Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Rozwiązania SAP w usługach profesjonalnych

Średnie i duże firmy świadczące usługi profesjonalne zwracają się ku technologii, aby realizować swoje cele biznesowe.
SAP Business ByDesign oferuje kompleksowy scenariusz od projektu do finalizacji w jednym systemie, który łączy dane operacyjne i finansowe. Zobacz wszystkie swoje projekty wyraźnie w czasie rzeczywistym.

Dzisiejsze rozwijające się firmy świadczące usługi profesjonalne muszą zapewniać klientom usługi o stałej jakości i wysokiej wartości.

Jest to kluczowy wymóg biznesowy, aby zmaksymalizować wykorzystanie i zdolność pracowników do generowania przychodów. Ważne jest aby pozyskiwać odpowiednio utalentowanych pracowników, którzy będą pracować nad właściwym projektem – umożliwiając współpracę i przejrzystość całego projektu.

Business ByDesign firmy SAP upraszcza ten proces, zapewniając pełny, w czasie rzeczywistym wgląd w etapy projektu i koszty. Dzięki temu kluczowi pracownicy mogą aktywnie zarządzać czasem z dowolnego urządzenia przy realizacji powierzonych zadań.

Sprawnie zarządzaj projektami dzięki rozwiązaniom SAP

 

Planuj

Korzystaj z najlepszych, wstępnie skonfigurowanych procesów opartych na najlepszych praktykach opracowanych przez ponad 40 lat, aby konsekwentnie i wydajnie planować projekty. Wykorzystaj plany projektów jako podstawę wiarygodnych propozycji klientów.

Monitoruj

Stale monitoruj postępy projektów w stosunku do umów, aby na czas uruchamiać zlecenia zmian. Wspieraj współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami projektu, zapewniając jedno źródło prawidłowych danych dla wszystkich istotnych dla projektu informacji.

 

Wspieraj

Rozliczenia wspierane przez system zapewniają, że faktury klientów są wysyłane w terminie. Zintegrowane zarządzanie zasobami pomaga znaleźć odpowiednie zasoby dla właściwych projektów, aby poprawić wykorzystanie i zmaksymalizować zysk.

Analizuj

Zobacz, gdzie znajdują się Twoje ryzyko, zyski, koszty i marże. Wykorzystaj aplikacje mobilne do zatwierdzania, śledzenie projektów, rejestrację czasu i wydatków oraz analitykę.

Business ByDesign firmy SAP zapewnia branży usług profesjonalnych narzędzia do:

 • rozpoznawania największych talentów do wykorzystania w projekcie,
 • tworzenia projektów wg planu dzięki łatwej współpracy członków zespołu,
 • dokładnej wyceny wartości projektu,
 • oszacowania czasu potrzebnego na realizację projektu,
 • skrupulatnego wykorzystania przysługującego czasu,
 • terminowego i dokładnego rozliczania klientów,
 • zidentyfikowania najbardziej dochodowego klienta i projektu,
 • łączenie wszystkich dochodów i wydatków z finansami i CRM.

Dzięki usługom Business ByDesign firmy SAP firmy mogą usprawnić procesy, aby zapewnić terminową, zgodną z budżetem i skuteczną realizację projektów. Dzięki temu możesz skutecznie skalować firmę i korzystać z nowych obszarów biznesowych.

Pakiet rozwiązań do zarządzania projektami dedykowany usługą profesjonalnym zbudowany na SAP Business ByDesign obejmuje następujące obszary biznesowe:

 • sprzedaż projektów,
 • pozyskiwanie i kupowanie produktów i usług,
 • podwykonawstwo,
 • zarządzanie projektami i rozliczanie projektów,
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi,
 • rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza,
 • zarządzanie kosztami podróży,
 • zarządzanie zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • opcjonalne funkcje mobilnego biura terenowego.

Case study

Case study

Systemy dedykowane firmom wykonującym usługi profesjonalne

Zainteresowało Cię dane rozwiązanie?

Napisz do nas