Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

R2płatnik

System kadrowo-płacowy

R2Płatnik to w pełni funkcjonalne oprogramowanie kadrowo-płacowe. Dzięki R2Płatnik możesz prowadzić kadry, naliczać wynagrodzenia zgodnie z aktualnymi przepisami oraz dokonywać automatycznych rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS. Ponadto, R2Płatnik jest narzędziem, które jest w pełni zintegrowane z SAP Business One.

Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze system spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników, uwzględniając specyfikę różnego rodzaju przedsiębiorstw.

Group

Szybki dostęp do danych osobowych

Group

Prawidłowe naliczenie wynagrodzeń

Group

Rzetelne rozliczenie z urzędami

Group

Szybka analiza kosztów wynagrodzeń

Group

Terminowe przelewy na konta pracowników

x

Dzięki integracji z SAP Business One, R2Płatnik jest systemem, który stanowi świetnie uzupełnienie systemu klasy ERP w firmie.

R2Płatnik w chmurze

W czasie powszechnego “home office” bardzo istotna staje się możliwość bieżącej obsługi pracowników w sposób zdalny. Dzięki przygotowanemu środowisku w chmurze każdy pracownik jak i administrator systemu ma dostęp do oprogramowania z każdego miejsca oraz na każdym urządzeniu.

Korzyści z użytkowania R2Płatnik w chmurze

 • elastyczna subskrypcja miesięczna,
 • dostęp cały czas i z każdej platformy,
 • większe bezpieczeństwo danych,
 • dostęp każdego pracownika,
 • brak konieczności inwestycji w własną infrastrukturę sprzętową,
 • system hostowany na najnowszym technologicznie, wydajnym serwerze.

 

 

 

Funkcjonalności R2Płatnik

SAPBusinessOne Dobrydlakażdejbranży

Sprawna ewidencja pracowników

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań
 • ewidencja wyposażenia

Ewidencja pracowników z podziałem na grupy

Możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów, wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami

Usystematyzowana struktura danych kadrowych

Przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów BHP, poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki

Potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty

kontrola salda spłat pożyczek ratalnych, kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych, rozliczanie ryczałtu samochodowego, ewidencja kar i nagród

Ewidencja umów o pracę i przeszeregowań

Kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto – brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń, uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie, obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń, dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań

Ewidencja wyposażenia

Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania

Czas pracy

Rozliczanie czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 • karta urlopowa z kontrolą limitów
 • karta zasiłkowa z automatycznym […]

Ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników

Różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy, kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym

Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

Ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników, kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika, możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)

Karta urlopowa z kontrolą limitów

Wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca

Karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków

Wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw, korekty do poprzednich zwolnień

Ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń

Biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę, ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń, możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy

Rozliczanie płacy akordowej

Możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy, szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej

Wynagrodzenia

Naliczanie wynagrodzeń

 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów

Modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń

Standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac, unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania, definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń

Ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu

Aktualizacja parametrów naliczania przez internet, rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe), automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt, czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera, możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną, oryginalny system kontroli naliczeń

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło), podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto, wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach, przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS

Wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów

Automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS, współpraca z większością systemów bankowych

Planowanie

Raporty i zestawienia

 • rozliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń
 • planowanie i analiza płac
 • rozliczenia z pracownikami

Rozliczanie wynagrodzeń

Roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet, zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS, współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi, współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ, współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań

Rozliczanie kosztów wynagrodzeń

Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia, szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5, współpraca z popularnymi systemami F-K

Planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów

Szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14, zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, eksport zestawień do innych systemów (np. Excel) w celu dalszej analizy, wysyłka zestawień pocztą elektroniczną

Rozliczenia z pracownikami

Estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje, seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce, możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy

Moduł samoobsługi pracowniczej

Moduł samoobsługi pracowniczej

 • rejestracja czasu pracy
 • dziennik wydruków pracownika
 • wnioski w karcie pracy
 • rejestracja wniosków urlopowych

Podgląd:

R2Płatnik -Podgląd

 • danych podstawowych: dane personalne, adresy, konta bankowe, kursy bhp, badania lekarskie czy umowy o pracę/umowy cywilnoprawne
 • rozliczeń miesięcznych: potrącenia komornicze, dane do naliczeń, wyposażenie, delegacje, ZFŚS, ekwiwalenty i ryczałty
 • czasu pracy: miesięczna karta pracy, karta urlopowa, karta zasiłkowa, nieobecności.

Dziennik wydruków pracownika

Dziennik wydruków pracownika

możliwość udostępnienia na portalu www m. in. pasków z wynagrodzeń, formularzy PIT czy zaświadczenia o zarobkach,

Rejestracja wniosków urlopowych

Rejestracja wniosków urlopowych

Dodanie wniosku powoduje uruchomienie procedury akceptacji/ odrzucenia wniosku przez przełożonego, drogą mailową.

Rejestracja polecenia wyjazdu służbowego

Rejestracja polecenia wyjazdu służbowego

(delegacji krajowej lub zagranicznej) oraz rozliczenie wyjazdu (proces akceptacji).

Wnioskowanie o ZFŚS

Wnioskowanie o ZFŚS

dodanie wniosku powoduje uruchomienie procedury akceptacji/ odrzucenia wniosku drogą mailową.

Rejestracja czasu pracy

R2Płatnik -Podgląd

(UWAGA! Wymagana licencja rozszerzona o moduł RCP) – możliwość rejestracji godziny wejścia/wyjścia, bez konieczności zakupu czytników:

Wnioski w karcie pracy

Wnioski w karcie pracy

 • nadgodziny,
 • wykorzystanie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach,
 • dzień wolny za pracę w dniu wolnym od pracy,
 • wyjście prywatne,
 • pracę zdalną,
 • zaliczenie czasu pracy.

Wersja mobilna portalu dla pracownika

Wersja mobilna portalu dla pracownika

Wersja dla przełożonego (możliwość zarządzania pracownikami)

Wersja dla przełożonego (możliwość zarządzania pracownikami)

SAP Business One Zarzadzanie sprzedaza i relacjami z klientami

Dodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe
 • wersja sieciowa
 • bezpieczeństwo danych

Wersje wielofirmowe

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
 • import danych firm z programu płatnik ZUS
 • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
 • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
 • ujednolicone standardy pracy
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną

Wersja sieciowa

 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL,
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom,
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach,
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych,
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

Korzyści z wdrożenia R2Płatnik

Wdrożenie systemu w firmie oznaczać będzie:

Group

Krótszy czas poświęcany na prowadzenie kadr i naliczanie wynagrodzeń

Group

Mniejszą możliwość pomyłki i uciążliwość wypełniania wszelkich formularzy

blank img
Group

Podgląd szczegółowych kosztów wynagrodzeń z podziałem na poszczególne działy i zlecenia

blank img
Group

Właściwe zarządzanie poprzez szybkie generowanie zestawień różnego typu

Group

Szybki obieg dokumentów w firmie

Group

Gwarancja zgodności z aktualnymi przepisami i możliwość zapoznania się z ich zmianami

Case study

Case study

Sprawdź także

Cena

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę, przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?

Napisz do nas