Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

glowny z menu bocznym

Co nowego w SAP Business One 10.0?

Elastyczny, mobilny system ERP w eleganckiej odsłonie.

SAP Business One 10.0, to zupełnie nowa odsłona uznanego już systemu ERP. Oprócz zmiany layoutu system zyskał wiele nowych funkcjonalności znacznie usprawniających jego obsługę.

Główny nacisk został położony na komfort pracy, zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym. Rozwinięto ponad 30 obszarów systemu, dodając nowe lub usprawniając już istniejące funkcjonalności. Praca w SAP Business One 10.0 jest teraz szybsza, bardziej intuicyjna i wydajna.

SAP Business One 10.0 – nowe funkcjonalności

Platforma SAP Business One została wzbogacona i rozbudowana o nowe elementy w poszczególnych obszarach:

 • Web Client:
  • klient www dla SAP Business One.
 • Użyteczność:
  • nowy wygląd – Belize Deep,
  • ulepszony interfejs użytkownika,
  • zarządzanie widokiem formularza,
  • nazwa użytkownika w administracji licencjami i dodatkami.
 • Administracja:
  • udoskonalenia daty wygaśnięcia pomocy technicznej w zakresie drukowania dokumentów,
  • udoskonalenia dokumentów referencyjnych,
  • karta Załączniki wsparcia w dodatkowych obiektach,
  • zwiększone długości pól,
  • ulepszenia w procesie zatwierdzania,
  • autoryzacje na poziomie karty w danych podstawowych.
 • Sprzedaż / Zakup:
  • udoskonalenia raportów zaległości,
  • drukowanie zgłoszeń serwisowych i umów,
  • ukryj puste linie w adresach.
 • Produkcja:
  • zaktualizowany opis elementu dotyczącego BoM,
  • drążenie od BoM do podstawowych danych przedmiotu.
 • Magazyn i dystrybucja:
  • zarządzanie numerami seryjnymi i numerami partii,
  • możliwość zmiany grupy jednostek przedmiotu.
 • Zarządzanie finansami:
  • analiza kont KG w raportach finansowych,
  • ulepszenie okresów sprawozdawczych,
  • rozszerzenie uwag do dziennika do 254 znaków.
 • Zarządzanie projektami:
  • interaktywny wykres Gantta.
 • Business Intelligence,
 • Platforma / Rozszerzenia:
  • interfejs użytkownika konfiguracji warstwy usługi,
  • wyszukiwanie sformatowane obsługuje wiele wyzwalaczy,
  • rozszerzenie obsługi UDF na dodatkowe obiekty,
  • integracja z Office 365,
  • całkowita obsługa 64-bitowa,
  • przyjęcie platformy SAP HANA 2.0,
  • wsparcie SLES 15,
  • dodatkowe typy systemów,
  • platforma zdalnej pomocy 3.2.
 • Zarządzania cyklem życia produktu.
Poznaj funkcjonalności SAP Business One
sap b web client

Klient www dla SAP Business One

 • Klient WWW * jest oparty na zasadach projektowania SAP Fiori, w których zawarte są podstawowe procesy i logika biznesowa SAP Business One, a także zaawansowana obsługa użytkownika.
 • Koncentruje się na tworzeniu i przetwarzaniu zamówień sprzedaży oraz wspiera tworzenie i aktualizację zamówień sprzedaży, działań, partnerów biznesowych i towarów.
 • Klient sieci Web zapewnia zaawansowane możliwości tworzenia wykresów analitycznych.
 • Aby zoptymalizować obsługę, uruchom klienta sieci Web na komputerze stacjonarnym lub tablecie, używając przeglądarki Google Chrome lub Firefox. Klient WWW można również uruchomić bezpośrednio ze zwykłej aplikacji komputerowej SAP Business One.
SAP Business One new skin

Nowy wygląd – Belize Deep

Funkcje:

 • Nowy styl skóry „Belize Deep” został dodany do SAP Business One 10.0, wersja dla SAP HANA.
 • Zainspirowany projektem SAP Fiori i podążaniem za wyglądem i stylem klienta WWW.
 • Obecnie dostępne podczas korzystania z kokpitu Fiori Style.
 • Obsługa monitorów 4K przy użyciu stylu skóry Belize Deep.

Zalety:

 • Nowoczesny i świeży wygląd.
 • Ujednolicony wygląd dla użytkowników pracujących zarówno na SAP Business One, jak i kliencie WWW.
SAP Business One Ulepszony interfejs użytkownika

Ulepszony interfejs użytkownika

Funkcje:

 • Nowa ikona i opcja menu w zakładce Widok umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie paska narzędzi.
 • Użytkownicy mogą powiększyć obszar roboczy, ukrywając pasek narzędzi.
 • Nazwa firmy i nazwa użytkownika są wyraźnie wyświetlane w górnej środkowej części okna SAP Business One; Kliknij, aby bezpośrednio otworzyć okno „Wybierz firmę”.

Zalety:

 • Informacje o bieżącej firmie i zalogowanym użytkowniku są wyraźnie wyświetlane.
 • Przełączanie jednym kliknięciem między firmowymi bazami danych a użytkownikami.
ulepszenia w drukowaniu dokumentów

Ulepszenia w drukowaniu dokumentów

Funkcje:

 • Wzbogacenie kryteriów drukowania dokumentów o dodatkowe opcje w zależności od wybranego typu dokumentu.
 • Okno Ustawienia formularza jest dodawane do okna drukowania dokumentu, umożliwiając użytkownikowi dostosowanie wyświetlania kolumny.
 • Możliwość sortowania i filtrowania danych w oknie drukowania dokumentu.

