Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Rozwiązania SAP dla sprzedaży i dystrybucji

Sprzedaż i dystrybucja to obszary kluczowe dla funkcjonowania większości firm. Mają one istotne znaczenie, nie tylko dla przedsiębiorstw zwyczajowo przyporządkowywanych do branży handlowej (sklepy) czy dystrybucyjnej (firmy logistyczne), ale również np. dla firm produkcyjnych.

Nie bez powodu mówi się, że „nie jest sztuką coś wyprodukować, ale to sprzedać”, a idąc dalej tym tokiem rozumowania, sprzedać i dostarczyć klientowi.
Celowo łączymy tutaj obszary sprzedaży i dystrybucji, ponieważ dopiero po dostarczeniu towaru, czy produktu do klienta, proces sprzedaży możemy uznać za w pełni zrealizowany.

System ERP w sprzedaży i dystrybucji

Doceniając znaczenie tych obszarów, firmy poszukują rozwiązań, które będą w stanie w możliwie całościowy sposób spełnić ich oczekiwania, zarówno w zakresie wsparcia procesu sprzedaży, jak i dostarczania towaru lub wyrobu do klienta. Zwracają się w stronę systemów ERP, które z każdym rokiem rozszerzają swoje możliwości, dążąc do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb firm. Potrzeby te ulegają jednak ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe kanały dystrybucji, nowe sposoby komunikacji z rynkiem, nowe metody zarządzania łańcuchem dostaw.

Rozszerza się także obszar sprzedaży i dystrybucji, a to wymusza specjalizację. Obecnie żaden system ERP nie jest w stanie pokryć swoimi natywnymi funkcjami, wszystkich oczekiwań w zakresie informatyzacji procesu sprzedaży i dystrybucji. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują zdolności adaptacyjne i integracyjne danego systemu ERP. Ważne staje się, aby ten system, z rozwiązania, które dąży do objęcia swoimi funkcjami, wszystkich obszarów działania firmy, stawał się informatycznym jądrem organizacji. Miejscem, gdzie gromadzone, integrowane i przetwarzane są dane z wielu specjalistycznych rozwiązań, dedykowanych do obsługi wybranych elementów procesu. Te specjalistyczne rozwiązania informatyczne są w stanie lepiej dopasować się do rosnących wymagań firm. System ERP powinien natomiast skupić się na obsłudze procesów centralnych oraz na rozbudowanym raportowaniu danych, zbieranych z wspomnianych rozwiązań specjalistycznych. Takie podejście stanowi idealny kompromis i daje gwarancję sukcesu, ponieważ wraz z pojawianiem się w firmie nowych potrzeb, nie ma konieczności wymiany posiadanego systemu ERP na nowy, bardziej rozbudowany. Zamiast tego, wdrażamy rozwiązanie specjalistyczne, zaspokajające nowe potrzeby oraz integrujemy to rozwiązanie z posiadanym systemem ERP.

Integracja z systemem ERP

Rozwiązaniem, spełniającym wyżej opisane oczekiwania jest system SAP Business One. Dzięki szerokiej funkcjonalności, jego zdolnościom do łatwego tworzenia specjalistycznych rozszerzeń (addonów) oraz możliwościom integracyjnym (szyna danych – Integration Framework), staje się on idealną propozycją na czasy, w których jedyną pewną kwestią jest ciągła zmiana. Dotyczy to wszystkich obszarów działania firmy, jednak w dalszej części skupimy się na tym, co system, wraz z rozwiązaniami towarzyszącymi, ma do zaoferowania dla obszaru sprzedaży i dystrybucji.

W tym miejscu warto powiedzieć o potężnym narzędziu integracyjnym, w które wyposażony jest system SAP Business One. Mowa o Integration Framework dla SAP Business One, rozwiązaniu łączącym system SAP Business One z innymi aplikacjami, usługami i urządzeniami poprzez integrację z zewnętrznymi źródłami danych innych platform, takich jak: systemy ERP, bazy danych, pliki, EDI, strony internetowe itd.

