Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Moduły SAP Business One

Produkcja dyskretna w SAP Business One

System ERP, SAP Business One, posiada dedykowany moduł wspierający produkcję dyskretną. Kompleksowo wspiera zarządzanie jakością produktów, kontroluje obciążeń stanowisk produkcyjnych i dostępność zasobów.

Ze względu na liczne kontrowersje związane z określeniem produkcja dyskretna należy uszczegółowić, do kogo adresowany jest moduł produkcji dyskretnej. W odróżnieniu od produkcji procesowej, produkcja dyskretna jest to środowisko produkcyjne, w którym wytwarzane są pojedyncze produkty lub oddzielne jednostki. Innymi słowy produkty wytwarzane w tym środowisku są identyfikowane w prosty sposób.

W produkcji procesowej produkt wytwarzany jest lub łączony w wyniku np. reakcji chemicznych i nie może zostać przekształcony do stanu pierwotnego. Przykładem takiego procesu może być wytwarzanie paliwa z ropy naftowej. Z kolei przykładem produkcji dyskretnej jest obrabiarka sterowana numerycznie, która może zostać rozmontowana na części.

Oprogramowanie dla firm SAP Business One posiada dedykowany moduł, wspierający właśnie produkcję dyskretną.

Zarządzanie jakością produktów

Producenci z rynku produkcji dyskretnej stają w obliczu globalnej konkurencji. Firmy z Polski muszą konkurować z przedsiębiorstwami z Ameryki Północnej, Azji i Europy Zachodniej. Dla firm, którymi są w większości małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 osób, najbardziej logicznym podejściem jest skoncentrować się na jakości. System SAP Business One oferuje szereg mechanizmów pomagających zarządzać jakością wytwarzanych produktów. Jako przykład można podać możliwość pełnej identyfikacji materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych, dzięki numerom seryjnym.

Kompleksowe zarządzanie produktami

Na każdym etapie produkcji można sprawdzić z jakich elementów złożony jest dany produkt, od kogo i kiedy kupiliśmy materiały. Ponadto SAP Business One wspiera użytkownika w procesie obsługi zgłoszeń serwisowych. Każdy sprzedany produkt może zostać automatycznie objęty gwarancją, a rozbudowany system obsługi zgłoszeń pomoże zorganizować profesjonalny serwis dla Klientów.

Integracja z urządzeniami peryferyjnymi

Kolejnym elementem, który pomaga skutecznie konkurować na globalnym rynku jest połączenie hali produkcyjnej z biurami. System SAP Business One wspiera przedsiębiorstwa w tym zakresie na kilka sposobów. Po pierwsze na hali produkcyjnej można umieścić urządzenia, które są połączeniem ekranu dotykowego, czytnika kart magnetycznych i kodów kreskowych. Urządzenia te rozmieszczone po hali produkcyjnej pozwalają na bieżąco wprowadzać postęp prac w szybki i ergonomiczny sposób. Po drugie SAP Business One pozwala w czytelny sposób oznakować wyroby gotowe. W zależności o rodzaju produktu można w tym celu wykorzystać kody kreskowe lub znaczniki radiowe RFID. Dzięki oznakowaniu produktów gotowych w znacznym stopniu usprawniamy wydawanie produktów i identyfikowanie ich w przypadku napraw serwisowych.

Kontrola obciążenia stanowisk produkcyjnych

Należy zwrócić szczególną uwagę na elastyczność działań. W każdym momencie należy być przygotowanym na zmianę trendów rynkowych i struktury popytu. Tutaj z pomocą przychodzi SAP Business One, który monitoruje bieżące obciążenie stanowisk produkcyjnych i pozwala na szybką zmianę technologii produkcyjnej.

Planowanie i harmonogramowanie z wyceną

Użytkownik ma możliwość dokonać szczegółowej wyceny produktu już na etapie ofertowania. Ponadto można dokonać symulacji zlecenia produkcyjnego, co pomaga dokładnie oszacować termin realizacji. Jeżeli w procesie produkcji wykorzystywana jest kooperacja z zewnętrznymi firmami, to SAP Business One pomaga zamówić taką usługę, przesunąć materiały, a następnie przyjąć wyrób gotowy i doliczyć koszt kooperacji do ceny wyrobu gotowego.

SAP Business One wspiera zarówno pracę na hali produkcyjnej, jak i w biurze

Reasumując, system dla firm SAP Business One zapewnia prosty i scentralizowany dostęp do przejrzystych informacji, co ułatwia w znacznym stopniu podejmowanie trafnych decyzji. Jednocześnie system dostarcza narzędzia, które ułatwiają pracę zarówno na hali produkcyjnej, jak i w biurze. W ten sposób przedsiębiorca może skoncentrować się na sprzedaży produktów najwyższej jakości i być gotowym na zmianę trendów rynkowych, co często pozwala przetrwać chwilowe załamania popytu.

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również