Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

SAP Business One

Elastyczny system ERP dla małych i średnich firm

SAP Business One (SAP B1) – Elastyczny i przystępny cenowo system ERP dostępny w chmurze lub tradycyjnie dla każdego przedsiębiorcy. Dla jeszcze większej elastyczności korzystania dostępny również przez przeglądarkę.

Kluczowe obszary wsparcia

Group

Finanse i księgowość

Group

Zarządzanie sprzedażą

Group

Zakupy i zaopatrzenie

Group

Gospodarka magazynowa

Group

Zarządzanie produkcją

Group

Zarządzanie projektami

x

Opis systemu ERP SAP Business One

SAP Business One oferuje przystępny cenowo sposób zarządzania całym przedsiębiorstwem – od księgowości i finansów, przez zakupy, zapasy, sprzedaż i relacje z klientami, po zarządzanie projektami, operacje i zasoby ludzkie.

SAP Business One pomaga usprawnić  i zautomatyzować procesy, uzyskać lepszy wgląd w działalność firmy, dzięki czemu można działać szybko i podejmować decyzje w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym, co pomaga w osiąganiu zysków.

SAP Business One jest łatwy do wdrożenia i dostępny w chmurze. To rozwiązanie dla każdego nowoczesnego przedsiębiorcy, który jest przekonany, że innowacja technologiczna niesie oszczędność czasu i pieniędzy. Warto zapoznać się rozwiązaniami w chmurze i wybrać odpowiednie do własnych potrzeb, ponieważ SAP Cloud pozwala na niesamowity rozwój firmy niezależnie od jej wielkości.

Każda firma jest inna, dlatego SAP Business One został zaprojektowany pod kątem maksymalnej elastyczności.

Bez względu na to, czy system zostanie zainstalowany w siedzibie firmy czy w chmurze, mogą Państwo uzyskać dostęp do niego w dowolnym czasie i miejscu, z dowolnego urządzenia, także mobilnego.

Rekomendowaną technologią SAP jest platforma SAP HANA, ponieważ oferuje mnogość narzędzi analitycznych, dostępnych dla każdego użytkownika w dowolnym momencie oraz z dowolnego urządzenia. Zaletą SAP Business One, korzystającego z platformy SAP HANA, jest brak konieczności uruchamiania zewnętrznej hurtowni danych w celu przeprowadzania analiz. Konstrukcja platformy SAP HANA pozwala jednocześnie na realizację procesów operacyjnych i prowadzenie przekrojowych analiz, bez wpływu na szybkość działania systemu.

Pracownicy mogą zacząć go używać natychmiast po wdrożeniu. W miarę rozwoju firmy, można dostosowywać i rozszerzać SAP Business One, w celu jego adaptacji do zmieniających się potrzeb.

 

 

 

 

SAP Business One obsługuje 28 języków i 50 wersji lokalnych, dostarczanych i wspieranych na poziomie lokalnym.

Ponad 70 000 Klientów korzysta codziennie z możliwości, jakie dają mechanizmy ułatwiające obsługę wielooddziałowości i wielospółkowości, z automatyczną wymianą dokumentów pomiędzy nimi.

Założenie i obsługa oddziału lub spółki za granicą, jeszcze nigdy nie było tak szybkie i proste.

Rozszerzenia branżowe SAP Business One powodują, że z powodzeniem może być wdrażany w wielu sektorach gospodarki.

Przedsiębiorstwa produkujące wyroby z metalu, tworzyw sztucznych, drewna, realizujące projekty deweloperskie, infrastrukturalne, inżynieryjne, firmy zarządzające nieruchomościami komercyjnymi znajdą rozwiązania dedykowane dla swoich branż. System z powodzeniem może wspierać także przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją, prowadzące sprzedaż detaliczną, hurtową czy B2B i wykorzystujące różnorodne kanały dystrybucji, takie jak np. sprzedaż internetowa.