Zastosowanie Integration Framework:

Usprawnienie i zautomatyzowanie procesów wewnątrzgrupowych transakcji oraz, takich jak dystrybucja danych podstawowych i konsolidacji finansowej

Współpraca z SAP ERP

Możliwości Integration Framework pozwalają obudowywać system SAP Business One wieloma komplementarnymi aplikacjami, dzięki czemu otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie, zdolne sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

 

 

Funkcjonalności SAP Business One niezbędne w procesie sprzedaży i dystrybucji

Elementy wewnętrzne systemu SAP Business One Są to funkcjonalności występujące w standardzie systemu SAP Business One, przede wszystkim dostępne z poziomu takich zakładek jak: Sprzedaż, CRM, Szanse Sprzedaży, Partnerzy Handlowi oraz Gospodarka Materiałowa.

Ważnym uzupełnieniem wyżej wymienionych grup funkcjonalności są narzędzia raportujące, zgrupowane w zakładkach: Raporty oraz Raport i Analiza Interaktywna. Niezależne od tego, kontekstowe raporty (a właściwie kreatory raportów), dostępne są w każdym miejscu systemu. Z uwagi na konstrukcję oprogramowania SAP Business One (jeden system, a nie grupa zintegrowanych modułów), wsparcie procesu sprzedaży i dystrybucji nie ogranicza się do wyżej wymienionych grup funkcji i zakładek. Przykładowo z poziomu zakładki Księgowość, możemy dotrzeć do funkcji zgrupowanych w obszarze Partnerzy Handlowi, czy Gospodarka Materiałowa.

Obsługa procesu sprzedaży w SAP Business One

Funkcje zawarte w systemie SAP Business One pozwalają na kompleksową obsługę procesu sprzedaży. Program daje możliwość śledzenia wszystkich etapów współpracy z klientami, także potencjalnymi, począwszy od nawiązania kontaktu z klientem, po finalizację transakcji oraz dostarczenie zakupionego towaru czy wyrobu do klienta.

Obszar Partnerzy Handlowi umożliwia zarządzanie wszystkimi informacjami, które są istotne dla relacji z odbiorcami, dostawcami oraz potencjalnymi klientami (prospektami), jak również wykonywanie i przegląd wewnętrznych rozliczeń dotyczących partnerów handlowych. Partnerzy handlowi to wszyscy odbiorcy, dostawy i prospekty. Z poziomu karty partnera handlowego możemy także wykonywać działania, które zostały przyporządkowane do obszarów: Sprzedaż oraz CRM i Szanse Sprzedaży.

SAP Business One do obsługi sprzedaży i dystrybucji

Wróćmy teraz do tego, co SAP Business One, wraz z rozwiązaniami dodatkowymi, może zaoferować klientom, poszukującym systemu, do obsługi sprzedaży i dystrybucji. Poniżej zostaną krótko opisane sposoby wsparcia tych obszarów przez system, z podziałem na trzy typy rozwiązań:

 • Rozwiązania natywne (elementy bazowe systemu SAP Business One oraz aplikacje autorskie SAP)
 • Rozszerzenia funkcjonalne – addony (rozwiązania dopasowujące SAP Business One do wymagań branży lub poszczególnych klientów, stanowiące elementy systemu SAP Business One)
 • Rozwiązania zintegrowane (rozwiązania dopasowujące SAP Business One do wymagań branży lub poszczególnych klientów, zintegrowane z SAP Business One)

Należy zaznaczyć, że dzięki funkcjom zawartym bezpośrednio systemie, ale także jego zdolnościom integracyjnym, system SAP Business One jest rozwiązaniem doskonale przystosowanym do wymagań strategii sprzedaży wielokanałowej (omnichannel).

