Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

SAP SuccessFactors

Rozbudowane narzędzie przeznaczone do zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management), dostępnym w modelu SaaS (Software as a Service), czyli w chmurze.

Rozwiązanie wspiera przedsiębiorstwa w tym zakresie, w naturalny sposób stając się kluczowym narzędziem, zarówno dla menedżerów, pracowników działu HR, jak i pozostałych pracowników firmy. Jest dostępne nie tylko z poziomu przeglądarki internetowej, ale również dedykowanej aplikacji mobilnej.

 

Group

Nowoczesny interfejs

Group

Zawsze, wszędzie

Group

Współpraca

Group

Samoobsługa pracownicza

Group

Obsługa menedżerska

x

Mocną stroną SuccessFactors jest przyjazny interfejs użytkownika – rozwiązanie jest wygodne i łatwe w obsłudze zarówno dla menedżerów, jak i pracowników, czyli docelowych użytkowników systemu.

SuccessFactors został skonstruowany tak, by dostęp do potrzebnych informacji był prosty i praktyczny. Pozwala to menedżerom na efektywne zarządzanie i podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, a pracownikom na szybki wgląd we własne dane.

W obecnej rzeczywistości gospodarczej funkcjonuje wiele rozwiązań, które ewoluowały wraz ze zmieniającymi się  potrzebami organizacji, jednak wciąż znaczna ich część to systemy dedykowane poszczególnym działom, skoncentrowane na zarządzaniu poszczególnymi procesami. Do dnia dzisiejszego w wielu firmach dane z obszaru HR są ewidencjonowane jedynie w wąsko rozumianych systemach kadrowo-płacowych i przetwarzane przez osoby zatrudnione w dziale HR.

SuccessFactors wychodzi swoim zasięgiem poza dział zajmujący się sprawami pracowniczymi, angażując w proces zarządzania kapitałem ludzkim, wszystkich członków danej organizacji.

Czyni to uwzględniając role, jakie poszczególni pracownicy mają do odegrania w firmie. Rola pracowników działu HR w tym procesie jest dość oczywista i dla nich narzędzie tego typu jest najczęściej chlebem powszednim. Inaczej wygląda sprawa z managerami czy szeregowymi pracownikami. Każdy menedżer jest odpowiedzialny w organizacji za osiąganie celów, które zarząd firmy wyznacza dla jego działu. Cele te manager realizuje poprzez działania swojego zespołu, a tym samym potrzebuje stosownych narzędzi do zarządzania tym zespołem. Takie narzędzia udostępnia mu SuccessFactors. Stanowi on miejsce gromadzenia i przetwarzania danych, przekształcając je w informacje, niezbędne managerowi w procesie podejmowania wszelkich decyzji, związanych z jego pracownikami.

Dzięki wykorzystaniu SuccessFactors, w procesie zarządzania kapitałem ludzkim uczestniczą aktywnie także zwykli pracownicy firmy. Takie uczestnictwo zwiększa ich motywację i zaangażowanie, a zdaniem zarządzających jest ono podstawą sukcesu organizacji.

71% pytanych menedżerów oceniło, że zaangażowanie pracowników jest kluczowe w osiąganiu celów biznesowych.*

Takie opinie potwierdzają nie tylko wyniki badań, ale również codzienna praktyka menedżerska – zmotywowani i zaangażowani pracownicy są podstawą powodzenia realizacji strategii.

Badacze zaangażowania, tacy jak Dilys Robinson, opisują je jako pozytywną postawę pracownika wobec organizacji i jej wartości. Zaangażowany pracownik przyjmuje odpowiedzialność za realizację stawianych mu celów, identyfikuje się z kulturą danej organizacji, jest świadomy swojej roli i znaczenia dla organizacji oraz współpracuje z kolegami w celu zwiększenia wydajności pracy. Wszystko to przynosi jego firmie wymierne korzyści. Zadaniem organizacji jest działanie na rzecz rozwijania i pielęgnowania zaangażowania pracowników, co wymaga zbudowania dwukierunkowej relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Ważnym narzędziem wspierania przez organizację zaangażowania pracowników jest system, który umożliwia skuteczne budowanie tej relacji poprzez wykorzystanie wielu specjalistycznych funkcji. W przypadku Success Factors funkcje te są zgrupowane w poszczególnych obszarach rozwiązania, odpowiadających wszystkim aspektom funkcjonowania pracownika w firmie, a nawet wykraczających poza te aspekty. Success Factors posiada bowiem funkcje pozwalające na komunikację z potencjalnymi pracownikami firmy, na długo przed tym, zanim znajdą się oni w jej strukturach.