Elastyczność narzędzi dostarczanych z systemem SAP Business One, umożliwia wdrożenie poszukiwanych funkcji i zbudowanie przewag konkurencyjnych dla każdej branży.

Nowoczesna architektura rozwiązania pozwala dodatkowo na łączenie się w prosty i szybki sposób z dowolną aplikacją dziedzinową, jak choćby: aplikacje do projektowania CAD, zaawansowane aplikacje do obsługi magazynów wysokiego składu WMS, sprzedaży internetowej e-Commerce i wielu innych. Wykorzystuje do tego kilka narzędzi, metod i szybkich protokołów komunikacyjnych, takich jak SOAP, REST, oDATA, Integration Framework (szyna danych).

SAP Business One wspiera pracowników w szybszym podejmowaniu przemyślanych, trafnych decyzji, gromadząc wszystkie najważniejsze informacje na temat sprzedaży, klientów, operacji czy finansów, jednocześnie natychmiast udostępniając je całej firmie. Poprzez integrację tych danych w jednym systemie, zamiast w wielu rozłącznych arkuszach kalkulacyjnych, zostaje wyeliminowane podwójne wprowadzanie danych, dzięki czemu firma zyskuje czas i pieniądze, unikając jednocześnie błędów.

Sprawdź NOWOŚCI w SAP Business One 10.0
Zobacz DEMO SAP Business One

Funkcjonalności systemu SAP Business One

Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

SAP Business One oferuje kompletny zestaw narzędzi, pomocnych w zarządzaniu i usprawnianiu operacji finansowych.

Finanse i księgowość w SAP Business One

W programie można prowadzić wszelkie operacje bankowe, takie jak przetwarzanie wyciągów bankowych i płatności, czy uzgadnianie kont

System daje możliwość zarządzania przepływami pieniężnymi, śledzenie wykonania budżetu i porównywanie wartości rzeczywistych z zaplanowanymi, aby sprawdzić bieżącą sytuację firmy. Pozwala na przyspieszenie realizacji transakcji, poprzez integrację operacji finansowych w czasie rzeczywistym z innymi procesami biznesowymi, takimi jak zakup i sprzedaż, co wpływa na uzyskanie lepszego wglądu w przepływy pieniężne.

Sprawozdania i analizy finansowe

tworzenie standardowych lub niestandardowych raportów, na podstawie danych w czasie rzeczywistym, na potrzeby planowania i audytu.

Tworzenie centrum zysku, definiowanie reguł rozdziału, tabela centrów zysku i reguł rozdziału – funkcja ta umożliwia wyświetlanie danych centrów zysku i reguł rozdziału w formie tabeli, raport centrów zysku – rachunek zysków i strat bazuje na przychodach oraz kosztach, zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich, zgodnie z definicją w regułach rozdziału, i może zostać wykonany dla dowolnego centrum zysku.

Wykorzystanie gotowych szablonów planów kont

definiowanie indywidualnych planów kont, tworzenie nowych zapisów księgowych i wyszukiwanie już istniejących, weryfikacja i korekta księgowań przed wprowadzeniem ich do Księgi Głównej, dzięki możliwości wykonywania ręcznych zapisów księgowych, możliwość zdefiniowania modeli dekretacji KG, dzięki szablonom księgowania co znacznie skraca czas pracy i ilość błędów.

Księgowania okresowe – definiowanie własnych księgowań, w celu regularnego wykorzystania w księgowości, możliwość automatycznego stornowania księgowań zapisów okresowych, dokonanych na koniec miesiąca, możliwość okresowej wyceny nierozliczonych różnic kursowych w walucie obcej, szybkie i proste generowanie dowolnej liczby szablonów raportów finansowych, definiowanie budżetu i zarządzanie nim.

Możliwość konfiguracji metod rozdziału budżetu, definiowania pozycji budżetu w dowolnej walucie (lokalnej, obcej lub obu) oraz wyświetlania zbiorczych raportów, dotyczących budżetu.

