agregację wszystkich danych na poziomie projektów. Poprzez zgromadzenie wszystkich danych dotyczących projektów w jednym miejscu łatwiej jest monitorować opłacalność przedsiębiorstwa. System zapewnia bogate funkcjonalności na wszystkich etapach zarządzania projektem – od pozyskania kontraktu do raportowania i rozliczenia projektu.

Etap I: Pozyskanie kontraktu i przygotowanie do realizacji - więcej

Zarządzanie projektem zaczyna się już na etapie szukania klienta. SAP Business One oferuje narzędzia służące zapewnieniu firmie wsparcia w procesie handlowym. Użytkownik ma do dyspozycji bazę potencjalnych klientów oraz szans sprzedaży, zapytań, ofert i przetargów.

Śledzenie postępu procesu handlowego w interaktywnym lejku sprzedaży obrazuje to na jakim etapie procesu handlowego znajdują się potencjalni klienci. System posiada także narzędzia wsparcia wyboru najlepszego dostawcy. Po wysłaniu kilku zapytań ofertowych jest możliwość porównania otrzymanych ofert w jednym dokumencie.

Dodatkowo w Business One znajdują się narzędzia służące do przeprowadzania kalkulacji i tworzenia ofert, a także rejestracji umów, projektów i zasobów.

Kluczowe korzyści na etapie przygotowań:

 • kompleksowe wsparcie procesu handlowego,
 • tworzenie ofert i kalkulacji,
 • porównywanie otrzymanych ofert,
 • rejestracja umów i innych dokumentów.
Etap II: Planowanie projektu - więcej

Podczas planowania projektu zadbać należy zarówno o dostępność zasobów jak i szczegółowy harmonogram wraz z jego wariantami. System SAP Business One daje możliwość tworzenia szczegółowych planów z podziałem na etapy i fazy z datami i przydzielonymi do nich zespołami lub konkretnymi pracownikami.

Plan projektu wraz zasobami i podziałem prac umieszczony zostaje na dynamicznym wykresie Gantta. Funkcja przeciągania i upuszczania elementów wykresu automatycznie aktualizuje pozostałe, zależne elementy. Dzięki temu możliwe jest szybkie dostrzeżenie i zasymulowanie konfliktów w projekcie przy wystąpieniu takich sytuacji jak nieoczekiwane opóźnienie czy brak zasobu.

Planowanie z wykorzystaniem dynamicznego wykresu Gantta z przypisanymi zasobami do poszczególnych faz projektu.

Tworzenie różnych wariantów projektu zestawione jest z mechanizmem autoryzacji aby zapewnić kierownikowi możliwość wyboru odpowiedniego wariantu projektu.

System SAP Business One współpracuje z Microsoft Project dzięki czemu może synchronizować strukturę faz projektu, planowane wartości oraz zasoby.

Żeby móc z kolei zapewnić odpowiednią ilość zasobów materiałowych na potrzeby projektu, system planowania materiałów MRP wygeneruje zbiorcze zamówienia na materiały lub stworzy zlecenie produkcyjne dla potrzeb produkcji na własne potrzeby. Zarówno zamówienia jak i zlecenia podlegają możliwości ręcznej edycji przez użytkownika.

Zastosowanie mechanizmów planowania materiałów daje większą pewność dostarczenia odpowiedniej ilości materiałów pod projekt czy jego fazę, bez konieczności utrzymywania dużych stanów magazynowych generujących koszty.

Kluczowe korzyści na etapie planowania:

 • harmonogramowanie projektów z uwzględnieniem zasobów,
 • tworzenie wariantów planowania i ich autoryzacja,
 • współpraca z MS Project,
 • analiza dostępności i obciążenia towarów,
 • połączenie z modułem produkcyjnym.
Etap III: Realizacja projektu - więcej

W czasie realizacji projektu bardzo istotna jest dokładna rewizja tego jakie zasoby zostały wykorzystane na każdym z etapów. Rejestracja materiałów, ludzi i sprzętu to podstawa w sprawowaniu kontroli nad projektem.

Stałe przyglądanie się bieżącym stanom magazynowym to konieczność by zapobiec przestojom i brakom w zaopatrzeniu. Funkcje systemu SAP Business One pozwalają na podgląd bieżących stanów magazynowych i odpowiednie planowanie zaopatrzenia w trakcie projektu. O zbliżających się niskich zasobach użytkownik zostaje poinformowany z wyprzedzeniem i może od razu złożyć zamówienie u dostawcy lub stworzyć zlecenie produkcyjne w swoim przedsiębiorstwie.

Na tym etapie równie istotne są aspekty finansowe odwzorowane w systemie: rozliczanie głównych wykonawców i podwykonawców, monitorowanie stopnia realizacji budżetu czy innych rodzajów kosztów.

