Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

MARIProject

ProjectManagement to oprogramowanie zaprojektowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zarządzają projektami.

Rozwiązanie obsługuje cały obieg dokumentów w tych przedsiębiorstwach począwszy od projektu do wbudowanych analiz biznesowych. Wraz z ProjectManagement masz ciągły dostęp do bieżących danych dotyczących Twojego biznesu, dzięki czemu uczynisz Swój biznes bardziej dochodowym.

Group

Zarządzanie danymi podstawowymi

Group

Tworzenie wycen

Group

Definicja projektu

Group

Planowanie projektu

Group

Rejestracja czasu / wpisy do karty czasu

Group

Urlopy / elastyczny czas pracy

x

MARIProject umożliwia m.in.:

 • efektywne planowanie projektów i umów; prognozowanie przychodów,
 • rejestrację kosztów podróży,
 • obsługę zgłoszeń serwisowych,
 • planowanie i obsługę zdarzeń (eventów).

MARIProject zapewnia:

 • szybki i łatwy dostęp do informacji o projektach,
 • spójność danych, bez potrzeby wprowadzania ich
  w różnych aplikacjach,
 • możliwości analizy rentowności projektów w różnych ujęciach,
 • integrację z systemem SAP Business One.

Funkcjonalności

SAPBusinessByDesign Usługiprofesjonalne

Zarządzanie danymi podstawowymi

 • dane odbiorcy (adresy, osoby do kontaktów i in.)
 • dane pracownika: adresy, kalendarze, umiejętności, usługi
 • definicja zespołów realizacyjnych (resource pools)
 • definicja projektu, nabywców, zespołów projektowych
 • zarządzanie szablonami wydruków dla wszystkich dokumentów, takich jak: zapytanie ofertowe, faktura sprzedaży, monity windykacyjne, i in.
Zarzadzanie projektami

Tworzenie wycen

 • różne metody kalkulacji kosztów: cennik, koszty ogólne
 • wersjonowanie oferty
 • kalkulacje oparte na zdefiniowanych cenach zakupu
  i sprzedaży usługi / towaru
 • automatyczne wyliczanie marży
 • definicja projektów wstępnych
 • przekształcanie projektów wstępnych do aktywnych projektów
Projekty

Definicja projektu

 • wielopoziomowa struktura faz projektu
 • zarządzanie dokumentacją: dokumenty, notatki, zdjęcia, emaile
 • szablony projektów
 • powiązania z danymi kontrahentów
 • powiązania z jednym lub większą ilością kontraktów
Współpraca w organizacji

Planowanie projektu

 • planowanie faz, planowanie Gantta, planowanie okresowe, planowanie dzienne, planowanie kosztu
 • definicja kamieni milowych i zależności zadań
 • zatwierdzanie planowania wg definiowanych procesów zatwierdzania
 • modyfikacja, przesunięcie i usuwanie zaplanowanych godzin i kosztów
 • przekształcanie planowania per zespół na planowanie per pracownik
 • automatyczne planowanie kosztów podczas planowania zadań
 • wymiana danych z Microsoft Project, Excel i Outlook
 • tworzenie wielu wersji planu
Kontrola

Rejestracja czasu / wpisy do karty czasu

 • wpisy do arkusza czasu pracy z podziałem na projekty
  i ich fazy
 • rejestracja obecności, nieobecności, zwolnień, urlopów
 • księgowanie kosztów usług (np. dojazdów)
 • definiowalne indywidualnie grafiki czasu pracy (ilość godzin, czas „od – do”, weekendy)
 • definiowanie kalendarzy (zgodnie z kontraktami, pełny / częściowy etat, dni świąteczne)
 • rejestracja czasu z użyciem smartfona, przez internet (klient mobilny, klient webowy)
 • raporty godzinowe per projekt
Maksymalna elastyczność w SAP Business One

Urlopy / elastyczny czas pracy

 • wielopoziomowa struktura faz projektu
 • zarządzanie dokumentacją: dokumenty, notatki, zdjęcia, emaile
 • szablony projektów
 • powiązania z danymi kontrahentów
 • powiązania z jednym lub większą ilością kontraktów
SAP S HANA

Zatwierdzanie

 • indywidualnie definiowany proces zatwierdzania
 • automatyczne lub dokonywane przez uprawnionych użytkowników zatwierdzanie kosztów i przychodów
 • korygowanie i przeglądy wpisów zatwierdzonych
Szkolenie SAP Business One

Księgowość

 • wszystkie powszechne sposoby fakturowania: stała cena, usługa wg kosztu, przedpłata, plan ratalny
 • naliczenia prowizji; przegląd prowizji
 • szablony umów
 • umowy
 • aneksy do umów
 • automatyczne fakturowanie
 • import zapisów księgowych
Analiza

Zarządzanie alertami i przepływem pracy

 • funkcja powiadamiania o spotkaniu
 • wiadomości w ramach procesów zatwierdzania
 • powiadomienia o dowolnie zdefiniowanych zdarzeniach, np. zmiany w projekcie, zmiany w umowie, zmiany w zgłoszeniu serwisowym
Planowanie

Analiza projektu

 • raporty dla menadżerów, przełożonych, liderów zespołów
 • raporty zarządcze
 • ponad 200 standardowych raportów MARIPRoject, takich jak: stopień ukończenia projektu, porównanie czasu planowanego / rzeczywistego dla projektu, saldo projektu, godziny przeznaczone na projekt, wydajność pracowników, przepływy pieniężne, i wiele innych
 • raporty definiowalne indywidualnie, np. rentowność projektu, wartość wypracowana (earned value)
 • w wersji dla SAP HANA: zdefiniowane wskaźniki KPI i dashboardy
 • ustalanie, wyliczanie i księgowanie produkcji w toku (WIP, nieskończone produkty / usługi) zgodnie ze zdefiniowaną metodą wyceny
 • ustalanie i księgowanie wewnętrznych alokacji usług
SAPBusinessOne Zarządzaniesserwisem

Obsługa klienta

 • help desk dla użytkowników dla całego procesu obsługi zgłoszenia: rejestracja zgłoszenia, dokumentacja obsługi i wpisy do karty czasu pracy
 • możliwość pracy w kliencie webowym do pewnego stopnia w aplikacjach mobilnych
 • webowy dostęp dla Klientów
 • możliwość definiowania i analiz umów dot. poziomu usług (SLA – service level agreement)

Korzyści

Group

Wykorzystanie jednego systemu do obsługi wielu procesów związanych z przygotowaniem, planowaniem i realizacją projektów

 

Group

Efektywne planowanie projektów i umów, bez powielania zbiorów danych

 

blank img
Group

Elastyczność implementacji procesów

 

blank img
Group

Zwiększenie wydajności oraz efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy prognozowanie przychodów i kosztów

 

Group

Umożliwiona komunikacja z Klientem zarówno w tracie realizacji projektu, jak i podczas obsługi serwisowej Klienta

 

Group

Wbudowane analizy pozwalające sprawdzać zyskowność oraz ostrzegające o problemach wymagających natychmiastowej interwencji

 

Group

Dostęp do wszystkich niezbędnych informacji bez względu na czas i miejsce

Group

Integracja z systemem SAP Business One

blank img
Group

Integracja z programami pakietu Microsoft Office (MS Excel, MS Project, MS Outlook, MS Word)

Case study

Case study

Sprawdź także

Cena

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę, przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

  Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?

  Napisz do nas