Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe i brak PIT do 26-go roku życia

R2Płatnik, narzędzie w pełni zintegrowane z SAP Business One w obszarze kadr i płac, wprowadza aktualizacje w związku z nowymi przepisami. Zmiany dotyczą Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz braku PIT dla osób poniżej 26 roku życia. Część firm już wprowadziło zmiany. W kolejnych miesiącach nowe przepisy będą obowiązywać wszystkie podmioty.

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny system długoterminowego oszczędzania.

Kogo obowiązują PPK? Od 1 lipca 2019 – firmy zatrudniające min 250 osób Od 1 stycznia 2020 – firmy zatrudniające min 50 osób Od stycznia 2021 – pozostałe firmy   Do programu może przystąpić osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownik określa % składek jaki ma być odkładany w ramach odrębnego rachunku. Oszczędności te tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

PPK w R2Płatnik R2Płatnik, działający w obszarze kadr i płac z SAP Business One, umożliwia rozliczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w pełnym zakresie: prowadzenie ewidencji PPK obsługa procesów PPK (pracownik-pracodawca) w systemie rozliczanie składek na liście płac wymiana plików z instytucjami PPK – integracja systemu R2Płatnik z systemami instytucji PPK W aktualnej wersji modułu WWW (portalu dla pracowników) zaimplementowano zdalną obsługę PPK: Wgląd w ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracownika Wgląd w ewidencję PPK dla użytkownika (przełożonego) Możliwość samodzielnego wprowadzania deklaracji PPK (zgłoszenie, zmiana, rezygnacja) przez pracowników Obieg dokumentów PPK, czyli powiadomienie (e-mail) przełożonego o wprowadzonych przez pracownika planowanych modyfikacjach w deklaracjach PPK oraz zdalna możliwość akceptacji planowanych modyfikacji (link do akceptacji) Dodatkowo w wersji R2Płatnik 10.x przygotowano eksport składek PPK do konkretnych funduszy: Nationale-Nederlanden Warta

Brak PIT dla pracowników w wieku do 26 roku życia Zlikwidowanie PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł – odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2019 roku limit zostaje obliczony proporcjonalnie tzn. w tym roku limit wyniesie 35,6 tys. zł.

Aktualizacja obejmująca zwolnienie pracowników poniżej 26 roku życia  z naliczania podatku, zostanie udostępniona w sierpniu 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą instalacji i aktualizacji R2Płatnik

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również