Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH SUPREMIS.PL

SUPREMIS Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie supremis.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SUPREMIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-871) przy ul. Karczunkowskiej 46.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych: Marek Rębisz, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@supremis.pl.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez SUPREMIS Sp. z o.o. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych / RODO) w celu:

 1. bezpośredniej komunikacji, a w szczególności w celu odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie – co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. przesyłania drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej o produktach lub usługach administratora danych w formie Newslettera na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. przeprowadzenia rekrutacji na oferowane przez administratora stanowiska pracy na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania.

W celach bezpośredniej komunikacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres subskrypcji Newslettera, tj. do czasu cofnięcia zgody.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat – nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), prawo żądania usunięcia danych na warunkach zgodnych z art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe dotycząca Pana/Pani osoby są przetwarzane niezgodnie z RODO.

Informujemy, że decyzje dotyczące Pana/Pani osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane nie będą profilowane.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych SUPREMIS.PL

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach SUPREMIS nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  – dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  – przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  – możliwości logowania do serwisu;
  – utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.