Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Aplikacja mobilna
SAP Business One Sales

W obecnych realiach rynkowych ważne jest, aby system ERP działał nie tylko w oparciu o lokalną infrastrukturę firmy, ale był także przygotowany do zadań, które są zwykle realizowane w oparciu o wykorzystanie możliwości urządzań mobilnych. Mowa tutaj o tabletach i smartfonach, które stały się narzędziami codziennej pracy managera, serwisanta czy handlowca.

Kluczowe cechy aplikacji mobilnej SAP Business One Sales:

Group

Pokrycie całego lejka sprzedaży i obsługa wszystkich dokumentów związanych ze sprzedażą, w tym szans sprzedaży, ofert i zamówień

Group

Zarządzanie klientami i potencjalnymi klientami, korzystając z informacji analitycznych i inteligentnych prognoz

Group

Organizacja codziennych czynności i rejestracja wszystkie spotkań

Group

Monitorowanie wyników sprzedaży za pomocą predefiniowanych kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

Group

Weryfikacja poziomu zapasów i uzyskiwanie szczegółowych informacji o produkcie

x

Nowoczesny system ERP musi dawać możliwość pracy na tych urządzeniach, poprzez zastosowanie dedykowanych aplikacji mobilnych. Dzięki tym aplikacjom użytkownicy mogą mieć stały dostęp do systemu, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Korzystając z aplikacji mobilnych, managerowie mają możliwość podejmowania decyzji w oparciu o najnowsze dane, do których mogą sięgać bezpośrednio w czasie rzeczywistym z poziomu własnego smartfonu.  Serwisanci wykorzystują aplikacje mobilne w całym procesie świadczenia usług serwisowych, począwszy od przyjęcia zlecenia serwisowego, poprzez jego realizację, aż po jego zamkniecie, zaraportowanie i rozliczenie.

Aplikacje mobilne stanowią obecnie podstawowe narzędzie pracy również dla handlowców, którzy dzięki nim mogą korzystać z systemu, niezależnie od tego czy znajdują się w biurze, w drodze do klienta, czy u klienta. W przypadku systemu SAP Business One, za spełnienie oczekiwań handlowców w zakresie mobilnego dostępu do systemu, odpowiada aplikacja mobilna SAP Business One Sales.

Aplikacja mobilna SAP Business One Sales zapewnia natychmiastowy dostęp do najbardziej istotnych informacji biznesowych z dowolnego miejsca.

Przedstawiciele handlowi mogą zarządzać swoimi działaniami sprzedażowymi i być na bieżąco z informacjami o swojej działalności.

Aplikacja umożliwia prowadzenie działań sprzedażowych w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i za pośrednictwem dowolnego urządzenia przenośnego.

Łącząc się z systemem SAP Business One, aplikacja zapewnia sprzedawcom dostęp do najbardziej istotnych informacji i procesów biznesowych, w celu wydajnego i skutecznego zarządzania klientami i sprzedażą. Aplikacja współpracuje z systemem SAP Business One w wersji 9.2 lub wyższej i jest dostępna na urządzania z systemem Android oraz iOS.

Funkcjonalności aplikacji mobilnej SAP Business One Sales

Obraz

Konfiguracja ustawień

Aplikacja daje wiele możliwości konfiguracji przez uytkownika.

Funkcje:

 • Wyświetlanie nazwy firmy i kodu użytkownika
 • Pobieranie i synchronizacja danych klientów i towarów do wykorzystania w trybie offline
 • Czyszczenie pamięci podręcznej (umożliwia wyczyszczenie danych bieżących użytkowników)
 • Definiowanie ustawień układu dokumentu
 • Wyświetlanie lub ukrywanie pól zdefiniowanych przez użytkownika (UDF).
 • Konfiguracja Touch ID / Face ID (funkcja dostępna w zależności od telefonu komórkowego)
 • Możliwości Speech2Text
 • Dostęp do pomocy online
 • Wylogowanie
Obraz

Zarządzanie swoimi działaniami

Przeglądaj, edytuj, zamykaj lub twórz działania w formacie kalendarza. Twórz szanse sprzedaży, oferty lub zamówienia na podstawie działań, łącz powiązane dokumenty …

… lub przesyłaj załączniki do działań.

 

Funkcje:

 • Wyświetlanie zadań przypisanych do użytkownika w formie kalendarza
 • Edycja i zamykanie istniejących działań lub tworzenie nowych
 • Tworzenie działań następczych (follow-up)
 • Tworzenie szans sprzedaży, ofert lub zamówień w oparciu o działania
 • Przypisywanie działań do grupy odbiorców
 • Łączenie powiązanych dokumentów, takich jak oferty sprzedaży lub zamówienia
 • Ładowanie i podpinanie załączników do działań
Obraz

Meldowanie na podstawie lokalizacji

Podaje lokalizację aktywności na każdym etapie procesu sprzedaży. Dane rejestracyjne mogą być wykorzystywane do efektywnego monitorowania działań …

… przez menedżerów sprzedaży za pomocą dedykowanego raportu z działań w ramach klienta SAP Business One. Osadzone w usługach geograficznych iOS / Google.

