Ruszyły zapisy na dwudniowe warsztaty dla księgowych z wykorzystania systemu SAP Business One. Praktyczne szkolenie prowadzi krakowski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Na szkolenie można otrzymać dofinansowanie.

 

Czego dotyczy szkolenie?

SAP Business One w praktyce to szkolenie skierowane do osób, które chcą poznać metody pracy z systemem ERP SAP Business One w zakresie księgowości. 

 

Zapisy i więcej informacji tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Miejsce: Kraków

Termin: 20 i 22 stycznia 2020

 

 

Program szkolenia:

Poznaj program szkolenia - KLIKNIJ
 1. Wprowadzenie do programu SAP Business One
 • omówienie programu,
 • wskazanie przydatnych funkcjonalności,
 • skróty klawiszowe,
 • zakładanie przykładowej firmy,
 • dostosowywanie planu kont do potrzeb jednostki,
 • tworzenie kont analitycznych,
 • wstępna konfiguracja programu.

 

 1. Bilans otwarcia
 • wprowadzanie, modyfikowanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia,
 • wprowadzanie bilansu otwarcia magazynu.

 

 1. Ewidencja środków trwałych
 • wstępna konfiguracja,
 • definiowanie kont,
 • rodzaje amortyzacji,
 • obszary amortyzacji,
 • proces amortyzacji,
 • operacje związane z remontem oraz ulepszeniem środków trwałych,
 • wyłączanie środków trwałych z eksploatacji,
 • likwidacja środków trwałych,
 • transakcje zakupu i sprzedaży środków trwałych.

 

 1. Raporty kasowo/bankowe
 • otwarcie raportu kasowego,
 • ewidencja operacji kasowych,
 • obsługa przelewów i wyciągów bankowych,
 • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych.

 

 1. Ewidencja i obsługa faktur sprzedaży
 • proces od złożenia zamówienia do wystawienia faktury i wydania/przekazania towaru,
 • ewidencja e-faktur,
 • ewidencja faktur sprzedaży.

 

 1. Ewidencja i obsługa faktur zakupowych
 • rejestracja faktur zakupowych
 • ewidencja faktur zakupu dotyczących nabywanych zasobów,
 • ewidencja faktur kosztowych,
 • rozliczanie faktur.

 

 1. Ewidencja kosztów
 • ewidencja amortyzacji,
 • ewidencja zużycia materiałów i energii,
 • ewidencja usług obcych,
 • ewidencja wynagrodzeń (lista płac),
 • ewidencja ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
 • ewidencja podatków i opłat,
 • ewidencja pozostałych kosztów rodzajowych.

 

 1. Automatyzacja zleceń produkcyjnych:
 • prognozowanie produkcji i sprzedaży na podstawie historii,
 • moduł analizy

 

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi mgr Bogusław Wacławik – asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA” realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA – Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

 

 

Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/.