* – według badania proprowadzonego przez Harvard Business Review.

SuccessFactors obejmuje swym zakresem zarówno elementy twardego jak i miękkiego HR.

W kontekście twardego HR:

 • płace i premie pracowników
 • miejsce pracowników w struktorze organizacji
 • potencjalne awanse

System generuje automatyczny raport w przystępny sposób, a każdy menedżer ma dostęp do potrzebnych informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Część danych jest prezentowana w postaci dash-boardów, które wyświetlają zbiorcze podsumowanie informacji. Ekrany otrzymywane przy użyciu tego narzędzia mogą pokazywać dane za pośrednictwem wykresów kołowych, słupkowych lub w inny dostępny, przejrzysty sposób.

W ramach miękkiego HR:

 • pozwala na zwiększenie motywacji i satysfakcji z pracy i jej wyników,
 • wspiera planowanie zasobów ludzkich,
 • skraca okres adaptacji nowego pracownika,
 • pozwala w zrozumiały sposób przedstawić oczekiwania pracownikom,
 • ułatwia realizację celów,
 • zwiększa poziomu efektywności pracowników.

W SuccessFactors wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu, co umożliwia kalibrację ocen, pozwalając menedżerom oraz innym zaangażowanym osobom w czytelny sposób porównać wyniki ocen dla poszczególnych pracowników z uwzględnieniem szerokiego zakresu innych ważnych informacji. W efekcie finalne oceny są bardziej obiektywne i lepiej osadzone w kontekście całości zespołu. Dzięki obiektywizacji danych w systemie, menedżerom łatwiej jest wyłonić liderów czy wskazać osoby, które świetnie poradzą sobie z nowym zakresem obowiązków.

Należy podkreślić, że największe korzyści z wdrożenia SuccessFactors uzyskuje organizacja, która wdraża większość modułów rozwiązania, osiągając efekt synergii. Z drugiej strony system, dzięki modułowej konstrukcji, może być wdrażany w dowolnej konfiguracji a jego moduły mogą być uruchamiane w dowolnej kolejności, np. poczynając od tych obszarów, których pokrycie systemem jest najpilniejsze i da organizacji największe korzyści.

Funkcjonalności - dostępne moduły SAP SuccessFactors

SAPSuccessFactors Modułrekrutacji

Rekrutacja (Recruiting)

Wykorzystując rozwiązanie Rekrutacja możesz znacznie poprawić widoczność swojej firmy na rynku pracy. Wszechstronny zestaw narzędzi do selekcji i …

… analizy danych o potencjalnych pracownikach, zawarty w tym module, pomaga znaleźć osobę idealnie dopasowaną do danego stanowiska.
System daje dostęp do ofert pracy z ponad 3000 źródeł w ponad 80 krajach.

Usprawnij cały proces rekrutacji. Nasze oprogramowanie oparte na chmurze zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które pomaga rekruterom i menedżerom ds. zatrudnienia pozyskiwać, angażować, pielęgnować i zatrudniać najlepsze dostępne talenty.

 • Pozyskiwanie talentów
 • Wbudowane zarządzanie relacjami z kandydatami
 • Samoobsługowe, responsywne witryny kariery
 • Kompleksowe zarządzanie

Pozyskiwanie talentów jest jednym z najistotniejszych procesów w firmie – a odpowiednie osoby w organizacji mają wymierny wpływ na wyniki biznesowe. SAP SuccessFactors Recruiting pomaga pozyskiwać, angażować i zatrudniać najlepsze talenty na świecie. W przeciwieństwie do innych, zapewniamy kompleksowe, ale proste rozwiązanie, które dostarcza wskazówki dla każdego, na każdym etapie.

SAPSuccessFactors Onboarding

Wdrażanie (Onboarding)

Rozwiązanie onboardingowe pozwala nowozatrudnionemu pracownikowi skontaktować się z odpowiednimi osobami oraz zapoznać się z odpowiednimi treściami, …

… jeszcze zanim wejdzie do nowego biura.