Zalety:

 • Ulepszone kryteria wyboru pozwalają zoptymalizować drukowanie partii.
 • Zwiększona użyteczność i wydajność, szczególnie przy drukowaniu dużej liczby dokumentów.
udoskonalenia dokumentów referencyjnych

Udoskonalenia dokumentów referencyjnych

Funkcje:

 • Możesz teraz odwoływać się do dokumentów w czekach do zapłaty, żądaniu zakupu, przyjęciu i wydaniu towarów, żądaniu przeniesienia zapasów i przeniesieniu zapasów.
 • Numeryczne wskazanie liczby dokumentów, do których się odwołuje.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów referencyjnych na podstawie odpowiednich dokumentów marketingowych.
 • Powtarzające się księgowania mogą odnosić się do jednego dokumentu. Ten dokument zawiera odniesienie do każdego utworzonego księgowania cyklicznego. Karta, do której następuje odwołanie, wyświetla następnie odsyłacz do samego księgowania cyklicznego.
 • Moduł posortował listę dokumentów, do których można się odwoływać.

Zalety:

 • Rozszerzony zakres dokumentów referencyjnych w modułach SAP Business One.
 • Lepsza widoczność odwoływania się do dokumentów.
SAP Busienss One Obsługa załączników

Obsługa załączników w “dodatkowych obiektach”

Funkcje:

 • Karta załączniki jest teraz dostępna w remanencie początkowym, remanencie, płatnościach przychodzących i wychodzących, księgowaniu zapasów, depozytach, dzienniku przyjęć, zleceniach produkcyjnych i liście obecności.

Zalety:

 • Obsługa zarządzania załącznikami dla dodatkowych obiektów i usprawnienie działania systemu.
SAP Business One Ulepszenia w procesie zatwierdzania

Ulepszenia w procesie zatwierdzania

Funkcje:

 • Nowe ustawienie umożliwia zatwierdzającym aktualizację wersji roboczej dokumentu w stanie Oczekujące.
 • Pola Ostatnia aktualizacja przez i Ostatnia aktualizacja w dniu są teraz dostępne w formularzu Zatwierdzenie generacji.
 • Raport o stanie zatwierdzenia zawiera teraz pola Projekt zaktualizowany przezData aktualizacji projektuCzas aktualizacji projektu i Uwagi do projektu.
 • Zarówno zatwierdzający, jak i autor mogą dodać dokument do zatwierdzenia.

Zalety:

 • Minimalizuje niepotrzebne przekazywanie między zatwierdzającym a pomysłodawcą.
 • Upraszcza procedury zatwierdzania i zapewnia jeszcze większą elastyczność.
SAP Business One Ulepszenia okresów sprawozdawczych

Ulepszenia okresów sprawozdawczych

Funkcje:

 • Nowe pole wyboru dodane w oknie Okresy księgowania pozwala zdefiniować domyślny „Termin realizacji”, który należy ustawić podczas tworzenia nowych okresów księgowania.
 • Sortowanie kolumn jest teraz możliwe w formularzu Okresy księgowania.
 • Filtrowanie jest teraz możliwe w formularzu Okresy sprawozdawcze.
 • Pole Znajdź umożliwia szybkie wyszukiwanie dowolnego tekstu.

Zalety:

 • Upraszcza i usprawnia tworzenie nowych okresów finansowych.
 • Zwiększona użyteczność tabeli okresów sprawozdawczych, co ma duże znaczenie dla firm z długą listą okresów sprawozdawczych.
SAP Business One Udoskonalenia raportów zaległości

Udoskonalenia raportów zaległości

Funkcje:

 • Raport zaległości wyświetla teraz faktury rezerwujące sprzedaży ze statusem płatności opłacone, częściowo opłacone i nieopłacone.
 • Status płatności faktury jest zawarty w tabeli filtrów.

Zalety:

 • Wszystkie faktury rezerwujące sprzedaży są widoczne w raporcie Zamówienia.
SAP Business One Interaktywny wykres Gantta

Interaktywny wykres Gantta

Funkcje:

 • Interaktywny wykres Gantta umożliwia interaktywne przenoszenie lub wydłużanie / skracanie faz projektu.
 • Dodano nowe pola reprezentujące datę zakończenia projektu i datę zakończenia

Zalety:

 • Projekt zaktualizowany zgodnie ze zmianami planowania w interaktywnym wykresie Gantta.
 • Łatwiejsze i bardziej wizualne planowanie zadań zarządzania projektami.
SAP Business One Zarządzanie numerami seryjnymi i numerami partii

Zarządzanie numerami seryjnymi i numerami partii

Funkcje:

 • Zarządzanie numerami seryjnymi i zarządzanie partiami obejmuje teraz możliwość aktualizowania faktur rezerwujących sprzedaży i wniosków o przeniesienie zapasów.
 • Kod magazynu docelowego i nazwa magazynu docelowego są teraz zawarte w formularzu Numer seryjny / Aktualizacja zarządzania partiami.

Zalety:

 • Więcej opcji dokumentu podczas aktualizacji numerów seryjnych i partii.
 • Lepsze raportowanie kodu magazynu według nazwy magazynu przy transakcjach transferu zapasów.
SAP Business One Integracja z Microsoft Office

Integracja z Microsoft Office 365

Funkcje:

 • Integracja z Microsoft Office 365 i OneDrive umożliwia odpowiednie eksportowanie układów dokumentów, wyników siatki i raportów do Excela i Worda.
 • Zarządzanie szablonami SAP Business One 10.0 pozwala na większą elastyczność w raportowaniu i zarządzaniu układami dokumentów.

Zalety:

 • Automatyczne przesyłanie eksportów do OneDrive.
 • Łatwiejsze zarządzanie układami raportów i dokumentów.
 • Dostęp z dowolnego miejsca.

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również