Raporty księgowe i finansowe

Salda kont KG i partnerów handlowych, wiekowanie rozrachunków z uwzględnieniem należności od odbiorców oraz zobowiązań wobec dostawców, zgodnie z terminem płatności; dziennik transakcji, raport księgowań wg projektów, bilans, zestawienie obrotów i sald, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych, obejmujący wszystkie przychody i wydatki, włącznie z płatnościami za pomocą kart kredytowych, księgowaniami okresowymi oraz należnościami od odbiorców.

SAPBusinessOne Zarządzaniesprzedażąirelacjamizklientami

Zarządzanie sprzedażą i relacjami z Klientami (CRM)

Aby odnieść sukces, ważne jest zdobywanie nowych klientów, ale równie istotne jest budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientem.

Zarządzanie sprzedażą i relacjami z Klientami (CRM) w SAP Business One

SAP Business One oferuje narzędzia, które pomogą efektywnie zarządzać całym procesem sprzedaży i współpracą z Klientem – od pierwszego kontaktu, przez finalizację sprzedaży, po obsługę posprzedażną i wsparcie serwisowe. Jego zintegrowana funkcjonalność zapewnia pełny przegląd obecnych i potencjalnych klientów, dzięki czemu można lepiej zrozumieć i zaspokoić ich potrzeby. Pozwala to przyciągnąć potencjalnych klientów, zwiększyć sprzedaż i rentowność oraz zadowolenie klienta.

Sprzedaż i zarządzanie szansami

Możliwość śledzenia szans i działań, od pierwszego kontaktu, po finalizację transakcji. Przypisywanie kwot całkowitych i ważonych, w zależności od etapu realizacji szansy sprzedaży oraz wartości wyrażonej w %. Możliwość dokładnego opisania źródeł pozyskania potencjalnych klientów, aby uzyskać informację, które z nich przynoszą największe zyski i na tej podstawie decydować, w które źródła warto inwestować środki finansowe.

Zarządzanie kampaniami marketingowymi

Tworzenie, zarządzanie i analizowanie działań marketingowych. Przygotowanie kampanii branżowych dla wybranych Klientów, grup Klientów, wybranych produktów, grup produktowych. Zbieranie informacji o ilości odpowiedzi od Klientów, ilości konwersji do zleceń sprzedaży i faktur sprzedaży, przychody i zyski z kampanii.

Raporty i analizy

Tworzenie szczegółowych raportów dotyczących wszystkich aspektów procesu sprzedaży, w tym prognozowania i analiz szans sprzedaży, przy użyciu szablonów przyspieszających pracę. Raporty statystyczne szans sprzedaży, źródła pozyskania Leadów, wartość sprzedaży per handlowiec. Raporty i analizy dla menedżera sprzedaży, pokazujące przychody i zyski, wygenerowane przez każdego handlowca i łącznie przez zespół.

Zwiększenie mobilności zespołu sprzedaży

Zarządzanie informacjami dotyczącymi sprzedaży w podróży, dzięki aplikacji mobilnej SAP Business One Sales. Możliwość przyjmowania zamówień, zakładania szans sprzedaży, sprawdzenia stanów magazynowych w centrali i w oddziałach, raporty i analizy jednostkowe, dedykowane dla każdego handlowca.

SystemyITwbranżyhandlowo dystrybucyjnej

Zakupy i zaopatrzenie

W każdej firmie potrzebne jest systemowe podejście do zarządzania procesem zaopatrzenia, od wysyłania zapytań ofertowych do dostawców –

Zakupy i zaopatrzenie

– po sporządzanie zamówień i realizację płatności. SAP Business One umożliwia pełne zarządzanie cyklem od zamówienia do zapłaty – obejmuje to: przyjęcia towaru, faktury, zwroty i płatności.