Kiedy więc już to zrobi, może od razu zabrać się do pracy, bez konieczności przedłużającego się procesu adaptacyjnego w nowym miejscu.

Dzięki zastosowaniu Success Factors koszty wdrożenia nowego pracownika zmniejszają się o 13%.

Umożliwiaj nowym lub awansującym pracownikom szybkie wdrożenie. Nasze rozwiązanie oparte na chmurze może pomóc Ci dostarczyć spersonalizowane doświadczenie w zakresie onboardingu, które upraszcza formalności, zapewnia zgodność, łączy pracowników z mentorami i współpracownikami oraz usprawnia utrzymanie pracownika.

 • Budowanie zaangażowania od pierwszego dnia
 • Portal powitalny dla nowych pracowników
 • Mobilne formularze i podpisy elektroniczne
 • Wsparcie dla crossboardingu i offboardingu
 • Dostosowane do nauki i wyznaczania celów dla nowych pracowników
 • Pulpit nawigacyjny do monitorowania postępów i identyfikowania wąskich gardeł
 • Kreator „krok po kroku”, wspierający menedżera ds. rekrutacji i pozostałych

 

Wyszukuj najlepszych kandydatów do swojej firmy:

 • Publikuj oferty pracy w ponad 4000 źródłach w ponad 80. krajach, w tym na tablicach portali pracy, uniwersytetach oraz w sieciach społecznościowych
 • Witryna kariery i strony docelowe zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek poprawią pozycję Twojej witryny w głównych wyszukiwarkach na całym świecie, aby zwiększyć przepływ kandydatów przy zerowych kosztach
 • Szczegółowa analityka według zadania, źródła, kampanii lub dowolnej liczby punktów danych, aby szybko uzyskać dostęp do danych w celu optymalizacji wydatków
SAPSuccessFactors ModułCentralny

Moduł Centralny (Employee Central)

Employee Central to moduł, w którym są gromadzone i przetwarzane wszelkie dane z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim.

Wykorzystując to przyjazne dla użytkownika centrum danych, zarówno pracownik, jak i jego przełożony czy członek zespołu HR, uzyskuje szybki dostęp do wszelkich niezbędnych informacji z obszaru HR. Dodatkowo pracownik za pośrednictwem tego modułu może szybko i łatwo aktualizować swoje dane. To samoobsługowe rozwiązanie oszczędza czas i wysiłek, zarówno jego, jak i działu HR firmy.

Stosując Success Factors, firma osiąga próg rentowności tego rozwiązania już po 6,2 miesiąca.

SAP SuccessFactors Employee Central to rdzeń nowoczesnego HR dla zróżnicowanych i pracujących globalnie grup pracowników. Ten, oparty na chmurze, system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) może pomóc w automatyzacji procesów HR, zapewnieniu zgodności i budowaniu istotnych relacji z pracownikami oraz kontrahentami.

SAPSuccessFactors CentralnyModułPłacowy

Centralny Moduł Płacowy (Employee Central Payroll)

Nadchodzi pierwsza wypłata nowego pracownika. Poprawnie i na czas – od teraz będzie już tak zawsze, co jest zasługą Employee Central Payroll – bezpiecznego, …

… skalowalnego i elastycznego rozwiązania płacowego, w pełni zgodnego z prawem i o globalnym zasięgu.

Success Factors to do 3 razy niższy całkowity koszt posiadania (TCO) w ciągu 5 lat.

Uprość i zautomatyzuj zarządzanie listami płac dla wszystkich pracowników. Nasze oprogramowanie do płac oferuje wbudowaną lokalizację dla ponad 40 krajów – a jego funkcje są w pełni zintegrowane z podstawowymi funkcjami HR, śledzenia czasu i korzyści w SAP Success Factors Employee Central.

 • Monitorowanie listy płac w czasie rzeczywistym
 • Globalne przetwarzanie płac
 • Lokalne języki i najlepsze praktyki
 • Zgodność z prawem i płacami
SAPSuccessFactors Celeiocena

Cele i Ocena (Performance & Goals)

Dzięki Performance & Goals każdy pracownik jest w pełni świadomy swoich celów i celów firmy, w której pracuje. Ciągły dostęp do informacji zwrotnych, …

… dostosowanych do jego potrzeb, pozwala pracownikowi osiągać cele, a nawet przekraczać oczekiwania przełożonych. Przełożeni natomiast są w stanie dokładnie zmierzyć jego wydajność oraz ocenić jego mocne i słabe strony.

