Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

MARIProject

ProjectManagement to oprogramowanie zaprojektowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zarządzają projektami.

Rozwiązanie obsługuje cały obieg dokumentów w tych przedsiębiorstwach począwszy od projektu do wbudowanych analiz biznesowych. Wraz z ProjectManagement masz ciągły dostęp do bieżących danych dotyczących Twojego biznesu, dzięki czemu uczynisz Swój biznes bardziej dochodowym.

Zarządzanie danymi podstawowymi

Tworzenie wycen

Definicja projektu

Planowanie projektu

Rejestracja czasu / wpisy do karty czasu

Urlopy / elastyczny czas pracy

x

MARIProject umożliwia m.in.:

 • efektywne planowanie projektów i umów; prognozowanie przychodów,
 • rejestrację kosztów podróży,
 • obsługę zgłoszeń serwisowych,
 • planowanie i obsługę zdarzeń (eventów).

MARIProject zapewnia:

 • szybki i łatwy dostęp do informacji o projektach,
 • spójność danych, bez potrzeby wprowadzania ich
  w różnych aplikacjach,
 • możliwości analizy rentowności projektów w różnych ujęciach,
 • integrację z systemem SAP Business One.

Funkcjonalności

SAP Business ByDesign - Usługi profesjonalne

Zarządzanie danymi podstawowymi

 • dane odbiorcy (adresy, osoby do kontaktów i in.)
 • dane pracownika: adresy, kalendarze, umiejętności, usługi
 • definicja zespołów realizacyjnych (resource pools)
 • definicja projektu, nabywców, zespołów projektowych
 • zarządzanie szablonami wydruków dla wszystkich dokumentów, takich jak: zapytanie ofertowe, faktura sprzedaży, monity windykacyjne, i in.

Tworzenie wycen

 • różne metody kalkulacji kosztów: cennik, koszty ogólne
 • wersjonowanie oferty
 • kalkulacje oparte na zdefiniowanych cenach zakupu
  i sprzedaży usługi / towaru
 • automatyczne wyliczanie marży
 • definicja projektów wstępnych
 • przekształcanie projektów wstępnych do aktywnych projektów

Definicja projektu

 • wielopoziomowa struktura faz projektu
 • zarządzanie dokumentacją: dokumenty, notatki, zdjęcia, emaile
 • szablony projektów
 • powiązania z danymi kontrahentów
 • powiązania z jednym lub większą ilością kontraktów
Współpraca w organizacji

Planowanie projektu

 • planowanie faz, planowanie Gantta, planowanie okresowe, planowanie dzienne, planowanie kosztu
 • definicja kamieni milowych i zależności zadań
 • zatwierdzanie planowania wg definiowanych procesów zatwierdzania
 • modyfikacja, przesunięcie i usuwanie zaplanowanych godzin i kosztów
 • przekształcanie planowania per zespół na planowanie per pracownik
 • automatyczne planowanie kosztów podczas planowania zadań
 • wymiana danych z Microsoft Project, Excel i Outlook
 • tworzenie wielu wersji planu

Rejestracja czasu / wpisy do karty czasu

 • wpisy do arkusza czasu pracy z podziałem na projekty
  i ich fazy
 • rejestracja obecności, nieobecności, zwolnień, urlopów
 • księgowanie kosztów usług (np. dojazdów)
 • definiowalne indywidualnie grafiki czasu pracy (ilość godzin, czas „od – do”, weekendy)
 • definiowanie kalendarzy (zgodnie z kontraktami, pełny / częściowy etat, dni świąteczne)
 • rejestracja czasu z użyciem smartfona, przez internet (klient mobilny, klient webowy)
 • raporty godzinowe per projekt
Maksymalna elastyczność w SAP Business One

Urlopy / elastyczny czas pracy

 • wielopoziomowa struktura faz projektu
 • zarządzanie dokumentacją: dokumenty, notatki, zdjęcia, emaile
 • szablony projektów
 • powiązania z danymi kontrahentów
 • powiązania z jednym lub większą ilością kontraktów
SAP-S-4HANA

Zatwierdzanie

 • indywidualnie definiowany proces zatwierdzania
 • automatyczne lub dokonywane przez uprawnionych użytkowników zatwierdzanie kosztów i przychodów
 • korygowanie i przeglądy wpisów zatwierdzonych
Szkolenie SAP Business One

Księgowość

 • wszystkie powszechne sposoby fakturowania: stała cena, usługa wg kosztu, przedpłata, plan ratalny
 • naliczenia prowizji; przegląd prowizji
 • szablony umów
 • umowy
 • aneksy do umów
 • automatyczne fakturowanie
 • import zapisów księgowych

Zarządzanie alertami i przepływem pracy

 • funkcja powiadamiania o spotkaniu
 • wiadomości w ramach procesów zatwierdzania
 • powiadomienia o dowolnie zdefiniowanych zdarzeniach, np. zmiany w projekcie, zmiany w umowie, zmiany w zgłoszeniu serwisowym

Analiza projektu

 • raporty dla menadżerów, przełożonych, liderów zespołów
 • raporty zarządcze
 • ponad 200 standardowych raportów MARIPRoject, takich jak: stopień ukończenia projektu, porównanie czasu planowanego / rzeczywistego dla projektu, saldo projektu, godziny przeznaczone na projekt, wydajność pracowników, przepływy pieniężne, i wiele innych
 • raporty definiowalne indywidualnie, np. rentowność projektu, wartość wypracowana (earned value)
 • w wersji dla SAP HANA: zdefiniowane wskaźniki KPI i dashboardy
 • ustalanie, wyliczanie i księgowanie produkcji w toku (WIP, nieskończone produkty / usługi) zgodnie ze zdefiniowaną metodą wyceny
 • ustalanie i księgowanie wewnętrznych alokacji usług
SAP Business One - Zarządzanie sserwisem

Obsługa klienta

 • help desk dla użytkowników dla całego procesu obsługi zgłoszenia: rejestracja zgłoszenia, dokumentacja obsługi i wpisy do karty czasu pracy
 • możliwość pracy w kliencie webowym do pewnego stopnia w aplikacjach mobilnych
 • webowy dostęp dla Klientów
 • możliwość definiowania i analiz umów dot. poziomu usług (SLA – service level agreement)

Korzyści

Wykorzystanie jednego systemu do obsługi wielu procesów związanych z przygotowaniem, planowaniem i realizacją projektów

 

Efektywne planowanie projektów i umów, bez powielania zbiorów danych

 

Elastyczność implementacji procesów

 

Zwiększenie wydajności oraz efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy prognozowanie przychodów i kosztów

 

Umożliwiona komunikacja z Klientem zarówno w tracie realizacji projektu, jak i podczas obsługi serwisowej Klienta

 

Wbudowane analizy pozwalające sprawdzać zyskowność oraz ostrzegające o problemach wymagających natychmiastowej interwencji

 

Dostęp do wszystkich niezbędnych informacji bez względu na czas i miejsce

Integracja z systemem SAP Business One

Integracja z programami pakietu Microsoft Office (MS Excel, MS Project, MS Outlook, MS Word)

Case study

Case study

Sprawdź także

Cena

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę, przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

  Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?

  Napisz do nas