Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Beas Manufacturing

Produkcja rozszerzona BEAS dla SAP Business One  – rozwiązanie dla przedsiębiorstw dla produkcji dyskretnej,  procesowej i projektowej.

Współcześnie oczekiwania Klientów odnośnie jakości obsługi zdecydowanie wzrosły. Każdy przedsiębiorca próbuje robić wszytko aby Klient zainteresowany ofertą otrzymał niezbędne informacje najszybciej jak to możliwe. Takie podejście najczęściej wymusza podawanie stałych terminów dostarczania produktów np.: każde zamówienie jest realizowane w terminie dwóch tygodni. W czasach wysokiej konkurencyjności takie podejście nie jest już wystarczające. Warto wdrożyć  narzędzie, które pozwoli dostarczyć Informację i zaplanować dostarczenie produktu do Klienta najszybciej jak to możliwe.

Group

Zarządzanie materiałami

Group

Wersja/Kontrola wersji

Group

Zarządzanie zleceniem produkcyjnym

Group

Kontrola jakości

Group

Utrzymanie ruchu

Group

Planowanie i harmonogramowanie

x

Produkcja rozszerzona Beas

Pomaga przygotować wszystkie niezbędne dane wykorzystywane później do zaplanowania produkcji, czyli właściwie wyznaczyć cele dla produkcji.

Oznacza to ustalenie hierarchii ich ważności, precyzowanie zadań, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności, oraz wyznaczanie środków niezbędnych do ich osiągnięcia. Upraszczając jest swego rodzaju projektowaniem przyszłości. Planowanie musi odpowiedzieć na kilka kluczowych kwestii:

 • Co dokładnie trzeba wyprodukować?
 • Jak to zrobić (jakie zasoby, surowce, operacje wykorzystać)?
 • W jakim czasie?

Planowanie produkcji musi uwzględniać zagadnienia techniczne, organizacyjne, ekonomiczne i zarządzania, które są połączone.

Beas oferuje najlepsze metody i  przepływy pracy, które pasują do dużych branż przemysłowych takich jak metalowa i obróbka tworzyw sztucznych, maszyny i aparatura, urządzenia elektryczne i  elektroniczne, motoryzacja, opakowania, inżynieria chemiczna czy żywność.

Produkcja rozszerzona Beas dedykowana jest dla produkcji procesowej, dyskretnej oraz projektowej co w praktyce oznacza znakomite pokrycie większości potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych nie tylko w Polsce.

Rozwiązanie jest wielojęzyczne dlatego możliwe jest korzystanie przez wielu użytkowników w wielu krajach. Połączenie z SAP Business One pozwala na zarządzanie wszystkimi obszarami przedsiębiorstwa z poziomu jednej aplikacji oraz jednej bazy danych i nie wymaga żadnych integracji.

 

 

 

 

Obszar produkcji jest ściśle powiązany z innymi obszarami działalności przedsiębiorstwa jak choćby finanse i księgowość, kadry i płace, gospodarka magazynowa. Obszar produkcyjny zawiera dodatkowe obszary wspierające takie jak:

 • dane podstawowe
 • zarządzanie materiałami
 • wersja/kontrola wersji
 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • kontrola jakości
 • utrzymanie ruchu
 • planowanie i harmonogramowanie APS
 • MRP/MRP II
 • raportowanie produkcji
 • kalkulacja kosztu produkcji
 • konfigurator produktu/wariantu
 • integracje PDM, SCADA

Dane źródłowe stanowią podstawę do realizacji procesów biznesowych w całej firmie, a także dla gromadzenia informacji i  podejmowania decyzji. Beas Produkcja uzupełnia SAP Business One w celu dostarczania informacji, które małe i  średnie przedsiębiorstwa potrzebują do zarządzania produkcją, księgowania kosztów i kontroli. Kartoteki materiałowe, kartoteki zasobów oraz narzędzi dają możliwość bardzo szerokiego opisania szczegółów wykorzystywanych w procesie planowania, kontroli jakości czy planowania zapotrzebowania materiałowego. Duża szczegółowość danych podstawowych pozwala na precyzyjne przygotowanie technologii produkcji z wielopoziomową strukturą drzewiastą, pełną marszrutą z wykorzystaniem zasobów i narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji produkcji.

