Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

SAP MRP

MRP w SAP Business One

SAP Business One Material Requirements Planning (MRP) zarządza MRP za pomocą procesu opartego na kreatorach. Proces ten umożliwia użytkownikom zdefiniowanie scenariusza planowania w pięciu prostych krokach i przewidywanie zapotrzebowania na podstawie prognoz.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) w SAP Business One – oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem – tworzy rekomendacje dla zamówień zakupu i zleceń produkcyjnych na podstawie bieżącego statusu transakcji w systemie.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego w SAP

Zasadniczo planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) działa jak system ekspercki, który określa, ile surowca należy kupić,  aby wyprodukować daną ilość wyrobu gotowego, na określoną datę. Pozwala to na automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych i zamówień zakupu na podstawie Raportu rekomendacji zamówień. W razie potrzeby wytworzenie produktów gotowych można łatwo zlecić na zewnątrz, przekształcając zlecenie produkcyjne w zamówienie zakupu. Ponadto łatwo jest skonsolidować zamówienia zakupu poszczególnych dostawców w jedno zamówienie, aby jeszcze bardziej usprawnić proces zakupów.

Aplikacja nie składa zamówień automatycznie, tylko je sugeruje. Zamówienia te można następnie ulepszyć po kontroli przez specjalistów ds. zakupów lub kierowników produkcji, którzy mogą posiadać specjalistyczną wiedzę, wykraczającą poza to, co można uchwycić w aplikacji MRP. W przypadku małych i średnich firm, ta architektura zapewnia odpowiednią równowagę między automatyzacją, a praktyczną kontrolą.

 

Funkcje SAP Business One MRP

Kreator MRP

Pomaga zaplanować i zoptymalizować przyszłe wymagania materiałowe, a następnie zarządzać i realizować zalecenia oraz wyjątki dotyczące zakupów i produkcji.

Rekomendacje

Aby sformułować odpowiednie zalecenia, SAP Business One uwzględnia różne źródła podaży i popytu, w tym istniejące poziomy zapasów, planowane zlecenia produkcyjne, otwarte zamówienia zakupu, rzeczywiste zamówienia sprzedaży, zamówienia prognozowane, dane podstawowe, takie jak BOM-y, oraz dane planowania, takie jak czasy realizacji i minimalne stany magazynowe.

Wyniki MRP

Wyjątkowo przejrzyste ekrany wyników MRP, rekomendacji i wyjątków, umożliwiają sortowanie, filtrowanie i drążenie informacji o ustalaniu MRP do rzeczywistych przyjęć i zapotrzebowań (prognozy lub zamówienia sprzedaży) oraz edytowanie poszczególnych ilości w wierszach zamówienia zakupu.

Modelowanie

MRP można uruchomić w dowolnym momencie i wykorzystać do modelowania oraz tworzenia symulacji „co by było, gdyby”.

 

Korzyści SAP Business One MRP

Redukcja błędów

SAP Business One MRP zastępuje nieformalne, doraźne, podatne na błędy harmonogramowanie produkcji, oparte na intuicji jednej lub dwóch osób, bardziej ustrukturyzowanym procesem, który pozwala większej liczbie osób na uczestnictwo w tym procesie, na dodatek przy użyciu lepszych informacji.

Obniżenie kosztów bezpośrednich

SAP Business One MRP pomaga obniżyć koszty poprzez uwzględnienie zarówno minimalnych ilości zamówień, jak i wielokrotności zamówień oraz pomagając użytkownikom wykorzystać wahania cen zakupu lub standardowe wielkości partii produkcyjnych.

Koncentracja na zarządzaniu strategicznym

Menedżerowie ds. zakupów mogą skupić się na zakupach strategicznych, zamiast martwić się o dokładność zapasów.

Zmniejszenie poziomu zapasów

Ograniczenie zapasów bezpieczeństwa lub wielokrotnych zamówień na ten sam element składanych przez różnych kierowników magazynów lub działy zakupów. Przejście na zaopatrzenie w systemie just-in-time.

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również