Zintegrowane narzędzia raportowania

pozwalają łatwo porównywać dostawców i ceny, w celu wynegocjowania lepszych ofert i określenia możliwych oszczędności.

Tworzenie ofert zakupu,

formularzy zamówienia i przyjęcia towarów; łączenie dokumentów zakupów i przeglądanie ścieżek dokumentów na potrzeby audytu; zarządzanie zwrotami, kosztami dodatkowymi i wieloma walutami.

Przetwarzanie faktur dostawców

anulacje i noty kredytowe w odniesieniu do formularza zamówienia; planowanie potrzeb materiałowych i odpowiednie układanie harmonogramu zakupów.

MRP – planowanie zaopatrzenia materiałowego

z możliwością tworzenia własnych scenariuszy. Scenariusze pozwalają na utworzenie horyzontu planowania, wyboru magazynów, indeksów magazynowych, dokumentów, które będą brane do scenariusza np.: zlecenia sprzedaży, zlecenia produkcyjne, stany magazynowe (minimalne, maksymalne, wymagane), prognozy sprzedaży, zamówienia zakupu, inne. Automatyczne generowanie zaleceń zakupu lub zamówień zakupu z dokładną rekomendacją daty zakupu, aby zmniejszyć zapasy magazynowe i nie angażować środków finansowych.

Produmex WMS

Gospodarka magazynowa

Kompleksowa obsługa procesów obsługi magazynu – przyjęcia PZ, wydania WZ, przesunięcia magazynowe MM.

Gospodarka magazynowa w SAP Business One

Możliwość zarządzania magazynami fizycznymi i logicznymi

oraz lokalizacjami na wszystkich magazynach, możliwość skonfigurowania lokalizacji do czterech poziomów: magazyn, strefa, regał, półka. Blokowanie lokalizacji, aby przeprowadzić inwentaryzację tylko wybranej części magazynu, umożliwiając sprzedaż z pozostałych lokalizacji. Zarządzanie wieloma jednostkami miar: zakup w innej jednostce, magazynowanie w innej, sprzedaż w innej oraz stosowanie przeliczników.

Uporządkowanie procesów magazynowych

dzięki podzieleniu magazynu na strefę przyjęć i strefę wydań. Umożliwienie dokładnego sprawdzenia dostaw, zanim zostaną przyjęte na magazyn, przeprowadzenie procesu kontroli jakości i dopuszczenie do sprzedaży lub procesu produkcji. Możliwość wskazania, które produkty są spakowane do których opakowań zbiorczych, z możliwością wskazania pojedynczych numerów seryjnych.

Uproszczone mechanizmy kompletacyjne,

pozwalające na wskazywanie, jakie ilości z jakich lokalizacji należy pobrać, aby skompletować zamówienie. Dokładne wskazanie, które produkty i surowce mają dedykowane lokalizacje i zablokowaną możliwość umieszczenia ich w innym miejscu, niż do tego przeznaczone.

Możliwość wyceny zapasów za pomocą stałych cen ewidencyjnych, średniej ważonej, FIFO

i innych metod, a także monitorowanie poziomu zapasów, śledzenie transferów i aktualizowanie zapasów w czasie rzeczywistym, sprawdzanie dostępności.

SAPBusinessOne ZarządzanieProdukcją

Zarządzanie produkcją

Tworzenie i zarządzanie wielopoziomowymi drzewami wyrobu (BOM), wystawianie i zatwierdzanie zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie produkcją w SAP Business One

Ręcznie lub przez rozliczanie wsteczne (backflush), globalne obsługiwanie cen dla BOMów.

Wielopoziomowe drzewa produkcji

możliwość zdefiniowania drzew produkcyjnych, złożonych z wielu półproduktów, składających się na produkt gotowy. Określanie dla każdego drzewa produktu ilości, które są potrzebne do wytworzenia jednej sztuki, co po utworzenia zlecenia produkcyjnego dla wybranej ilości sztuk, powoduje automatyczne przeliczenie potrzebnych do produkcji surowców.