Przykłady rozszerzeń w  zakresie danych podstawowych w  systemie:

Funkcjonalności

beas zarządzanie materiałami

Zarządzanie materiałami

Funkcje produkcyjne przyjmują konkretne strategie dla zarządzania materiałami takie jak: produkcja pod zlecenia (Make-To-Order) i na stan (Make-To-Stock), …

… produkcja mieszana i wariantowa, a także funkcje niezbędne do właściwego planowania produkcji i realizacji zleceń. Opisane w obszarze danych podstawowych materiały są znacznie łatwiejsze do zarządzania ponieważ zadanie pilnowania wszystkich ograniczeń, terminów i przeliczników skonfigurowane jest po stronie Beas.

Zarządzanie materiałami:

 • Wiele modeli zapotrzebowań materiałowych tworzonych zgodnie z oczekiwaniami Klientów oraz optymalizacją miejsca na magazynie.
 • Wsteczne księgowania w oparciu o  zapotrzebowanie na pracę.
 • Rozszerzone przetwarzanie partii i  numerów seryjnych.
 • Gromadzenie danych z użyciem urządzeń mobilnych dla lokalizacji magazynu/składowania.
 • Dodatkowe opcje kontroli przyjęcia towarów łącznie z blokowaniem wybranej partii, części partii oraz uwalnianiem do produkcji.
 • Nieplanowe księgowania na podstawie zapotrzebowania na pracę.
 • Rozszerzone zarządzanie zapasami.
beas kontrola wersji

Wersja/Kontrola wersji

Funkcja dedykowana dla przedsiębiorstw, których produkcja cechuje się dużą zmiennością. Pozwala na wytwarzanie dużej ilości zmodyfikowanego produktu …

… bez potrzeby tworzenia w bazie danych wielu indeksów różniących się tylko detalami takimi jak kolor lub dodatkowe opcje wyposażenia.

Wersje mogą różnić się pomiędzy sobą nie tylko zmianami w liście materiałowej lecz także w marszrucie. Ważną cechą jest zachowanie głównego indeksu materiałowego bez zmian i możliwość kopiowania go do kolejnej wersji i wprowadzania tylko niezbędnych modyfikacji zgodnych z oczekiwaniem Klienta.

Wersje mają możliwość kontroli na poziomie listy materiałowej BOM lecz także marszruty przy dowolnej liczbie poziomów struktury drzewa produktu.

Możliwość podglądu informacji o wariancie:

 • aktywny,
 • nieaktywny,
 • zwolniony,
 • zablokowany,
 • historia zmian.
beas zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Zarządzanie zleceniem produkcyjnym

Zlecenia produkcyjne są podstawą dla systemu automatycznego planowania produkcji, zapotrzebowania materiałowego. Są one tworzone na podstawie …

… zamówień składanych przez klientów lub analizy stanów magazynowych wyrobów gotowych i półproduktów oraz modelu mieszanego. Zlecenie produkcyjne bazuje na przygotowanej technologii produkcji jednak dodatkowo uwzględnia dodatkowe czynniki wynikające z oczekiwań Klienta takich jak  dostarczenie na ustalony termin oraz dokładną ilość.

Dla określonego zlecenia produkcyjnego liczone są zapotrzebowania i generowane dokumenty elektroniczne, np. zlecenia kupna czy przyjęcie partii do magazynu.

Zlecenia na produkcję mogą być oczywiście generowane automatycznie z wykorzystaniem funkcji MRP II.

Zlecenie produkcyjne może zostać:

 • wygenerowane na podstawie analizy sprzedaży
 • wygenerowane na podstawie zamówienia sprzedaży
 • wygenerowane manualnie bezpośrednio przez operatora systemu

Zlecenie produkcyjne może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowane,

co oznacza dużą elastyczność w zarządzaniu jego przebiegiem w czasie. Możliwe jest dodanie nowych surowców lub zamiana obecnych na inne, usunięcie surowca, dodanie dodatkowej  ilości potrzebnej do zakończenia produkcji, zmiana marszruty (dodanie lub usunięcie operacji technologicznych)  lub wykorzystywanych narzędzi.

