Wysiłki naszego zespołu we wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii zostały wyróżnione przez SAP tytułem najlepszego Pantera w kategorii SAP Business One Cloud i SAP Business One HANA. Od kilku lat realizujemy wdrożenia w oparciu o technologie SAP HANA. Od ubiegłego roku jako jedyny w Polsce Partner SAP oferujemy SAP Business One w wersji Cloud – dostęp w formie abonamentu miesięcznego, bez inwestycji w infrastrukturę techniczną.

> > Więcej informacji o SAP Cloud i SAP HANA.