Zlecenie produkcyjne

może zostać wygenerowane manualnie przez użytkownika lub automatycznie, przy pomocy funkcji MRP. Może mieć ono swoje statusy, które informują, czy należy zacząć je realizować, czy czeka na akceptację, a może już jest zrealizowane i czeka na przesunięcie na magazyn wyrobów gotowych.

Wydajność zasobów

możliwość przypisania wydajności dla każdego zasobu produkcyjnego np.: maksymalna ilość wyprodukowanych szt. na minutę oraz dostępności (praca jednozmianowa lub wielozmianowa), możliwość ograniczenia dostępności wybranych zasobów i utworzenia gniazd produkcyjnych.

Trasy produkcyjne

możliwość budowania tras technologicznych wg. kolejności realizacji – do każdej trasy jest możliwość przypisania listy materiałowej (BOM) oraz zasobu. Trasy mają możliwość przypisania czasu realizacji, co pozwala na lepsze zaplanowane terminu zakończenia zlecenia produkcyjnego.

Rozliczanie produkcji

SAP Business One daje możliwość rozliczania surowców do zlecenia produkcyjnego lub do pojedynczych tras. Surowce mogą być wydawane do przetworzenia na produkcję, z późniejszym raportowaniem rzeczywistego zużycia (metoda wydania ręcznego) lub rozliczane po zakończeniu zlecenia produkcyjnego metodą pobrania wstecznego. Koszty produkcji możemy śledzić na bieżąco, w podsumowaniu zlecenia produkcyjnego, w podziale na koszty materiałowe i koszty robocizny.

SAPBusinessOne Zarządzanieprojektami

Zarządzanie projektami

Obszar zarządzania projektami posiada dwie najczęściej wykorzystywane funkcje – realizację projektów wewnętrznych (najczęściej są to projekty rozwojowe).

Zarządzanie projektami w SAP Business One

A także projektów zewnętrznych, realizowanych często dla Klienta.

Podział na etapy i fazy

każdy projekt wewnętrzny i zewnętrzny można podzielić na etapy i fazy. Każda faza może mieć następniki i poprzedniki, z konfiguracją nie pozwalającą na rozpoczęcie fazy drugiej jeżeli nie zostanie ukończona pierwsza. Każda faza i etap mogą mieć przypisaną procentową wartość realizacji, która pokazuje, jaki jest stan realizacji poszczególnych faz i etapów.

Zasoby

przypisanie do realizacji osób odpowiedzialnych za daną fazę. W projekcie posiadającym kilka faz, do każdej kolejnej możemy przypisać osobę odpowiedzialną.

Dokumenty i sprawy powiązane

do każdej fazy jest możliwość przypisania dokumentów takich jak: zlecenie produkcyjne, zlecenie sprzedaży, faktura sprzedaży, wydanie z magazynu i przyjęcie do magazynu. W każdym projekcie pojawiają się sprawy/problemy do rozwiązania, które wymagają zaangażowania oraz przypisania odpowiedzialności do wytypowanych osób. Każdą sprawę można opisać w module zarządzania projektem, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację oraz zaplanować spotkanie w celu rozwiązania problemu. Po zakończeniu projektu można opisać, jak problem został rozwiązany.

Rozliczenie projektu

W podsumowaniu projektu dostępne są informacje o przychodzie na projekcie, kosztach poniesionych do momentu przeglądania raportu oraz ilości dni przekroczenia w realizacji. Są także dostępne dodatkowe raporty finansowe, jak choćby Raport Zysków i Strat na projekcie.

Dynamiczny Gantt

Możliwość spojrzenia na strukturę raportu w formie graficznej, z opcją przesunięcia terminu realizacji usługi lub dostarczenia produktu.