Zatwierdzanie prac związanych z projektem - Kierownik projektu decyduje o ilości godzin, materiałach i kosztach podróży, które mają zostać zafakturowane klientowi.

Do tego narzędzie Analiza Cash Flow pozwala na prognozowanie przepływów finansowych z możliwością zmian poziomów istotności dokumentów w analizie w zależności od ich rodzajów. Przykładowo można brać pod uwagę tylko te dokumenty, które dają najwyższy poziom pewności uzyskania przychodu lub przyniesienia kosztu.

Ponadto w Business One dostępne są również funkcje rozliczania czasu pracy z możliwością wykorzystania karty pracy z poziomu przeglądarki, a także współpraca z modułem kadrowo-płacowym i ewidencji środków trwałych.

Etap IV: Rozliczenie projektu - więcej

Korzystanie z gotowych i edytowalnych raportów daje wiele możliwości pod względem sprawowania kontroli nad projektem.

Przykładowe raporty dostępne w SAP Business One:

 • raport stopnia realizacji,
 • analiza podziału prac,
 • raport przychodów i kosztów projektu,
 • plan do realizacji.

W przypadku pojawienia się indywidualnych potrzeb raportowych, system pozwala także na konfigurowanie własnych raportów, rozszerzając standard systemowy.

SAP dla zarządców do efektywnego kierowania wszystkimi etapami procesu ofertowania

Oprogramowanie SAP dla zarządców prowadzi użytkownika przez proces obsługi postępowania przetargowego począwszy od rejestracji informacji, poprzez przygotowanie i autoryzację oferty, aż po negocjacje z Klientem i podpisanie umowy. Każdy etap postępowania może zostać opisany poprzez dodatkowe informacje dotyczące kwoty projektu, źródła informacji o przetargu, czy wszystkich spotkaniach, notatkach służbowych lub korespondencji.

Na etapie przygotowania oferty, działający w chmurze SAP Business One do Zarządzania Projektami w branży inżynieryjnej oraz budowlanej, umożliwia wygenerowanie zapytań ofertowych do dostawców, na podstawie których w kolejnym etapie zostanie wygenerowana oferta oraz umowa z podwykonawcą.

Sprawne zarządzanie projektem SAP dla firm w ramach budżetu

Jedną z podstawowych cech aplikacji do Zarządzania Projektami SAP dla firm jest intuicyjny sposób obsługi. Po zakończonym procesie przetargowym system umożliwia przekształcenie aktualnej oferty w dokument umowy. Pracownicy działu realizacji mogą uszczegółowić ten dokument o informacje dotyczące dokładnego zakresu prac i numeru budowy. Każda z pozycji umowy może zostać rozbita na bardziej szczegółowe pozycje, dla których określona zostaje planowana wartość prac oraz planowane ramy czasowe każdego z etapów projektu.

W ten sposób w jednym dokumencie zostają zgromadzone informacje zarówno o budżecie podstawowym, jak również o harmonogramie rzeczowym.

Bardzo istotnym elementem każdego projektu jest śledzenie postępu prac w projekcie. SAP Business One umożliwia rejestrowanie protokołów wprowadzających, częściowych oraz końcowych, które stanowią podstawę do wystawienia faktur. Ponadto każdy etap projektu jest opisany procentowym stopniem zaawansowania oraz rzeczywistymi datami rozpoczęcia i zakończenia prac.

Zarządzanie portfelem projektów przy użyciu narzędzia Business Intelligence

Bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników projektów oraz analiza odchyleń od planu za pomocą narzędzia Business Intelligence może decydować o powodzeniu lub sukcesie projektu. Aplikacja do Zarządzania Projektami umożliwia raportowanie planowanych i rzeczywistych przychodów i kosztów na projekty. SAP Business One umożliwia dodatkowo graficzne raportowanie postępu prac. Każdy raport może zostać utworzony zarówno w aplikacji Business Intellingence przy użyciu techniki “przeciągnij i upuść”, jak również w Microsoft Excel.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązania SAP Business One

Zarządzanie projektami dla SAP Business One

Firmy budowlanie mogą w wiele zyskać dzięki wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania zaprojektowanego specjalnie do zarządzania projektami. Dzięki funkcjonalnościom zarządzania materiałami i harmonogramowania projektem, firmy mogą kontrolować przebieg projektu i z dużą dokładnością prognozować jego koszt.

Przeczytaj więcej na temat zarządzania projektami w SAP Business One

Masz pytanie?

Dowiedz się więcej i napisz do nas

Zapisz się na bezpłatną prezentację systemu do zarządzania firmą z branży budowlanej i sprawdź jak niewiele będzie Cię to kosztować. Poznaj rozwiązanie potwierdzone przez liderów rynku.

Wyślij wiadomość

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close