Rozwiązania natywne

Funkcje wspierające szeroko rozumianą komunikację z klientem oraz pracę z klientami potencjalnymi, zawarte zostały w obszarach: CRM i Szanse Sprzedaży. Z ich poziomu można m.in. rejestrować działania związane z danym kontrahentem, ustawiać przypominania, zlecać wykonanie działań innym pracownikom oraz weryfikować status tych działań. Działania odnoszą się do interakcji z partnerami handlowymi, takich jak: rozmowy telefoniczne, spotkania, zadania lub inne typy działań. Możliwe jest zarządzanie działaniami jednorazowymi oraz okresowymi. W ramach działań z potencjalnymi klientami, system pozwala na tworzenie kampanii promocyjnych, skierowanych do prospektów oraz zarządzanie nimi. Do zarządzania procesem sprzedaży, możemy także wykorzystać funkcjonalności obszaru Szanse Sprzedaży. Pozwalają one na zdefiniowanie etapów tego procesu oraz śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia w lejku sprzedaży. Dodatkowo zaawansowane metody prognozowania, umożliwiają przewidywanie potencjalnych zysków oraz nadanie priorytetów działaniom związanym ze sprzedażą.

Obszar Sprzedaż obejmuje pełen proces sprzedaży, począwszy od tworzenia oferty dla odbiorców oraz zainteresowanych stron, poprzez zlecenia sprzedaży, stanowiące podstawę do planowania produkcji i zamówień zakupu, aż po fakturowanie, tworzenie dokumentów tymczasowych oraz wydruki. SAP Business One udostępnia szeroki zakres dokumentów sprzedaży, które odnoszą się do różnych etapów procesu sprzedaży. Warto przy tym podkreślić, że tworzenie ofert i zleceń sprzedaży jest możliwe zarówno z poziomu obszaru Sprzedaż, jak i obszaru CRM.

Funkcjonalności wspierające proces dystrybucji w systemie SAP Business One zgrupowane zostały w obszarze Gospodarka Materiałowa. Umożliwiają one optymalizację zarządzania magazynem, w tym realizację następujących czynności:

 • Zarządzanie danymi podstawowymi materiałów (towarów, surowców i wyrobów gotowych)
 • Praca z numerami seryjnymi i numerami partii, w tym śledzenie ich w całym procesie, począwszy od zamówienia, poprzez dostawę i składowanie w magazynie, wytwarzanie wyrobów gotowych w przypadku produkcji, aż po dostawę do klienta
 • Obsługa kodów kreskowych dla towarów i opakowań – dla każdej pojedynczej jednostki miary towaru istnieje możliwość zastosowania wielu kodów kreskowych
 • Zarządzanie transakcjami magazynowymi, w tym przyjęciami zewnętrznymi, wydaniami materiałów, przesunięciami zapasów, ustawieniami początkowymi ilości towarów oraz zliczaniem zapasów
 • Zarządzanie cennikami, w tym upustami okresowymi i ilościowymi oraz cenami specjalnymiPraca z procesem kompletacji dostaw
 • Generowanie raportów dotyczących zapasów

W systemie SAP Business One istnieje możliwość zarządzania lokalizacjami składowania w magazynach. W celu zapewnienia większej elastyczności w zarządzaniu zapasami aplikacja SAP Business One umożliwia włączenie funkcji lokalizacji składowania dla poszczególnych magazynów. Lokalizacja składowania jest to najmniejsza adresowalna jednostka przestrzeni w magazynie, w której przechowywane są towary. Przykładowe poziomy lokalizacji:

 • Magazyn
 • Strefa
 • Obszar
 • Rząd
 • Lokalizacja

Kolejna funkcja istotna z punktu widzenia zarządzania dystrybucją to kompletacja dostaw. Umożliwia ona automatyzację procesu przetwarzania zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, zleceń produkcyjnych i żądań przesunięcia magazynowego w uporządkowany sposób, począwszy od utworzenia listy pobrań, aż po pakowanie towarów do wysyłki na podstawie dokumentów Wz. Proces kompletacji dostaw obejmuje następujące procedury:

