Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Kancelarie prawne

Rozwiązania dla kancelarii prawnych

ProjectManagement – SAP dla kancelarii prawnych

ProjectMangement, czyli SAP dla kancelarii prawnych, został stworzony, aby usprawnić wszystkie procesy biznesowe występujące w kancelariach prawnych. Kompleksowe podejście zastosowane w tym rozwiązaniu pomaga zintegrować i usprawnić procesy tworzenia i zatwierdzania umów lub zarządzania dokumentacją. Ergonomiczny sposób wprowadzania realizacji zadań z wykorzystaniem aplikacji internetowej pomoże na bieżąco śledzić stopień wykonania prac oraz uzyskaną marżę. ProjectManagement zdecydowanie przyśpieszy rozliczanie kosztów podróży, dzięki możliwości ich rejestracji w aplikacji internetowej. Sprawdź, jak pomoże ci ProjectManagement!

Zarządzanie personelem

ProjectManagement umożliwia ewidencjonowanie wszystkich osób, współpracujących z kancelarią prawną, niezależnie od formy tej współpracy. Aplikacja ułatwia wprowadzanie i wyszukiwanie osób, które najbardziej pasują do prowadzonej sprawy zarówno pod względem kompetencji i umiejętności, jak również ze względu na stawkę zaszeregowania. Ponadto dla każdej osoby system umożliwia prowadzenie indywidualnego kalendarza, który uwzględnia zaplanowane urlopy oraz wymiar czasu pracy. Każdy prawnik może być przydzielony do jednego lub wielu zespołów, co usprawni planowanie projektów i kontrolę marż.

Szanse sprzedaży

Teraz każdy kontakt z potencjalnym Klientem może być ewidencjonowany i dostępny dla uprawnionych użytkowników w zintegrowanym z ProjectManagement systemem ERP-SAP Business One. W ten sposób usprawniony zostaje przepływ informacji. Co więcej, SAP automatycznie przypomni pracownikowi Działu Marketingu o zaplanowanym spotkaniu lub rozmowie telefonicznej, a możliwość rejestracji potencjalnych szans na sprzedaż usług do nowych i obecnych klientów pozwoli lepiej prognozować przychody w kolejnych miesiącach.

Umowy wstępne

Poprzez wykorzystanie funkcjonalności Projektów Wstępnych użytkownicy mają możliwość ewidencjonowania i zarządzania wszystkimi ustaleniami, które poprzedzają podpisanie ostatecznej umowy. Dotyczy to zarówno rodzaju i zakresu ofertowanych usług, jak również proponowanych stawek. Na podstawie wprowadzonych danych powstaje wstępny kosztorys, który po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika może zostać przedstawiony Klientowi jako oferta. Kosztorys może zawierać również planowane koszty dodatkowe takie jak: koszty przejazdu, biletów lotniczych czy noclegów.

Przekształcenie umowy wstępnej w umowę docelową

Zgodnie z przyjętą w danej kancelarii strukturą organizacyjną, osoba z odpowiednimi uprawnieniami może zatwierdzić projekt wstępny do realizacji. Dzięki temu wszystkie ustalenia z etapu wstępnego zostają przeniesione na umowę i tam uzupełnione o informacje dodatkowe. Przykładowo mogą one dotyczyć metod i terminów rozliczeń za świadczone usługi. Każda pozycja umowy może być kalkulowana na podstawie czasu pracy lub ryczałtowo. Ponadto ProjectManagement wraz z oprogramowaniem dla firm SAP Business One oferuje intuicyjny sposób przydzielania osób do konkretnych zadań oraz tworzenia harmonogramu ich wykonania.

Przystępny sposób wprowadzania wyników prac

ProjectManagement wraz z SAP Business One oferuje użytkownikom ergonomiczny sposób rejestracji postępu prac z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Aplikacja jest zaprojektowana w ten sposób, aby minimalizować nakład pracy niezbędny do wprowadzania danych.

Zarządzanie dokumentacją

Wszystkie dokumenty, które są generowane w ramach projektu mogą być przechowywane w jednym miejscu w zintegrowanym z ProjectManagement systemie SAP Business One oraz podzielone według różnych kryteriów i przyporządkowane do odpowiednich folderów. Ponadto, dzięki funkcjonalności kontroli praw dostępu do folderów, dokumenty będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników.

Dokładne fakturowanie i księgowość z uwzględnieniem kosztów podróży

Bieżące dane zarejestrowane przez pracowników muszą zostać zatwierdzone przez osobę zarządzającą projektem. Przeglądając dane, decyduje ona o ilości godzin i kosztach podróży, które mają zostać zafakturowane dla Klienta. Kreator księgowy prowadzi użytkownika w tworzeniu faktur według ustalonych zasad, takich jak: data płatności, okres, etap projektu, płatności ratalne lub według stawki ryczałtowej. Następnie dane są przenoszone do modułu księgowego. Dodatkowo pracownicy mogą otrzymywać zwrot kosztów podróży związanych z wydatkami na hotele, przejazdy lub bilety lotnicze. Dzięki możliwości rejestracji poniesionych kosztów przez przeglądarkę internetową zwrot kosztów odbywa się szybko i wymaga minimalnego nakładu pracy.

Kontrola stopnia realizacji umowy

Gotowe raporty pomagają na bieżąco kontrolować prowadzone projekty. Na każdym etapie trwania umowy uprawniony użytkownik może sprawdzić, ile z zaplanowanych zadań zostało już wykonane. Dzięki temu, można kontrolować nie tylko planowane i rzeczywiste przychody związane z umową, ale również monitorować poziom kosztów pracy oraz kosztów dodatkowych i tym samym zarządzać uzyskiwaną marżą na projekcie.

PROJECTMANAGEMENT wraz z SAP Business One spełnia Twoje potrzeby:

  • Umożliwia bardziej efektywne realizowanie Twoich projektów
  • Pozwala szybciej i w bardziej elastyczny sposób spełniać wymagania Klientów
  • Wbudowane analizy pozwalają sprawdzać zyskowność oraz ostrzegają o problemach wymagających natychmiastowej interwencji
  • Masz dostęp do wszystkich niezbędnych informacji bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz.

Korzyści biznesowe z SAP Business One:

  • ProjectManagement wraz z SAP Business One jest systemem zintegrowanym i dzięki temu pozwala uniknąć kosztownego i generującego błędy wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.
  • Aplikacja internetowa umożliwia na wprowadzanie wyników prac, co pozwala na bieżąco monitorować rzeczywiste przychody i koszty związane z daną umową.
  • ProjectManagement wraz z SAP Business One pomaga użytkownikowi we wprowadzaniu kosztów podróży. Koszty mogą zostać przerzucone na Klienta lub zaksięgowane wewnętrznie, co skraca czas rozliczania, zmniejsza nakład pracy i niweluje liczbę potencjalnych błędów.
  • Zaawansowane narzędzie kontrolingowe i raportujące takie jak: Raport stopnia realizacji projektów lub wielostopniowa analiza marży pozwala trzymać rękę na pulsie w każdym momencie trwania umowy.
  • Wszystkie dokumenty powstające w ramach umowy są przechowywane w jednym miejscu, a zaawansowany system uprawnień daje pewność, że będą one dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników. Dzięki temu użytkownik szybko może odszukać właściwy dokument.
  • ProjectManagement wraz z SAP Business One jest prostym w użyciu rozwiązaniem wraz z krótkim czasem wdrożenia, co czyni ten produkt bardzo konkurencyjnym pod względem kosztów wdrożenia i późniejszej obsługi.

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również