Systemy sprzężenia zwrotnego 360o, zawarte w rozwiązaniu, mogą generować ROl do 700%.

Rozwijaj wszechstronną siłę roboczą, która doskonale rozumie Twoje cele biznesowe. Nasze oprogramowanie do zarządzania wydajnością może pomóc w dostosowaniu strategii i celów, poprawie dynamiki poprzez ciągłe szkolenie, informacje zwrotne, dokładną ocenę i rozpoznanie najlepszych talentów.

 • Zarządzanie celami pracownika
 • Dokładne oceny wydajności pracowników
 • Skuteczny coaching i informacje zwrotne

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ

SAPSuccessFactors Premie

Premiowanie (Compensation)

Nowy pracownik zrealizował wyznaczone cele, a nawet je przekroczył i powinien zostać odpowiednio nagrodzony. To wpłynie na jego motywację i zaangażowanie, …

… a dodatkowo będzie sprzyjać budowie kultury rzetelnej organizacji, zorientowanej na wynik. Stosując moduł Compensation w połączeniu z modułem Performance & Goals, menedżerowie mają stały wgląd w swój budżet bonusowy i dokładnie wiedzą, ile zarobił dany pracownik.

Dostęp do informacji w systemie zapewnia ponad 20 gotowych raportów.

Zastosuj strategiczne podejście do zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Przyciągnij i zatrzymaj wysoko wykwalifikowaną i światową siłę roboczą dzięki konkurencyjnym programom wynagrodzeń. Dostosuj płacę do celów biznesowych – i motywuj pracowników, pokazując im, że cenisz ich wkład.

 • Optymalizuj budżety dzięki inteligentnemu modelowaniu
 • Twórz strategiczne programy wynagrodzeń
 • Zapewnij znaczące nagrody i uznanie
SAPSuccessFactors Sukcesjairozwój

Sukcesja i Rozwój (Succession & Development)

Każda organizacja to żywy twór – ludzie przychodzą i odchodzą, co powoduje, że trzeba znaleźć kogoś na ich miejsce. Z punktu widzenia firmy lepiej mieć …

… kandydata na zastępstwo, zanim wystąpi konieczność tego zastępstwa. Dzięki Succession & Development możemy dostrzec umiejętności ludzi wewnątrz naszej firmy, które predestynują ich do bycia potencjalnymi kandydatami do takiego zastępstwa i awansu. Czasami wymaga to drobnego „dostrojenia” ich umiejętności, jednak po zapełnieniu luk kompetencyjnych, stają się oni idealnymi zastępcami. W końcu po co rekrutować zewnętrznie, skoro mamy już odpowiedniego człowieka na dane stanowisko?

W identyfikacji odpowiedniego kandydata do sukcesji pomaga wbudowana biblioteka kompetencji, zawierająca około 100 pozycji.

Zaangażuj swój personel i buduj nowe pokolenie liderów. Nasze oprogramowanie do planowania i rozwoju pracowników zapewnia narzędzia, które to ułatwiają – dzięki czemu możesz szybko obsadzić najważniejsze stanowiska ,zatrzymać cennych pracowników i alokować na odpowiednie stanowiska.

SAPSuccessFactors Modułuczeniasię

Uczenie się (Learning)

Gdy zidentyfikujemy luki kompetencyjne kandydata na sukcesora, do gry wkracza SAP SuccessFactors Learning. Rozwiązanie przyspiesza rozwój danego pracownika, …

… umożliwiając rozkwit jego silnych stron oraz zbudowanie kompetencji w obszarach, w których zidentyfikowaliśmy ich braki. Połączenie formalnego, nieformalnego, towarzyskiego i rozszerzonego nauczania sprawia, że ​​pracownik jest zaangażowany i zmotywowany.

Dzięki zastosowaniu SuccessFactors odpowiednio przeszkolonych zostało o 17% więcej pracowników.