SAPBusinessOne Zarządzaniesserwisem

Zarządzanie serwisem

Przy każdorazowej sprzedaży urządzenia może być nadawany numer seryjny i zakładana kartoteka urządzenia z danymi podstawowymi.

Zarządzanie serwisem w SAP Business One

Kartoteka służy do dokładnego opisania produktu oraz możliwych awarii – sposobu ich rozwiązania, zanim zostanie wezwany serwis. System zawiera historię zgłoszeń serwisowych oraz źródło, skąd pochodzi zgłoszenie. Jeżeli jakieś naprawy wymagały wydania podzespołu/komponentu, do zlecenia będą przypisane dokumenty dokumentujące naprawę/wymianę.

Zgłoszenie serwisowe

posiada elementy opisowe, informujące od którego Klienta produkt został przyjęty. Z poziomu zgłoszenia serwisowego jest dostęp do wszystkich informacji o urządzeniu oraz jego historii. Jeżeli zgłoszenie jest gwarancyjne i jest decyzja o wymianie komponentu, wtedy jest on wydawany z magazynu i idzie w koszty. W przypadku zgłoszeń pogwarancyjnych jest możliwość zaofertowania naprawy z określonym kosztem. Po akceptacji kosztu naprawy/wymiany następuje dofakturowanie pozycji po cenie określonej cenniku lub zrabatowanej.

Gwarancja

Definicja może być dowolna i ustalona w dowolnym momencie. W zależności od zakresu usług, jest możliwość utworzenia kilku poziomów gwarancji np.: brązowa, srebrna złota, z określoną datą obowiązywania. Jest możliwość ustawienia przypomnień o kończącej się dacie gwarancji.

Baza wiedzy

Umożliwia zmniejszenie ilości urządzeń/produktów, trafiających do serwisu z powodu błahych rzeczy. W pierwszym kroku, gdy Klient skontaktuje się z serwisem i zgłosi reklamację, opiekun Klienta ma możliwość zasugerowania wykonania kilku czynności sprawdzających, aby potwierdzić, czy uszkodzenie rzeczywiście występuje. Po wyczerpaniu możliwych kroków do realizacji przez Klienta, przyjmowanie jest zgłoszenie serwisowe. Po kolejnej naprawie, jeżeli usterka wystąpiła po raz pierwszy, należy opisać w bazie wiedzy rodzaj awarii, jej przyczynę i sposób rozwiązania, aby można było skorzystać z opisu w przyszłości.

Raport zgłoszeń serwisowych

Monitor informuje, ile obecnie jest zgłoszeń serwisowych w ogóle, ile z nich jest otwartych, a ile zakończonych. Ważną informacją jest % reklamacji zrealizowanych w terminie oraz % z ilością dni przekroczenia. Te wskaźniki pokazują obciążenie działu serwisowego w danej chwili oraz planowane obciążenie w czasie.

Aplikacja dla Serwisanta

Bardzo wygodne i intuicyjne narzędzie dla serwisu rozproszonego/mobilnego. Dedykowana na smartfony, zawiera niezbędne informacje o urządzeniu, które wymaga naprawy oraz o Kliencie, do którego należy się udać. Serwisant, z poziomu aplikacji, ma możliwość podejrzenia nazwy Klienta, danych urządzenia oraz kontaktu telefonicznego z Klientem.

SAPBusinessOne analizyiraporty

Raporty i Analizy

SAP Business One oferuje potężne narzędzia do analiz i raportowania, obejmujące w pełni zintegrowaną wersję SAP Crystal Reports® dla SAP Business One.

Raporty i analizy w SAP Business One

Dzięki czemu jest możliwość zbierania danych z wielu źródeł i generowania aktualnych, dokładnych raportów, na podstawie danych z całej firmy.