Z poziomu zlecenia produkcyjnego operator może zobaczyć,

jakie operacje zostały już zakończone i jakie materiały zaraportowane jako zużyte, jakie powstały braki lub odpady. Ważną informacją dostępną na każdym zleceniu produkcyjnym jest obciążenie zasobów oraz czy dana operacja jest uruchomiona, wstrzymana czy zakończona.

beas

Kontrola jakości

Oprócz spełnienia wysokich standardów jakości, w większości małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą także je udokumentować. Produkcja BEAS …

… dla SAP Business One oferuje funkcje, które umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych testów jakości podczas przepływu materiału, począwszy od pierwotnych zakupów dla produkcji aż do wysyłki towaru. Różne rodzaje zleceń testowych mogą być przypisane do zewnętrznych, jak i wewnętrznych etapów pracy (operacji).

Kontrola jakości może być jakościowa lub ilościowa

 • Jakościowa – sprowadza się do opisania kontrolowanego surowca/półproduktu/wyrobu gotowego zestawem cech opisowych lub parametrów technicznych z uwzględnieniem normatywów/zakresów tolerancji dopuszczających lub nie do dalszej obróbki lub sprzedaży.
 • Ilościowa – wprowadzanie informacji w postaci wybranej jednostki miary np.: szt. z możliwością przeliczania na jednostki alternatywne.

Kontrola jakości może być międzyoperacyjna, końcowa, ad-hoc czyli wywołana w dowolnym momencie i realizowana na urządzeniach mobilnych, takich jak np. tablet.

Moduł obejmuje między innymi

 • Zarządzanie planami kontroli jakości – możliwość tworzenia planów dla wybranych Klientów kluczowych lub produktów, które stanowią o przychodzie przedsiębiorstwa i proces kontroli jakości jest krytyczny.
 • Kontrolę jakości dla zamówień, od momentu otrzymania towarów, poprzez produkcję i dostawę
 • Monitorowanie dat ważności
 • Zatwierdzone / zablokowane do sprawdzenia, blokada partii i numerów seryjnych dla części
 • Przyjmowanie i analizowanie reklamacji dotyczących klientów, dostawców, produkcji wewnętrznej
beas

Utrzymanie ruchu

Zapewnienie kontroli nad pracą maszyn i odpowiedni plan produkcyjny pozwala utrzymać ciągłość procesów i zwiększyć wydajność. System oferuje możliwość …

… zaplanowania częstotliwości przeprowadzania czynności serwisowych, ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych awarii maszyn i ich elementów. Wymiana narzędzi, przeglądy i przezbrojenia planowane po określonej liczbie cykli lub czasu pracy maszyny pozwalają zmniejszyć ryzyko awarii i lepiej planować koszty.

Funkcjonalność utrzymania ruchu pozwala na:

 • Zarządzanie bazą zasobów i narzędzi
 • Planowanie działań serwisowych w sposób ręczny lub zautomatyzowany
 • Planowanie zużycia narzędzi oraz zamówienie ich we właściwym czasie z możliwością automatycznego wygenerowania zlecenia serwisowego na wymianę narzędzia lub jego kalibrację.
 • Rejestrowanie awarii i przestojów oraz informowanie osób odpowiedzialnych przy pomocy różnych kanałów komunikacji takich jak e-mail, informacje na ekranie użytkownika czy SMS.
beas planowanie harmonogramowanie

Planowanie i harmonogramowanie

Funkcja APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) służy do szczegółowego planowania w  przedsiębiorstwach, w momencie gdy …

… czas zamówienia, terminy realizacji, okresy przejściowe, alokacje zdolności, dostępność zasobów są parametrami krytycznymi w procesie tworzenia wartości. Poprzez wizualizację graficzną i  porównanie wszystkich działań z  zasobami, uzyskuje się wysoki poziom przejrzystości, w momencie kiedy tego potrzebujemy.