Popraw wydajność i wyniki biznesowe dzięki systemowi zarządzania nauczaniem (LMS). Użyj go, aby zbudować silne przywództwo, przeszkolić wszystkich swoich pracowników – w tym pracowników zewnętrznych.

 • Rozwijaj umiejętności pracowników
 • Zarządzaj certyfikatami i uprawnieniami
 • Trenuj zarówno wewnętrznie i zewnętrznie
SAPSuccessFactors Współpracaspołecznościowa

Współpraca Społecznościowa (SAP Jam – Collaboration)

Po przejściu przez proces edukacyjny, sukcesor jest gotowy do podjęcia nowej roli w chwili, gdy pojawia się taka potrzeba. Dzięki SAP Jam jego przejście na nowe …

… stanowisko jest płynne. Narzędzie do współpracy społecznej umożliwia mu łatwiejsze łączenie się ze współpracownikami, a nawet partnerami zewnętrznymi. Ułatwia mu dostęp do publikowanych informacji, wspiera w wymianie doświadczeń i pomaga w podejmowaniu decyzji.

30% kontaktów w ramach wewnętrznych sieci społecznościowych będzie uważanych za tak istotne, jak poczta e-mail i telefony.

SAPSuccessFactors Analizypersonalne

Analizy Personalne (Workforce Analytics)

Wdrażając Workforce Analytics, pracownicy działu HR korzystają z analiz w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie zapewnia wskazówki przy podejmowaniu decyzji …

… poprzez klarowne spostrzeżenia i kluczowe wskaźniki, a także dostęp do społeczności ekspertów. Na podstawie informacji płynących z analiz, podejmowane są decyzje personalne w organizacji, a dział HR jest w stanie dostarczać menedżerom odpowiedniego wsparcia informacyjnego w odniesieniu do ich zespołów.

Success Factors pozwala na korzystanie z biblioteki ponad 2000 wbudowanych wskaźników.

SAPSuccessFactors Planowaniezasobówludzkich

Planowanie Zasobów Ludzkich (Workforce Planning)

Planowanie siły roboczej pomaga zespołowi HR być przygotowanym na to, co czeka daną organizację w przyszłości. Umożliwia dostosowanie strategii …

… rekrutacyjnych do celów firmy, poprzez zdefiniowanie umiejętności i kompetencji, potrzebnych do ich osiągnięcia. Pomaga także podjąć decyzję, czy uruchomić rekrutację zewnętrzną, czy szukać odpowiednich kandydatów wewnątrz organizacji. W tym drugim przypadku, przy wykorzystaniu funkcji innych modułów, daje możliwość znalezienia kandydatów o odpowiednich profilach kompetencyjnych lub wskazania osób, które staną się odpowiednimi kandydatami po stosownym przeszkoleniu.

System Success Factors kompleksowo wspiera proces zarządzania talentami w organizacji, udostępniając ponad 19 500 unikalnych elementów treści HR.

Korzyści biznesowe - wpływ na wyniki finansowe

Group

29% – niższa fluktuacja kadr w organizacjach, w których HR ściśle współpracuje z kadrą zarządzającą i menedżerami w celu dostosowania zadań i inicjatyw do strategii biznesowej

Group

6,5% – niższe koszty wynagrodzeń w organizacjach, w których stosowana jest ustandaryzowana ocena efektywności, kalibracja  i analiza planów budżetowych oraz istnieje model kaskady celów oraz monitorowania realizacji  celów spójnych z celami wskazanymi w strategii

blank img
Group

5,7% – wzrost zaangażowania pracowników w organizacjach, w których regularna ocena potrzeb rozwojowych pracowników jest wynikiem regularnej, indywidualnej oceny wyników pracy

blank img
Group

30% – sprawna, jasna i sprawiedliwa ocena osiągnięć wszystkich pracowników zakończona przeglądem wyników firmy, których wytyczne są spójne z indywidualnymi arkuszami ocen

Group

34% – minimalizacja ryzyka błędu w przyznawaniu premii w organizacjach w których zastosowano procesowe podejście przyznawania premii i podwyżek

Group

10% – niższy koszt obsługi HR w organizacjach, które korzystają z samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej, w porównaniu z tymi gdzie taka możliwość nie istnieje

Case study

Case study

Sprawdź także

Cena

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę, przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?

Napisz do nas

Warto wiedzieć