Dzięki analityce opartej na technologii SAP HANA, SAP Business One tworzy analizy i raporty korzystając z potężnej mocy obliczeniowej tego rozwiązania. Oferuje dostęp w czasie rzeczywistym do predefiniowanych kokpitów i raportów, jak również do narzędzi zwiększających wydajność, wspierających podejmowanie decyzji. Przejrzystość narzędzia powoduje, że użytkownik może dostosowywać formularze i kwerendy do specyficznych wymagań, bez przeszkolenia technicznego.

Analiza Interaktywna – korzystanie ze standardowych funkcji Microsoft Excel do tworzenia raportów. SAP Business One posiada kilkanaście gotowych, wbudowanych, predefiniowanych modeli danych, które można uruchomić w Ms Excel i tworzyć raporty oraz analizy. Po przygotowaniu i zapamiętaniu raportu, jego struktura jest zapamiętywana, a ponieważ sięga on bezpośrednio do danych, po kolejnym uruchomieniu prezentuje aktualne dane.

Wstępnie zdefiniowane wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki efektywności)  – SAP posiada bibliotekę ponad 100 wbudowanych wskaźników, którą można w dowolnym momencie rozbudować o kolejne niezbędne dla podejmowania decyzji. Służy do tego narzędzie Dashboard Designer, wbudowane w SAP. Bazuje na predefiniowanych warstwach semantycznych oraz daje możliwość tworzenia własnych przez np.: napisanie prostego zapytania, zapisania go jako szablonu i utworzenie na tej podstawie nowego kluczowego wskaźnika wydajności, raportu lub analizy. Przykłady: średnie odchylenie terminu dostawy, pięciu najlepszych pracowników sprzedaży, pięć najbardziej lub najmniej rotujących produktów, itp.

Prognoza przepływu środków pieniężnych – narzędzie do prognozowania przepływu środków pieniężnych na podstawie dokumentów wprowadzonych do bazy. Pokazuje obecną oraz prognozowaną kondycję finansową firmy, w czasie do maksymalnie 1 roku. Można w niej uwzględnić wszystkie transakcje okresowe, leasingi, planowane koszty i planowane przychody. Możliwość symulowania przy użyciu poziomów pewności, pozwala na przygotowanie bardzo optymistycznych jak i pesymistycznych wariantów prognozy, co sprzyja lepszemu przygotowaniu przyszłych, koniecznych działań.

Wyszukiwarka pełnokontekstowa – Jeżeli potrzebne jest szybkie odnalezienie danej informacji, a nie wiemy, w którym polu należy jej szukać, najlepszym rozwiązaniem jest wyszukiwarka pełnokontekstowa. Wystarczy wpisać części nazwy lub nazwiska, a system zaprezentuje za jej pośrednictwem wszystkie pasujące wyniki, poszeregowane obszarami np.: sprzedaż, zakupy, księgowość, z możliwością ich sortowania.

Korzyści z użytkowania SAP Business One

System dostarcza wielu korzyści w procesie prowadzenia, zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa. Jest kompleksowym rozwiązaniem dla małych i średnich firm z każdej branży o dowolnym zasięgu działalności. Główne korzyści jakie zapewnia SAP Business One to:

Group

Jedno kompleksowe rozwiązanie, odpowiadające na potrzeby wszystkich działów firmy

Group

Szybkie i łatwe do wdrożenia, uruchomienie nawet w ciągu kilku tygodni

Group

Wydajne rozwiązanie, pozwalające na dalszy rozwój firmy

Group

Elastyczność korzystania – Cloud (usługa), własna infrastruktura (On Premise) lub hosting

Group

Automatyzacja procesów, przyspieszająca realizację zadań oraz ograniczająca koszty działalności

Group

Dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie, także za pomocą urządzeń mobilnych, ułatwiający podejmowanie szybkich i właściwych decyzji

Group

Praca z najnowszymi technologiami oraz elastycznymi narzędziami – ograniczeniem jest tylko ludzka wyobraźnia

Case study

Case study

Systemy powiązane z SAP Business One

Cena wdrożenia SAP Business One

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?

Napisz do nas

Warto wiedzieć