 

Właściwości:

 • Raportowanie lokalizacji aktywności odbywa się na każdym etapie procesu sprzedaży
 • Dane zgłoszeniowe mogą być wykorzystane do skutecznego monitorowania działań przez menedżerów sprzedaży za pomocą dedykowanego raportu aktywności w ramach klienta SAP Business One
 • W systemie może się zameldować wielu użytkowników przypisanych do tego samego działania
 • Funkcjonalność jest osadzona w usługach geograficznych iOS / Google
Obraz

Zaawansowane zarządzanie danymi klientów

Twórz nowych klientów lub potencjalnych klientów, przeglądaj szczegóły partnera biznesowego, w tym powiązane działania, dokumenty sprzedaży …

… (oferty sprzedaży, zamówienia sprzedaży, możliwości sprzedaży), ceny specjalne i informacje o koncie. Modyfikuj dane kontaktowe, rejestruj nowe działania, inicjuj połączenie telefoniczne, e-mail lub SMS-y bezpośrednio lub zlokalizuj kontakt na mapie i zaplanuj trasę.

Filtruj według typu partnera biznesowego (klient lub potencjalny klient) oraz sortuj według nazwy, kodu lub inteligentnego sortowania, według takich parametrów jak wartość i częstotliwość zamówień, saldo konta, prawdopodobieństwo rezygnacji i inne. Na podstawie częstotliwości zamówień i ich wartości, klientowi przypisywana jest liczba gwiazdek od 1 do 5. Pole odejścia wyświetla ryzyko utraty klienta oraz prawdopodobieństwo odejścia. Średnia wartość zamówienia jest wyświetlana obok proponowanej daty ponownego zamówienia. Potencjalni klienci są wyświetlani według branży, dni aktywności.

 

Funkcje:

 • Tworzenie nowych klientów lub potencjalnych klientów, przeglądanie szczegółów partnera biznesowego, w tym powiązanych działań, dokumentów sprzedaży (oferty sprzedaży, zlecenia sprzedaży, szanse sprzedaży), specjalnych cen i informacji o koncie
 • Modyfikacja danych kontaktowych, rejestracja nowych działań, bezpośrednia inicjacja połączeń telefonicznych, e-mail lub wiadomości tekstowych
 • Definicja trybu ceny netto, brutto lub mieszanej podczas dodawania, edycji lub przeglądania partnera biznesowego
 • Lokalizacja kontaktu na mapie i planowanie trasy
 • Pobieranie / ładowanie załączników do partnerów biznesowych
 • Zarządzanie własnością danych partnera biznesowego
 • Filtrowanie według typu partnera biznesowego – klient lub potencjalny klient
 • Sortowanie według nazwy, kodu, aktualności, częstotliwości, wartości pieniężnej, salda konta, prawdopodobieństwa rezygnacji itp.
 • Tworzenie rankingu klientów – Klient otrzymuje od 1 do 5 gwiazdek na podstawie częstotliwości i wartości zamówień
 • Pole odejścia wyświetla ryzyko utraty klientów oraz prawdopodobieństwo odejścia
 • Średnia kwota zamówienia sprzedaży wyświetlana obok proponowanej daty ponownego zamówienia
 • Potencjalni klienci są wyświetlani według branży, dni aktywności
Obraz

Przeglądanie indeksów

Wyświetlaj informacje o towarach w magazynie, w tym o cenie jednostkowej lub ilości w magazynie oraz ilości towaru według lokalizacji magazynu. Szukaj indeksów …

… w zapasach i przypisanych cennikach.

 

Funkcje:

 • Wyświetlanie informacji o pozycjach w magazynie, w tym o cenie jednostkowej lub ilości w magazynie
 • Wyświetlanie ilości towaru według lokalizacji magazynowej
 • Wybór cennika netto lub brutto dla każdej pozycji
 • Wyszukiwanie zapasów według magazynu
 • Sprawdzanie pozycji w przypisanych cennikach
Obraz

Zarządzanie zamówieniami sprzedaży i ofertami

Wyszukuj, twórz, aktualizuj i anuluj oferty sprzedaży oraz zamówienia i działania związane z tymi dokumentami. Sortuj dokumenty według numeru dokumentu, …

… nazwy partnera biznesowego, wartości dokumentu lub daty dostawy. Kopiuj oferty sprzedaży do zamówień sprzedaży. Przeglądaj, dodawaj, edytuj i zamykaj działania związane z ofertami sprzedaży i zamówieniami sprzedaży. Zarządzaj własnością danych w dokumentach.

