Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Zarządzanie produkcją w SAP Business One

Zarządzanie produkcją: 3 problemy, które musisz rozwiązać w 2019

Każda firma produkcyjna wypracowała własną metodę zarządzania. Jedni korzystają z zaawansowanego oprogramowania, inni zaś błądzą pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi. Największe problemy związane z procesem zarządzania produkcją wynikają z braku wiedzy na temat rzeczywistego stanu realizacji zleceń na hali produkcyjnej. Oto 3 problemy, które należy rozwiązać, aby usprawnić zarządzanie produkcją.

Brak opisu technologii produkcji lub korzystanie z niedokładnego opisu

Na dobrze przygotowany opis technologii składają się dwa elementy: receptura (lista materiałowa) i marszruta (lista operacji technologicznych). Pierwsza z nich najczęściej jest używana w firmach, w chociażby podstawowym zakresie. Niestety, do opisu marszruty przedsiębiorcy nie posiadają właściwych narzędzi. Osoby decyzyjne planują w oparciu o własne doświadczenia i domysły, zamiast posiłkować się dostępnymi, rzeczywistymi danymi. Dzięki terminalom rejestracji danych oraz systemowi ERP można pobrać je z maszyn lub stanowisk i zgromadzić w jednym miejscu, poddając dalszej analizie. Poprawne zarządzanie produkcją to dokładny opis zasobów – maszyn, narzędzi czy ludzi – kluczowy w późniejszych etapach planowania, realizacji i raportowania. Ważne jest, aby firma wykorzystywała narzędzie, które pozwoli pracować ze szczegółowymi danymi na temat dostępnej infrastruktury. Przedsiębiorcy powinni dążyć do stanu, w którym precyzyjne informacje o dostępnych zasobach pozwolą zrobić krok w kierunku częściowej lub pełnej automatyzacji zakładu.

Chaotyczne planowanie zaopatrzenia w arkuszach kalkulacyjnych

W wielu firmach nie ma narzędzi, które pozwolą mądrze zaplanować zaopatrzenie. Praca z niezliczoną ilością arkuszy kalkulacyjnych prowadzi do niedokładnych prognoz oraz błędów. Takie rodzaje plików, mimo możliwości tworzenia rożnych makr, mają trudności ze zbieraniem danych z wielu niezależnych źródeł. Jedno opóźnione, nawet niewielkie, zamówienie może negatywnie wpłynąć na cały proces produkcji. W oparciu o narzędzie MRP, przedsiębiorstwo jest w stanie przewidzieć wymagane do produkcji materiały. Następnie zamówić je u dostawców oraz poznać przewidywany termin dostawy. Opierając się o stany minimalne i maksymalne oraz analizując dane historyczne, system jest w stanie z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią symulację. Dzięki temu jesteśmy w stanie przewidzieć nasze przyszłe zapotrzebowanie na zasoby.

Zarządzanie produkcją: brak kompletnego planu

Stworzenie planu, który uwzględnia technologię, zaopatrzenie i dane rzeczywiste z produkcji, przy wykorzystaniu narzędzia do zaawansowanego automatycznego planowania i harmonogramowania to cel, do którego powinny dążyć firmy chcące rzetelnie przewidywać. Planowanie nie powinno być oparte o wymyślone założenia i idealistyczny obraz rzeczywistości, lecz o realne możliwości produkcyjne. Pojawiające się ograniczenia zasobów, zbyt duże obciążenie maszyn, planowane przezbrojenia, czy też inne problemy z terminem realizacji, to nieodłączny element każdej działalności produkcyjnej. Aby móc stworzyć dokładny plan produkcji warto wykorzystać oprogramowanie, które samodzielnie dokonuje bieżących aktualizacji stanu realizacji zleceń na hali produkcyjnej. Firmy często wróżą z fusów i bez rzetelnych danych, próbują prognozować przybliżone czasy operacji, koszty, czy ilości potrzebnych surowców. Takie działania wpływają na niedokładne planowanie i raportowanie, co finalnie generuje straty i koszty. Najefektywniejszym rozwiązaniem tych problemów jest przemyślana implementacja systemu klasy ERP.

Marcin Szabłowski
Tomasz Turmowicz

Jeśli interesuje Cię usprawnianie działania Twojego przedsiębiorstwa,

skontaktuj się z nami, żeby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź również