Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Transformacja cyfrowa producentów maszyn przemysłowych

Transformacja cyfrowa producentów maszyn przemysłowych i komponentów

Producenci maszyn i komponentów przemysłowych (IM&C) znajdują się na rozdrożu. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, operacje biznesowe opierają się na natychmiastowości: klienci oczekują aktualizacji swoich zamówień w czasie rzeczywistym, personel hali produkcyjnej chce proaktywnie konserwować sprzęt produkcyjny, a kierownictwo musi śledzić dystrybucję, odbywającą się na całym świecie.

Firmy IM&C są poddawane rosnącej presji, aby działać bardziej efektywnie i wydajnie, jednocześnie spełniając wymogi klientów w zakresie natychmiastowości i innowacyjności produktów. Jednak sprostanie tym wyzwaniom za pomocą procesów wymagających dużej ilości ręcznej pracy i przestarzałej technologii jest wyzwaniem, zwłaszcza gdy w grę wchodzą zewnętrzni partnerzy handlowi i operacje globalne. Operacje, które są zależne od powolnych, podatnych na błędy zadań ręcznych i danych wejściowych, poważnie ograniczają widoczność i utrudniają rozwój, potencjalnie szkodząc klientowi. W rezultacie takie firmy są bardziej narażone na utratę klientów na rzecz konkurentów, którzy mogą działać – i reagować – wydajnie i w czasie rzeczywistym.

Aby sprostać tym wymogom, firmy IM&C muszą wprowadzić swoją działalność w erę cyfrową, rozszerzając procesy biznesowe na partnerów handlowych, od dostawców po konsumentów końcowych. Ta krytyczna ekspansja oznacza odejście od tradycyjnego podejścia skupiającego się wyłącznie na produkcji i dystrybucji.

 

Co jest kluczem do udanej transformacji cyfrowej?

Podstawowym wymogiem jest natychmiastowy dostęp do danych we wszystkich operacjach biznesowych. Dokładniej, wymaga to umiejętności wykorzystania krytycznych danych i uczenia się na ich podstawie poprzez dostarczanie ich właściwym osobom w czasie rzeczywistym oraz w miejscu, w którym następuje tworzenie wartości. Dzięki dokładnym informacjom klienci dokładnie wiedzą, gdzie znajdują się ich zamówienia i kiedy dotrą. Specjaliści ds. łańcucha dostaw mogą monitorować harmonogramy dystrybucji, szybko wykrywać potencjalne problemy i reagować w opłacalny sposób. Ponadto personel hali produkcyjnej może proaktywnie zarządzać konserwacją maszyn i poprawiać wykorzystanie zasobów.

W SUPREMIS rozumiemy Twoją branżę i doceniamy, że wybór odpowiedniego rozwiązania biznesowego i partnera technologicznego jest kluczem do Twojego przyszłego sukcesu. Beas Manufacturing zapewnia producentom skalowalną platformę, umożliwiającą usprawnienie współpracy między firmami i realizacji procesów tym samym przyczyniając się do poprawy wydajności operacyjnej, zwiększenia dostępności zasobów, utrzymania egzekwowania jakości, zapewnienia identyfikowalności konsumenckiej i poprawienia elastyczności BOM.

 

Szybsze i wydajniejsze wycenianie produktów

Dokładność wyceny ma kluczowe znaczenie dla rentowności każdej firmy, a ponieważ klienci promują obniżanie cen, kluczowe znaczenie ma zrozumienie elementów kosztowych związanych z cenami produktów. Nawet jedna oferta niespełniająca wymogów może generować straty finansowe i narazić na szwank relację z klientem.
Firmy zajmujące się maszynami i komponentami przemysłowymi zazwyczaj poświęcają dużo czasu na tworzenie ofert, ponieważ klienci szukają najlepszej ceny i terminu dostawy. Dla wielu dokonanie dokładnej wyceny produktu zajmuje dużo czasu i wysiłku.
Projekt produktu jest zwykle wykonywany przy użyciu systemu CAD lub PDM, a to nie łączy się tradycyjnie z systemem ERP firmy, więc przy obliczaniu kosztu produktu i ceny sprzedaży w grę wchodzą procesy ręczne lub systemy zewnętrzne. Przy ograniczonym dostępie lub braku dostępu do bieżących kosztów pośrednich nie ma możliwości obsługi procesu kalkulacji kosztów wymaganych do uzupełnienia ceny sprzedaży.

Kalkulacja kosztów produktów – Beas Manufacturing umożliwia szybkie obliczenie dokładnego kosztu produktu, ceny sprzedaży i kalkulacji marży w celu ułatwienia wyceny.

 

Dowiedz się więcej o systemie do produkcji Beas Manufacturing

 

Zarządzaj cyklami życia / wersjami produktów

W branży maszyn przemysłowych i komponentów zestawienia materiałów są zwykle długie i złożone, często składają się z setek, a nawet tysięcy pozycji. Zarządzanie zakupami tak dużej liczby komponentów pod kątem zapotrzebowania na przychodzące zamówienia sprzedaży i prognoz klientów może stanowić poważne wyzwanie.
W Beas Manufacturing, BOM są prezentowane w sposób graficzny, wyświetlając całość każdego BOM w intuicyjny sposób. Możliwe jest również zarządzanie datami efektywności i wersjami BOM, dzięki czemu te same towary mogą być produkowane na wiele sposobów.
Dzięki Beas Manufacturing możesz korzystać z kompleksowego MRP (planowanie zasobów materiałowych) w celu dopasowania dat zakupu i ilości do wymaganego zapotrzebowania oraz przeglądu możliwych terminów, a także alertów dotyczących dat, którymi nie można zarządzać. Oprócz tego Beas Manufacturing obsługuje MRP II, który zapewnia szybki wgląd w przyszłe obciążenie zasobów.

„SAP Business One i Beas Manufacturing wspierają Twój rozwój i rozwijają się razem z Tobą”.

Andrea Memoli, Kierownik ds. łańcucha dostaw, Movex Bergamo, Włochy

 

Zarządzaj i koordynuj zewnętrznych podwykonawców

Współpraca z podwykonawcami jest praktycznie standardową praktyką w tym sektorze przemysłu, a zewnętrzni dostawcy oferują usługi o wartości dodanej, takie jak powlekanie, malowanie, a nawet pełny montaż produktu. Koordynacja i planowanie tych usług może być trudne i czasochłonne, a często wpływa na nie brak widoczności tego, co dzieje się w łańcuchu dostaw.
Produkcja podwykonawcza jest standardowo obsługiwana w Beas Manufacturing, przy czym procesy zewnętrzne są definiowane w zestawieniu materiałów i trasy produktu jako zakup usługi (wydajność) lub zakup podzespołu (swobodne wydawanie zapasów).

Wykorzystanie narzędzi do planowania i harmonogramowania Beas Manufacturing może zrównoważyć podaż i popyt, zmniejszyć poziom przechowywanych zapasów oraz usprawnić zarządzanie i współpracę z zewnętrznymi podwykonawcami, zapewniając w ten sposób lepszą widoczność i prognozy produkcji dostawców.

 

Sprawdź jak transformacja cyfrowa usprawniła wszystkie zachodzące procesy w firmie voestalpine. Dowiedz się więcej!

 

Zoptymalizuj swoje zasoby produkcyjne

Przy rosnącej złożoności zestawień materiałowych i zasobach produkcyjnych obejmujących wiele ograniczeń, takich jak maszyny, narzędzia i umiejętności pracy, Twoja zdolność do zapewniania dokładnych dat dostaw do klientów może stanowić złożone zadanie. W niektórych przypadkach personel produkcyjny rejestruje dane na papierze, skutkując brakiem widoczności produkcji, zwłaszcza gdy ręcznie planuje dla kilku rodzajów surowca jednocześnie.
Zasoby te muszą być zoptymalizowane, aby maksymalizować wydajność produkcji i ograniczać zmiany i ustawienia, jednocześnie spełniając wymogi klientów. Możliwość analizowania procesów produkcyjnych umożliwia producentom proaktywne reagowanie na problemy i skrócenie przestojów w zakładzie.

Dzięki planowaniu zdolności produkcyjnych Beas Manufacturing wstępne daty dostaw można obliczać za pomocą określonego harmonogramu wstecznego. Po połączeniu z Beas Manufacturing APS można planować zarówno dostępność materiałów, jak i wydajność, aby obliczyć realistyczny termin dostawy, co umożliwia planowanie dużej liczby krótkoseryjnych zleceń produkcyjnych.

Ta kalkulacja uwzględnia operacje, które są aktualnie wykonywane w hali produkcyjnej, a informacje mogą być importowane bezpośrednio z maszyn za pośrednictwem Centrum integracji danych.