Niektóre z najważniejszych cech planowania:

 • Możliwość wyboru, które zlecenia produkcyjne będą planowane, które zamrożone do planowania czyli bez możliwości zmiany terminów ich realizacji.
 • Możliwość ręcznej zmiany kolejności realizacji zleceń poprzez mechanizm przeciągania.
 • Różne sposoby porządkowania i planowania sekwencji oraz optymalizacji np.: po partnerze handlowym, dacie dostawy, z / bez ograniczeń limitów zdolności produkcyjnych.
 • Możliwość utworzenia własnych scenariuszy planowania dla wybranego rodzaju produkcji np.: MTO (produkcja na zamówienie), MTS (produkcja na magazyn), ETO (produkcja wg. specyfikacji Klienta), ATO(montaż na zlecenie).
 • Uwzględnienie zależności w zamówieniach wielopoziomowych z kontrolą krzyżową dat dostawy.
 • Prosty wybór lub zamiana zasobów, takich jak maszyny czy narzędzia.
 • Zintegrowana kalkulacja dostępności materiałów może być włączona lub wyłączona, a raportowanie automatycznie poinformuje jakich części brakuje podczas każdego procesu planowania i harmonogramowania.
beas harmonogramowanie

Harmonogramowanie

Aby realizacja zlecenia produkcyjnego nastąpiła zgodnie z przygotowanym wcześniej planem należy przypisać operacje technologiczne do odpowiednich zasobów …

… i grup zasobów (gniazd produkcyjnych) o odpowiednich kompetencjach oraz wydajności. Mogą być to pojedyncze zasoby lub grupy zasobów np.: gniazda produkcyjne w celu łatwiejszego zarządzania obciążeniem w ramach grupy. Aby elastycznie podejść do procesu harmonogramowania należy pozwolić użytkownikowi odpowiedzialnemu za proces harmonogramowania czy kolejka na stanowisku jest ustalana odgórnie bez możliwości ingerencji ze strony operatora czy może od wybrać jaką operację i na jakim zasobie może realizować. Obydwa przypadki są możliwe do zrealizowania i zależą w dużej mierze od rodzaju produkcji.

Użytkownik powinien mieć możliwość śledzenia

przy pomocy dynamicznego Gantta gdzie występują opóźnienia w realizacji z możliwością manualnej zmiany/przesunięcia operacji w czasie. Harmonogramowanie można zasymulować dla zasobów produkcyjnych oraz operacji technologicznych.

Ważne

Na proces harmonogramowania duży wpływ ma sposób budowy technologii produkcji. Jeżeli możemy proces zaplanować tak aby drzewo składało się z półproduktów wtedy osiągniemy większą elastyczność w zakresie planowania i harmonogramowania.

beas

MRP/MRP II – planowanie zaopatrzenia materiałowego i zdolności produkcyjnych

Beas Produkcja wyposażony jest w zaawansowane narzędzia do planowania potrzeb produkcyjnych. Planując zapotrzebowanie pod zlecenia produkcyjne lub na stan, …

… można wykorzystać metodę kalkulacji zapotrzebowania materiałowego MRP. Zapotrzebowanie wyliczane jest na podstawie zamówień klientów, zaplanowanych zleceń produkcyjnych, stanów magazynowych oraz prognoz sprzedaży i zakupu. W rezultacie użytkownik otrzymuje rekomendacje materiałowe, które uwzględniają obecny stan magazynowy, zamówienia zakupu i produkcji.

MRP pozwala wygenerować automatycznie zalecenia zakupu  (wewnętrzne zapotrzebowanie), zamówienia zakupu z możliwością konsolidacji do wybranego dostawcy lub zlecenia produkcyjne z możliwością ich ręcznej edycji.

Kompleksowe planowanie i realizacja produkcji zewnętrznej (kooperacja) oraz dostaw części.

Elastyczne raporty i wykresy zapewniają niezbędną przejrzystość w celu prawidłowego wykonania odpowiednich zadań w odpowiednim czasie.

Za pomocą MRP II do kalkulacji można włączyć także zasoby.

