R2Płatnik - Kadry i Płace dla SAP Business One - SUPREMIS

R2płatnik – kadry i płace

 

R2Płatnik to w pełni funkcjonalne oprogramowanie kadrowo-płacowe. Dzięki R2Płatnik możesz prowadzić kadry, naliczać wynagrodzenia zgodnie z aktualnymi przepisami oraz dokonywać automatycznych rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS. Ponadto, R2Płatnik jest narzędziem, które jest w pełni zintegrowane z SAP Business One.

 

Najważniejsze funkcje R2Płatnik:

 • szybki dostęp do danych osobowych,
 • prawidłowe naliczenie wynagrodzeń,
 • rzetelne rozliczenie z urzędami,
 • terminowe przelewy na konta pracowników,
 • szybka analiza kosztów wynagrodzeń.

Mimo intuicyjnej i łatwej obsługi system uwzględnia specyfikę różnego rodzaju przedsiębiorstw. Dodatkowo spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki integracji z SAP Business One, R2Płatnik jest systemem, który stanowi świetnie uzupełnienie systemu klasy ERP w firmie.

 

System R2Płatnik jest nieskomplikowany w obsłudze i może działać w środowisku systemu SAP Business One.

 

Korzyści z wdrożenia R2Płatnik

R2Płatnik oznacza przede wszystkim oszczędność czasu, automatyzację procesów i łatwy wgląd do informacji.

 

Wdrożenie systemu w firmie oznaczać będzie:

 • krótszy czas poświęcany na prowadzenie kadr i naliczanie wynagrodzeń,
 • mniejszą możliwość pomyłki i uciążliwość wypełniania wszelkich formularzy,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji personalnych,
 • podgląd szczegółowych kosztów wynagrodzeń z podziałem na poszczególne działy i zlecenia,
 • właściwe zarządzanie poprzez szybkie generowanie zestawień różnego typu,
 • szybki obieg dokumentów w firmie,
 • gwarancja zgodności z aktualnymi przepisami i możliwość zapoznania się z ich zmianami.

 

Funkcjonalności R2Płatnik

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy: możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów, wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami,
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych: przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów BHP, poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki,
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowańkalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń, uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie, obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń, dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań,
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałtykontrola salda spłat pożyczek ratalnych, kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych, rozliczanie ryczałtu samochodowego, ewidencja kar i nagród,
 • ewidencja wyposażeniarozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania.

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracownikówróżne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy, kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym,
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracyustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników, kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika, możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf),
 • karta urlopowa z kontrolą limitówwyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca,
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłkówwyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw, korekty do poprzednich zwolnień,
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceńbiblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę, ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń, możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy,
 • rozliczanie płacy akordowejmożliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy, szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej.

Nowy interfejs systemu R2Płatnik w wersji 10

Ewidencja pracowników w R2Płatnik

 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń: standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac, unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania, definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń,
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu: aktualizacja parametrów naliczania przez internet, rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe), automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt, czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera, możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną, oryginalny system kontroli naliczeń,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych: naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło), podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto, wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach, przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS,
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów: automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS, współpraca z większością systemów bankowych.

 • rozliczanie wynagrodzeń: roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet, zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS, współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi, współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ, współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań,
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń: szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia, szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5, współpraca z popularnymi systemami F-K,
 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów: szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14, zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, eksport zestawień do innych systemów (np. Excel) w celu dalszej analizy, wysyłka zestawień pocztą elektroniczną,
 • rozliczenia z pracownikami: estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje, seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce, możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy.

 

Dodatkowe zalety systemu

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
 • import danych firm z programu płatnik ZUS
 • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
 • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
 • ujednolicone standardy pracy
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną

 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL,
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom,
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników.

 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach,
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych,
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 

 

Pracuj zdalnie w R2płatnik

 

R2Płatnik w chmurze

W czasie powszechnego “home office” bardzo istotna staje się możliwość bieżącej obsługi pracowników w sposób zdalny. Dzięki przygotowanemu środowisku w chmurze każdy pracownik jak i administrator systemu ma dostęp do oprogramowania z każdego miejsca oraz na każdym urządzeniu.

Korzyści z użytkowania R2Płatnik w chmurze

 • elastyczna subskrypcja miesięczna,
 • dostęp cały czas i z każdej platformy,
 • większe bezpieczeństwo danych,
 • dostęp każdego pracownika,
 • brak konieczności inwestycji w własną infrastrukturę sprzętową,
 • system hostowany na najnowszym technologicznie, wydajnym serwerze.
 

Moduł samoobsługi pracowników

R2Płatnik to w pełni funkcjonalne oprogramowanie kadrowo-płacowe. Narzędzie umożliwia prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzenia zgodnie z aktualnymi przepisami oraz dokonywanie automatycznych rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS.

 

Podstawowe funkcjonalności modułu:

 • danych podstawowych: dane personalne, adresy, konta bankowe, kursy bhp, badania lekarskie czy umowy o pracę/umowy cywilnoprawne
 • rozliczeń miesięcznych: potrącenia komornicze, dane do naliczeń, wyposażenie, delegacje, ZFŚS, ekwiwalenty i ryczałty
 • czasu pracy: miesięczna karta pracy, karta urlopowa, karta zasiłkowa, nieobecności.

R2Płatnik Moduł samoobsługi pracowników - Podgląd - SUPREMIS

 

możliwość udostępnienia na portalu www m. in. pasków z wynagrodzeń, formularzy PIT czy zaświadczenia o zarobkach,

 

R2Płatnik Moduł samoobsługi pracowników - Dziennik wydruków pracownika - SUPREMIS

Dodanie wniosku powoduje uruchomienie procedury akceptacji/ odrzucenia wniosku przez przełożonego, drogą mailową.

 

R2Płatnik Moduł samoobsługi pracowników - Rejestracja wniosków urlopowych - SUPREMIS

(delegacji krajowej lub zagranicznej) oraz rozliczenie wyjazdu (proces akceptacji).

 

R2Płatnik Moduł samoobsługi pracowników - Rejestracja polecenia wyjazdu służbowego - SUPREMIS

dodanie wniosku powoduje uruchomienie procedury akceptacji/ odrzucenia wniosku drogą mailową.

 

R2Płatnik Moduł samoobsługi pracowników - Wnioskowanie o ZFŚS - SUPREMIS

(UWAGA! Wymagana licencja rozszerzona o moduł RCP) – możliwość rejestracji godziny wejścia/wyjścia, bez konieczności zakupu czytników:

 

R2Płatnik Moduł samoobsługi pracowników - Rejestracja czasu pracy - SUPREMIS

 • nadgodziny,
 • wykorzystanie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach,
 • dzień wolny za pracę w dniu wolnym od pracy,
 • wyjście prywatne,
 • pracę zdalną,
 • zaliczenie czasu pracy.

R2Płatnik Moduł samoobsługi pracowników - Wnioski w karcie pracy - SUPREMIS

 

Korzystasz z R2Płatnik. Zobacz nowości w wersji 10.

Chcesz wykorzystać w pełni potencjał pracowników? Motywować ich do wydajnej i dającej im satysfakcję pracy?

Sprawdź narzędzie SAP SuccessFactors.

 

 

Masz pytanie?

Napisz do nas lub zadzwoń

Zapisz się na bezpłatną prezentację oprogramowania R2Płatnik – Kadry i Płace i sprawdź jak niewiele będzie Cię to kosztować. Poznaj rozwiązanie potwierdzone przez liderów rynku.

+48 22 29 27 500

Wyślij wiadomość

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close