Polski ustawodawca w ciągu ostatnich lat kilkukrotnie wprowadzał nowelizację przepisów dotyczących rozliczeń podatkowych nakładając na podatnika nowe obowiązki.

Częste nowelizacje Ustawy o VAT wprowadzały nowe pojęcia do codzienności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie nowe obowiązki.

Najbardziej znaczącymi zmianami było wprowadzenie:

  • Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  • Białej listy podatników VAT,
  • Split Payment (płatność podzielona),
  • ograniczeń w rozliczaniu kosztów związanych z eksploatacją samochodu jako kosztów uzyskania przychodów.

Odpowiedzią na zmieniające się prawo było wprowadzenie wielu aktualizacji w systemie ERP SAP Business One, tak aby dostosować go do aktualnego stanu prawnego.

 

Obejrzyj nagranie z webinaru, podczas którego Piotr Król omawia jak dostosowaliśmy SAP Business One do aktualnych przepisów prawnych.

Obejrzyj webinar:

System dostosowany do przepisów. Dlaczego jest to ważne i o czym należy pamiętać?