MRP II pozwala oprócz stanów magazynowych i dostępnych zleceń sprzedaży czy umów ramowych uwzględnić także zasoby i ich dostępności. Pozwala to jeszcze dokładniej niż w przypadku metody MRP oszacować datę dostarczenia surowców do produkcji ponieważ uwzględnia dostępności i obciążenia zasobów w chwili planowania oraz na przyszłość. Pozwala to oszczędzić miejsce magazynowe oraz nie angażować nadmiernych ilości środków finansowych. Na podstawie algorytmów MRP i MRP II stworzyć można również harmonogram główny produkcji MPS oraz zaplanować środki finansowe niezbędne do zaangażowania w określonej perspektywie czasowej.

beas

Raportowanie produkcji

Kompleksowe gromadzenie danych o  operacjach, materiałach, utworzonych wyrobach, danych o  jakości, odpadach. Raportowanie produkcji daje wgląd osobom …

… odpowiedzialnym za produkcje w to co się dzieje na hali produkcyjnej w każdym momencie. Zbieranie danych z produkcji pozwala oszacować czy założony plan produkcji zostanie osiągnięty czy nie i jakie ewentualnie działania należy podjąć aby realizacja przebiegła jak najsprawniej.

Raportowanie produkcji stanowi podstawę do procesu planowania i harmonogramowania.

Odbywa się ono przy pomocy terminali produkcyjnych dostępnych na hali produkcyjnej przy pomocy dowolnego urządzenia ponieważ aplikacja jest przeglądarkowa co oznacza, że można ją uruchomić na dowolnym urządzeniu. Wystarczy, że na hali jest dostępny internet z sieci WI-FI.

Informacje stanowiskowe:

możliwość pracy w fabryce bez tradycyjnych papierowych dokumentów

Z poziomu terminala raportować można:

 • Start i zatrzymanie operacji produkcyjnej
 • Ilość wyprodukowanych sztuk dobrych i wadliwych oraz odpady
 • Awarie oraz przestoje zasobów
 • Kontrolę jakości międzyoperacyjną lub końcową

Terminal pozwala także na skorzystanie z funkcji dodatkowych:

 • Wywołanie zapotrzebowania na dodatkowy surowiec do zlecenia
 • Przesunięcie surowca z magazynu surowców na magazyn przy produkcyjny
 • Dodanie operacji produkcyjnej przez operatora
 • Podgląd dokumentacji produkcyjnej – proste otwieranie / odczytywanie udostępnionych dokumentów lub zdjęć.

Wszystkie powyższe funkcje oparte są na polityce nadawania uprawnień co pozwala na sterowanie danymi, które mogą być raportowane przez operatora.

beas

Kalkulacja kosztu produkcji

Koszty produkcji to ważna część każdego przedsiębiorstwa. Istotna funkcją jest możliwość porównania kalkulacji przed rozpoczęciem realizacji zlecenia produkcji, …

… podczas jego realizacji oraz po zakończeniu zlecenia.

Każde przedsiębiorstwo ma swój własny model liczenia kosztów produkcji. Beas pozwala na stworzenie własnych modeli pre i post kalkulacji kosztowych uwzględniających:

 • Surowce i materiały
 • Operacje technologiczne
 • Koszty stałe i koszty zmienne
 • Koszty wydziałowe
 • Koszty zarządu
 • Marżę na operacjach

Kalkulacje mogą być dodatkowo urealnione poprzez zastosowanie cenników lub grup upustów dla Klientów, co pozwoli na urealnione oszacowanie planowanych marż produkcyjnych.

beas

Konfigurator produktu/wariantu

Konfigurator produktu jest rozwiązaniem pozwalającym na najlepsze dopasowanie produktu do Klienta. Pozwala na złożenie z dostępnych indeksów magazynowych …

… oczekiwanego produktu. Funkcjonalność konfiguratora prowadzi Klienta za rękę wskazując możliwe wybory lub je zawężając. Oczywiście zamiast Klienta funkcjonalności może używać osoba po stronie sprzedaży obsługująca Klienta.

