Contact

SUPREMIS Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

Dodatkowe dane:
KRS: 0000225625
XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. W-wa
Kapitał zakł.:
50000 PLN opłacony w całości
Regon: 015900396
NIP: 123 103 98 76
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

Inspektor Danych Osobowych:
Marek Rębisz
iod@supremis.pl

 

Konto:
Santander Bank Polska SA
08 1090 1694 0000 0001 0338 7274

Jak dojadę

 

Za działania na rynkach Ameryki Północnej i Południowej
odpowiada nasza spółka – SUPREMIS INC.

 

    Contact form

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.