 • Tworzenie listy pobrań na podstawie otwartych zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, zleceń produkcyjnych i/lub żądań przesunięcia magazynowego.
 • Pobieranie towarów zgodnie z listą pobrań
 • Pakowanie towarów do dostawy
 • Tworzenie dokumentów Wz oraz faktur sprzedaży

Na uwagę zasługuje fakt, że każdym etapie obsługi procesu sprzedaży i dystrybucji, możliwe jest generowanie raportów na różnych poziomach szczegółowości, w celu uzyskania obrazu działań, sprzedażowych prowadzonych w firmie.

Rozwiązania mobilne i inne, dedykowane dla SAP Business One

Oprócz wyżej wymienionych obszarów funkcjonalnych, wchodzących w skład systemu SAP Business One, do rozwiązań natywnych należy zaliczyć jeszcze aplikację mobilną SAP Business One Sales oraz system do obsługi POS – SAP Customer Checkout.

Aplikacja mobilna SAP Business One Sales jest dedykowanym dla SAP Business One rozwiązaniem mobilnym, przeznaczonym na tablety i smartfony pod Android i iOS. Zapewnia natychmiastowy dostęp do najbardziej istotnych informacji biznesowych z dowolnego miejsca. Przedstawiciele handlowi mogą za jej pośrednictwem zarządzać swoimi działaniami sprzedażowymi i być na bieżąco z informacjami o swojej działalności. Aplikacja umożliwia prowadzenie działań sprzedażowych w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i za pośrednictwem dowolnego urządzenia przenośnego. Łącząc się z systemem SAP Business One, aplikacja zapewnia sprzedawcom dostęp do najbardziej istotnych informacji i procesów biznesowych, w celu wydajnego i skutecznego zarządzania klientami i sprzedażą.

SAP Customer Checkout to światowej klasy oprogramowanie klasy POS, dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie danymi podstawowymi, takimi jak artykuły, cenniki, klienci, nie tylko bezpośrednio w systemie menedżera SAP Customer Checkout, ale także w systemie SAP Business One, dzięki integracji z tym rozwiązaniem. Wspiera wszystkie najważniejsze funkcje, których oczekuje się od systemu do obsługi punktu sprzedaży, począwszy od wyboru artykułów, czy rabatów, poprzez obsługę zwrotów, odliczeń podatkowych, wielu opcji płatności (gotówka, karta, faktura, punkty lojalnościowe, wiele walut), zarządzania lojalnością, aż po zamknięcie dnia. SAP Customer Checkout może być także wykorzystany do obsługi stolików w cateringu z funkcją zarządzania stołami. Rozwiązanie wymienia dane z systemem SAP Business One, przekazując do bazy tego systemu wszelkie informacje, niezbędne do raportowania i rozliczania transakcji tego samego dnia.

Zaawansowane narzędzia analityczne SAP

Każdy proces występujący w organizacji powinien podlega kontroli i analizie. Dotyczy to także procesów sprzedaży i dystrybucji. System SAP Business One posiada szereg wbudowanych narzędzi, pozwalających na prowadzenie takiej analizy w czasie rzeczywistym. Czasem jednak potrzeby analityczne firm są na tyle rozbudowane, że wykraczają poza szerokie możliwości systemu ERP. Dobrym przykładem może być tutaj przypadek, w którym wymagane jest tworzenie analiz, agregujących dane nie tylko z bazy systemu ERP, ale także z wielu innych, zewnętrznych źródeł danych, takich jak SAP CloudPlatform, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, APACHE HIVE (narzędzie wspomagające zarządzaniem BIG DATA), ORACLE, TERADATA. W takim przypadku z pomocą przychodzi nam rozwiązanie SAP Analytics Cloud – wysokiej klasy narzędzie BI, które pomaga firmom w podejmowaniu decyzji biznesowych w oparciu o zaawansowane narzędzia analityczne. Dzięki zaawansowanej analizie danych, osoby decyzyjne będą miały możliwość śledzenia zmian i wgląd w najważniejsze informacje w czasie rzeczywistym. SAP Analytics Cloud jest podstawowym narzędziem pozwalającym odkrywać, monitorować, analizować, planować oraz przewidywać zdarzenia w organizacji przy wykorzystaniu jednej aplikacji. Oprogramowanie jest dostarczane jako usługa w modelu SaaS, dzięki czemu dostęp do aplikacji jest możliwy z każdego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną.