 

Zmniejsz nadmiar zapasów

Nadmiar zapasów i ich starzenie są powszechne we wszystkich sektorach przemysłu. Wyzwanie polega na ich zmniejszeniu przy jednoczesnej poprawie planowania i zużycia zapasów. Podczas gdy większość producentów wie, że posiada stany martwe, wielu nie zdaje sobie sprawy, ile ich ma.
Na przykład brak zużycia ścinków i złomu w produkcji zwiększa poziom zapasów w miarę kolejnych zakupów.
Nadmiar zapasów stanowi także koszt dla organizacji, ponieważ blokuje rezerwy gotówkowe i zajmuje kosztowną powierzchnię magazynową, podczas gdy przestarzałe zapasy muszą zostać odpisane i nie mogą być wykorzystywane do wytworzenia dalszych produktów, chyba że są sprzedawane jako złom.
Dokładność inwentaryzacji i wykazu materiałów ma kluczowe znaczenie dla wsparcia planowania zleceń produkcyjnych i prognozowania pozycji zakupu, zwłaszcza w przypadku komponentów o długim czasie realizacji z dostawcami.
Dzięki zarządzaniu podażą i popytem Beas Manufacturing, zapasy są równoważone, aby zapewnić, że właściwe składniki znajdują się w odpowiednich ilościach w magazynie we właściwym czasie, jednocześnie zmniejszając przestarzałość związaną ze zmianami produktów, co pozytywnie wpływa na wynik finansowy.

„Dla mnie SAP Business One i Beas Manufacturing oznaczają wysoką jakość danych i przejrzystość we wszystkich obszarach biznesowych”.

Florian Reuter, dyrektor finansowy, Reuter Technologie GmbH

 

Kontroluj swoją wydajność produkcyjną w czasie rzeczywistym

Firmy zakłada się w celu maksymalizacji zysku, a brak wglądu „na zawołanie” w wyniki uniemożliwia podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie, natomiast brak wiedzy o tym, gdzie usprawnić biznes, ogranicza Twoją zdolność do rozwoju.

W wielu firmach dane są przechowywane w trybie offline i aktualizowane ręcznie w arkuszach kalkulacyjnych i są podatne na błędy mające wpływ na dokładność raportowanych wyników. Ręczne zbieranie i przetwarzanie danych może również zająć dużo czasu, co nie pozwala na podejmowanie szybkich i świadomych decyzji, ponieważ dane stają się nieaktualne.

Beas Manufacturing zapewnia szeroki wachlarz funkcji pomagających w śledzeniu każdego istotnego aspektu planowania produkcji. Na przykład, jeśli problemem jest wygaśnięcie okresu przydatności surowców, Beas Manufacturing oferuje raport, który identyfikuje wszystkie partie, które wygasną w ciągu określonej liczby dni. Ponadto planowanym przestojem można zarządzać w kalendarzu konserwacji zasobów, a planowanie produkcji można automatycznie przenosić z zasobu zatrzymanego do zasobu aktywnego.
Ponadto, nasze rozwiązanie umożliwia łatwe tworzenie pulpitów nawigacyjnych i określanie wskaźników KPI, które będą dostarczać informacje w czasie rzeczywistym, zapewniając rzeczywisty wgląd w działalność firmy, dzięki czemu można szybko dostosować się i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. Dane są przechowywane centralnie i online, a nie w arkuszach kalkulacyjnych offline, co eliminuje ręczne wprowadzanie danych do narzędzi raportowania i zwiększa dokładność danych. Gromadzenie i przetwarzanie danych może być nawet zautomatyzowane, co wspomaga terminowe i świadome podejmowanie decyzji.

Beas Manufacturing skaluje się w miarę rozwoju Twojego biznesu

W miarę jak Twoja firma się rozwija i zmienia, potrzebujesz rozwiązania, które może również rozwijać się i zmieniać wraz z Tobą. Ma modułową budowę i oferuje elastyczność w stosowaniu, ponieważ moduły można kupować i aktywować podczas odpowiedniego etapu wdrożenia.
Kluczowym narzędziem, które przekształca Beas Manufacturing dla maszyn i komponentów przemysłowych w skuteczne rozwiązanie biznesowe, jest nasze wykorzystanie SAP AIM (metodologia przyspieszonego wdrażania).

Zapewniamy naszym partnerom i klientom warsztaty szkoleniowe na miejscu, kursy e-learningowe i narzędzia wdrożeniowe.

Beas Manufacturing jest długofalową inwestycją, zapewniającą elastyczne rozwiązanie, które można w dowolnym momencie rozszerzać i rozwijać w miarę zmieniających się wymogów biznesowych.

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również