 

Funkcje – zamówienia i oferty:

 • Wyszukiwanie, tworzenie i anulowanie ofert sprzedaży i zamówień
 • Aktualizacja istniejących ofert sprzedaży i zamówień oraz zarządzanie działaniami związanymi z tymi dokumentami (użytkownicy mogą aktualizować zatwierdzone dokumenty i projekty dokumentów ze statusem Oczekujące lub Zatwierdzone)
 • Sortowanie dokumentów według numeru dokumentu, nazwy partnera biznesowego, sumy dokumentu lub daty dostawy
 • Kopiowanie ofert sprzedaży do zleceń sprzedaży
 • Podgląd, dodawanie, edycja i zamykanie działań związanych z ofertami sprzedaży i zleceniami sprzedaży
 • Zarządzanie własnością danych odnośnie dokumentów
Obraz

Zarządzanie szansami sprzedaży

Twórz, przeglądaj i wyszukuj szanse sprzedaży. Przeglądaj, edytuj i twórz etapy dla szans sprzedaży oraz wyświetlaj wszystkie szanse sprzedaży w trybie lejka sprzedaży.

Funkcje:

 • Tworzenie, przeglądanie i wyszukiwanie szans sprzedaży
 • Przeglądanie, edycja i tworzenie etapów dla szans sprzedaży
 • Wyświetlanie wszystkich szans sprzedaży w trybie lejka sprzedaży
SUPREMIS SAP Business One Sales Zarzadzaj zalacznikami

Zarządzanie załącznikami

Przeglądaj, pobieraj i przesyłaj załączniki od i do partnerów biznesowych, towary, działania, szanse sprzedaży, dokumenty sprzedaży i zgłoszenia serwisowe.

Pliki graficzne są wyświetlane bezpośrednio. W przypadku innych typów plików pojawia się komunikat systemowy z pytaniem, którego programu użyć do otwarcia pliku. Pliki graficzne prześlij w formie załączników, jedynie przechodząc do wymaganego pliku obrazu lub robiąc zdjęcie za pomocą urządzenia mobilnego.

 

Funkcje:

 • Wyświetlanie, pobieranie i przesyłanie załączników od i do partnerów biznesowych, towarów, działań, szans sprzedaży, dokumentów sprzedaży i zgłoszeń serwisowych
 • Pliki typów obrazów są wyświetlane bezpośrednio. W przypadku innych typów plików pojawia się komunikat systemowy z pytaniem, którego programu użyć do otwarcia pliku
 • Przesyłanie załączników w postaci plików graficznych, jedynie przechodząc do wymaganego pliku obrazu lub robiąc zdjęcie za pomocą urządzenia mobilnego
Obraz

Crystal Reports

Z łatwością przeglądaj raporty Crystal Reports dla SAP Business One, aby podejmować świadome decyzje w trakcie pracy. Łatwo pobieraj …

i/lub udostępniaj innym osobom swoje raporty Crystal Reports.

 

Funkcje:

 • Nowe menu Crystal Reports dla SAP Business One Sales
 • Łatwe przeglądanie raportów Crystal Reports dla SAP Business One w celu podejmowania świadomych decyzji w trakcie pracy
 • Łatwe pobieranie i / lub udostępnianie raportów Crystal Reports innym osobom
Obraz

Synchronizacja danych i buforowanie w trybie offline

Szczegóły dotyczące partnerów biznesowych i pozycji można pobierać partiami i wyświetlać w trybie offline. Duże ilości danych dotyczących indeksów i partnerów …

biznesowych można łatwo zsynchronizować z lokalnym urządzeniem mobilnym. Po zsynchronizowaniu danych możesz wybrać dane, które chcesz przechowywać w pamięci podręcznej i przeglądać je w trybie offline.

Synchronizacja danych w trybie offline

Funkcje:

 • Szczegóły dotyczące partnera biznesowego i indeksu mogą być pobierane partiami i przeglądane w trybie offline
 • Możliwość łatwej synchronizacji z lokalnym urządzeniem mobilnym dużej liczby danych odnośnie indeksów i partnerów biznesowych

Buforowanie w trybie offline

Funkcje:

 • Wszystkie dane partnerów handlowych i pozycji są teraz buforowane
 • Możliwość ustawiania filtrów, aby wybrać dane, które mają być buforowane
 • Możliwość przeglądania danych w trybie offline

Korzyści

Aplikacja mobilna SAP Business One Sales to rozwiązanie
dedykowane | intuicyjne | interaktywne.

Group

Zwiększa produktywność sprzedaży, poprzez dostosowane do ról sprzedażowych, całościowe zarządzanie CRM

Group

Podnosi wydajność, zwiększa mobilność pracowników dzięki szerokiemu zestawowi funkcji mobilnych

Group

Umożliwia wgląd w dane klientów, transakcje, plany działań sprzedażowych

Group

Przyjazne dla użytkownika i proste w użyciu

Group

Daje dostęp do danych w czasie rzeczywistym, pozwala przedstawicielom handlowym być na bieżąco i zarządzać swoją działalnością

Group

Oszczędza czas w procesach biznesowych, pozwala reagować i uruchamiać procesy bezpośrednio z poziomu aplikacji

Group

Zapewnia szybsze transakcje i sprawniejszą obsługę klienta, dzięki zapewnieniu dostępności danych w każdym miejscu i czasie

Group

Aktualizuje wszystkie zmiany automatycznie, poprzez ich bezpośrednie wprowadzanie do SAP Business One

Case study

Case study

Sprawdź także

Cena

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja, oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty?

Napisz do nas