 

Rozszerzenia funkcjonalne – addony

Rozszerzenia funkcjonalne systemu SAP Business One (addony) to rozwiązania tworzone przez Partnerów SAP, których zadaniem jest dopasowanie systemu do specyficznych wymagań danej branży lub konkretnego przedsiębiorstwa. SAP Business One jest rozwiązaniem doskonale przygotowanym technologicznie do tworzenia tego typu rozwiązań, co powoduje, że na rynku funkcjonuje bardzo wiele rozszerzeń funkcjonalnych, umożliwiających dopasowanie systemu praktycznie do każdej branży czy firmy. Addony mogą być niewielkimi modułami, skupionymi na wąskim zakresie funkcjonalnym, ale mogą też być dużymi aplikacjami, pokrywającymi znaczący obszar funkcjonowania firmy. Przykładami taki rozbudowanych rozwiązań mogą być addony odpowiedzialne za obszar WMS (warehouse management system) lub zaawansowane zarządzanie produkcją. Poniżej lista rozszerzeń funkcjonalnych systemu SAP Business One, wspierających proces sprzedaży i dystrybucji, z krótkimi opisami ich możliwości.

 • ProdumexWMS

Wyrafinowane i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania magazynem dla SAP Business One, zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności i rentowności w łańcuchu dostaw, poprzez przekształcenie procesów logistycznych w precyzyjnie dostrojone operacje. Rozwiązanie to obsługuje wiele magazynów i operatorów oraz jest w stanie przetwarzać duże ilości transakcji, przy zachowaniu optymalnej wydajności. ProdumexWMS uzupełnia i rozszerza standardową funkcjonalność SAP Business One w obszarach krytycznych dla operacji logistycznych, w tym w zakresie kompletacji, pakowania i zarządzania zapasami. Wspiera elektroniczną wymianę dokumentów (EDI) oraz zarządzanie opakowaniami, a także pozwala na zastosowanie jednostek logistycznych. Rozwiązanie wspiera obsługę kolektorów na magazynie, co w połączeniu z zastosowaniem kodów kreskowych wielokrotnie przyspiesza wykonywanie operacji magazynowych. System rozszerza także możliwości SAP Business One o funkcje niezbędne dla branży spożywczej i farmaceutycznej, takie jak np. obsługa dat ważności czy okresów trwałości.

 • AddOn Transporty

Rozwiązanie służące do tworzenia zleceń transportowych i wyznaczania trasy dla dokumentów z systemu. Istnieje możliwość predefiniowania tras oraz punktów startowych, które są najczęściej używane, dzięki czemu praca z rozwiązaniem jest szybsza. W bazie danych możemy przechowywać i zapisywać informacje o samochodach, takie jak nazwa, numer rejestracyjny, informacje o przewoźniku, stawkach za kurs, możliwym tonażu itp. Jednocześnie mamy możliwość przechowywania informacji o kierowcach przypisanych do danego zlecenia transportowego i danego samochodu.

 • AddOn E-mails

Rozwiązanie automatyzujące wysyłkę wiadomości do kontrahentów. Pozwala na: dystrybucję faktur wystawionych w SAP Business One wraz z załącznikami, monitorowanie statusu dostarczenia wiadomości, z możliwością rejestracji potwierdzenia odbioru w systemie, zdefiniowanie dowolnego harmonogramu wysyłki wiadomości niedotyczących wystawionych dokumentów, wysyłkę powiadomień o saldzie, informowanie o zbliżających się terminach płatności czy zmianach we wzajemnych rozliczeniach, również z rejestracją potwierdzenia odbioru wiadomości.