Funkcjonalność konfiguratora daje kilka korzyści przedsiębiorstwu:

 • Klient wybiera taki zestaw, który jest możliwy do wyprodukowania i został przewidziany przez konstruktorów co kierunkuje Klienta i nie zmusza do produkcji bardzo niestandardowych wersji
 • Klient może sobie zwizualizować produkt i na tej podstawie podjąć decyzję czy mu odpowiada czy nie co niweluje poziom ew. niezadowolenia
 • W tle podczas wyboru kolejnych opcji tworzy się technologia produkcji (możliwa do wykorzystania do uruchomienia zlecenia produkcyjnego oraz cena dla Klienta) – zdecydowanie skraca to czas oczekiwania Klienta na dostarczenie produktu

Konfigurator BEAS dla SAP Business One wykorzystywany jest także do wariantowania produkcji.

Jeżeli Klient potrzebuje wersji specjalnej kupowanego do tej pory produktu przy pomocy konfiguratora będzie możliwość szybkiego jej przygotowania.

Ważne: Budowa nowej wersji już istniejącego produktu nie oznacza powielanie po raz kolejny indeksu w bazie danych. Zaletą rozwiązania jest możliwość tworzenia wielu wersji/wariantów tego samego produktu bez potrzeby jego wielokrotnego powielania w bazie indeksów.

Konfigurator pozwala na tworzenie wielopoziomowych struktur decyzyjnych ze zmiennymi, formułami, regułami, znakami, grafiką itd.

W zapytaniu ofertowym lub zamówieniu sprzedaży, użytkownik jest prowadzony przez przyjazny kwestionariusz z pytaniami, dzięki któremu po udzieleniu odpowiedzi rozpocznie się  proces konfigurowania, obliczania i integracji produktów. Struktura listy materiałów jest oparta na danych głównych, indeksach, listach materiałowych (BOM) czy operacjach technologicznych. Może być używany poza produkcją jako samodzielne narzędzie w  trakcie pracy nad ofertą lub podczas przetwarzania zamówienia sprzedaży w  SAP Business One.

beas

Integracje

Moduł integracji pozwala na łączenie się z aplikacjami firm trzecich. Mogą być to np.: programy do projektowania CAD czy programy do nestingu. Są to przykładowe programy, …

… z których można pobrać listę materiałową BOM aby automatycznie założyć drzewo produktu nawet wielopoziomowe.

Dzięki integracji z aplikacją do nestingu istnieje możliwość przesłania zleceń produkcyjnych na półprodukty aby aplikacja do nestingu rozplanowała ich wycięcie.

Zwrotnie do BEAS wraca lista wyciętych komponentów z nadanymi numerami indeksów oraz ewentualnymi odpadami. Jednak zawsze dostarczana jest precyzyjna informacja ile dokładnie mamy odpadów i w jakich kawałkach, co pozwala lepiej planować.

Korzyści

System dostarcza wielu korzyści w procesie prowadzenia, zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa. Jest kompleksowym rozwiązaniem dla małych i średnich firm z każdej branży o dowolnym zasięgu działalności. Główne korzyści jakie zapewnia SAP Business One to:

Group

Dynamiczne obliczanie cen sprzedaży nowego produktu 

Group

Skrócenie czasu odpowiedzi dla Klienta o możliwym terminie dostarczenia produktu

blank img
Group

Dostawy dla kluczowych Klientów zawsze na czas dzięki możliwości planowania produkcji wg. priorytetów Klientów

blank img
Group

Zwiększenie wydajności oraz efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy

Group

Podejmowanie lepszych decyzji na podstawie bieżącej analizy kosztowej produkcji lub zleceń produkcyjnych – możliwość porównania kosztów planowanych do rzeczywistych

Group

Informowanie o usterkach maszyn, opóźnieniach i brakach w dostawach umożliwiające podjęcie szybkich działań naprawczych

Group

Duża elastyczność dzięki możliwości zmiany struktury zlecenia produkcyjnego podczas produkcji

blank img
Group

Możliwość ręcznej zmiany planu produkcji

Group

Analiza miejsc, które powodują zatory w produkcji tzw. „wąskich gardeł”

Case study

Case study

Sprawdź także

Cena wdrożenia systemu do zarządzania produkcją

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja, oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę, przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?

Napisz do nas