 • AddOn Promocje
 • AddOn Kurierzy
 • AddOn Reklamacje

Rozwiązania zintegrowane

Rozwiązania te pełnią podobną funkcję, jak rozszerzenia funkcjonalne systemu SAP Business One (addony). Ich zadaniem, podobnie jak addonów, jest dopasowanie systemu do specyficznych wymagań danej branży lub konkretnego przedsiębiorstwa, nie są one jednak częścią systemu SAP Business One. Ich współpraca z systemem odbywa się poprzez integrację z wykorzystaniem Integration Framework.

 • SUPREMIS E-commerce

Sprawdzona platforma sprzedaży przez Internet, oparta na Magento, dopasowana do współczesnych oczekiwań klientów, zbudowana w technologii PWA dla dowolnej skali biznesu. Rozwiązanie jest zintegrowane z SAP Business One, aby szybciej realizować zamówienia i na bieżąco informować klienta o statusie jego realizacji. Może być wykorzystane jako narzędzie B2B lub B2C. Funkcjonalności rozwiązania:

 1. Kategorie / Grupy produktowe
 2. Zaawansowana wyszukiwarka i filtrowanie
 3. Prezentacja produktu
 4. Bestsellery
 5. Koszyk zakupów
 6. Ofertowanie
 7. Minima logistyczne
 8. Personalizacja
 9. Płatności online
 10. Kredyt kupiecki
 11. Programy lojalnościowe
 12. FAQ
 13. Porzucone koszyki
 14. Newsletter

Podsumowanie

Należy podkreślić, że SAP Business One, w połączeniu z rozwiązaniami rozszerzającymi jego możliwości, jest doskonałą propozycją dla firm poszukujących nowoczesnego i kompleksowego narzędzia, wspierającego obszar sprzedaży i dystrybucji, niezależnie od skali oraz branży, w której działa dana firma. Ważną zaletą tego rozwiązania jest jego skalowalność oraz zdolność dynamicznego dopasowania do zmieniających się potrzeb rynku. Wybierając to rozwiązanie, klient może być pewny, że przez wiele lat system będzie się rósł wraz z jego przedsiębiorstwem, zapewniając przewagę konkurencyjną i pozwalając na nieskrępowany rozwój firmy.

Case study

Case study

Sprawdź nasze systemy wspierające sprzedaż i dystrybucję

Cena rozwiązań dla sprzedaży i dystrybucji

Cena zakupu i wdrożenia systemu determinowana jest przez wiele czynników charakterystycznych dla branży, w której funkcjonuje organizacja, oraz indywidualnych oczekiwań i potrzeb klienta. Na cenę wpływ ma także model dostarczenia oprogramowania (lokalnie lub w chmurze) oraz sposób rozliczenia (abonament lub opłata jednorazowa). Aby oszacować wysokość inwestycji w rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, najczęściej sprawdza się następujący proces:

SAP Business One

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem czatu, skontaktuj się z nami i napisz, jakim systemem jesteś zainteresowany/na lub jaki problem chcesz rozwiązać.

–

KONTAKT Z KLIENTEM

W drugim kroku nasz opiekun klienta skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Dzięki temu lepiej poznamy Twoje potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.

–

PREZENTACJA ROZWIĄZANIA

Przedstawiamy rozwiązanie skonfigurowane na potrzeby Twojej firmy i zachodzących w niej procesów. Podczas prezentacji najczęściej też uszczegóławiamy potrzebne funkcjonalności.

–

INDYWIDUALNA WYCENA

Mając pełną wiedzę przygotowujemy ofertę cenową zakupu i wdrożenia systemu oraz szczegółowo ją omawiamy.

Zainteresowało Cię dane rozwiązanie?

Napisz do nas

Warto wiedzieć